Banki przyznają: podkręcamy prowizje

2015-08-03 11:32
publikacja
2015-08-03 11:32
YAY Foto

Siada popyt na kredyty hipoteczne, a bankowcy nie oczekują, że sytuacja poprawi się w najbliższym czasie. Lepiej wygląda rynek w przypadku kredytów konsumpcyjnych, ale trzeci kwartał z rzędu kredytodawcy podnoszą prowizje i opłaty – to główne wnioski z ankiety przeprowadzonej przez NBP.

(fot. johnnychaos / YAY Foto)

Narodowy Bank Polski zaprezentował wyniki badania ankietowego prowadzonego co kwartał wśród komitetów kredytowych banków. W ten sposób bank centralny śledzi nastawienie i oczekiwania kredytodawców. Podsumowanie II kwartału pokazuje, że na rynku kredytów dla klientów detalicznych nadal znacznie lepiej mają się pożyczki gotówkowe niż kredyty mieszkaniowe.

Pomiędzy kwietniem a czerwcem tego roku banki istotnie złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych (53 proc. deklaracji netto - NBP prezentując wyniki ankiety przedstawia odpowiedzi ważone aktywami, co oznacza, że większą wagę mają odpowiedzi banków, które mają większe portfele kredytów i jednocześnie kompensuje odpowiedzi o przeciwnym kierunku). Przyczyną tego ruchu jest zapewne odczuwalny spadek popytu, oczekiwany zresztą przez banki już w poprzednich kwartałach.

Jako główną przyczynę spadku zainteresowania kredytami hipotecznymi bankowi specjaliści wskazują wykorzystanie przez klientów alternatywnych źródeł finansowania (np. wycofywanie oszczędności z nisko dziś oprocentowanych depozytów) oraz prognozy dotyczące rynku mieszkaniowego. W III kwartale, jak ufają bankowcy, popyt na kredyt nieco wzrośnie, a polityka kredytowa nie zmieni się znacząco.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych bankowcy odczuli wzrost popytu, chociaż jego skala była mniejsza niż oczekiwali na początku roku. Zdaniem kredytodawców za korzystne tendencje odpowiada wzrost zapotrzebowania konsumentów na dobra trwałego użytku oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Spora grupa banków twierdzi też, że istotne znaczenie miały prowadzone akcje marketingowe i promocje cenowe.

Z wyników ankiety NBP wynika, że banki już trzeci kwartał z rzędu podnoszą pozaodsetkowe koszty kredytu. „Należy to wiązać z niskim poziomem stóp procentowych NBP (…) i dążeniem banków do utrzymania dotychczasowej zyskowności na tym kredycie” czytamy w raporcie.

/mk

Źródło:
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (63)

dodaj komentarz
~as
lemingolandia - zrobie wszystko, byle sąsiadowi pokazac. a co, nie stać mnie? jeszze będziecie szczaw i mirabelki wpierddalaacc
~spoko
Podatek Bankowy.

„ Sprzedany ” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.
Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału,
Podatek Bankowy.

„ Sprzedany ” LUDOWI jako UDOMOWIENIE banków.
Od tego jest: KNF, ZBP, i Urząd Ochrony Konsumentów. Represyjne (podatkiem bankowym) sprzedanie tego tematu, może spowodować:
- działania skutkujące ograniczaniem działalności kredytowej,
- wymuszony „ techniczny ” wzrost kosztów kapitału, ze względu na „ techniczną ” zmianę środowiska w jakim funkcjonują banki,
- pogorszyć sprawność działania mechanizmu, powodujący „ przejściowy ” okres adaptacyjny, do momentu zrównoważenia ryzyk, także ryzyk w całym SYSTEMIE BANKOWYM

Propozycja PIS

Przychody urocznowione:
ok. 6 mld PLN = 0,39% * (1 bilon 600 mld PLN/rocznie)
Rachunek zysków i strat PIERWOTNEJ propozycji (podatek bankowy = 0,39%):
- w pierwszym roku (2015):
1. STRATY ok.150 mld PLN - na wartościach aktywów w OFE + PZU + inwestorzy indywidualni + koszty spadku wzrostu PKB w stosunku do tego jaki można by było osiągną bez tego REPRESYJNEGO Podatku( związane z zachowaniem konsumentów, banków i kosztu kapitału).
urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) = (10-14) mld PLN
Koszty(uroczno.) – Przychody(uroczno.) =(10-14 mld PLN) - 6 mld PLN = (4-8) mld PLN

2. w drugim (od 2016 r.) i kolejnych latach, Corocznie w procentach:
Coroczny spadek wzrostu PKB(trwały i systemowy) ok.(0,24-0,46)% w stosunku do
PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (70-150)% w skali roku.

Rachunek zysków i strat po SKARCENIU przez NBP Lipiec 2015 (podatek bankowy ≤ 0,39):
Lipcowe wypowiedzi NBP mogą zdefiniować te straty w 2015r. na ok 75 mld PLN i czasowe przesunięcie strat corocznych na 20017r.
1 .STRATY2015r. ok. 75 mld PLN w 20015 r.
2. od 2017 r. i kolejnych latach, Corocznie w PROCENTACH:
Baza do obliczeń wpływu: urocznowiony spadek wzrostu PKB2015
Koszty(urocznowione) =(8,5 – 14) mld PLN
Koszty(uroczno.) – Przychody(uroczno.) =(8,5-14) mld PLN - 6 mld PLN = (2,5-8) mld PLN

Coroczny spadek wzrostu PKB( trwały i systemowy) ok.(0,15-0,46)% PKB w stosunku do
PKB(bez podatku). Koszt tego kapitału jest w wysokości: (40-150)% w skali roku.
Osobiście nie chcę być obciążany tak DROGIM kredytem dla realizacji tego PROJEKTU. Skarb Państwa i Samorządy zadłużają się, obciążając MNIE kredytami o koszcie rzędu (2,5-5)% w skali roku i mnie to wystarczy. Nie chcę „ PROVIDENTA ”. Udział kredytów w PKB ok.60% ok. 1 bilion PLN - Skarb Państwa obsługa, emisje, rolowania, Samorządy to samo, Przedsiębiorcy: linie, bieżące, inwestycyjne, obligacje, Konsumenci indywidualni: hipoteczne, konsumpcyjne, chwilówki itd.


Podsumowanie:
To co PIS proponuje to jest zamęt na rynku kapitałowym, zubożenie społeczeństwa, trwałe świadome obniżanie długoterminowego PKB, w stosunku do PKB bez tych obciążeń podatkowych. NBP nie przeprowadziło analiz w przedmiotowej sprawie. Węgry obniżają wysokość tego podatku wprowadzonego w 2010 r. z 0,53% do 0,31% w roku 2016 r. i będą go ZMNIEJSZAĆ dalej w latach 2017-2019 r.. ( dlaczego ?!, skoro jest taki POŻYTECZNY ! ).
Nie dla IDIOTÓW !!! Podatek jest liczony od (1 bilon 600 mld PLN)*0,39% = ok. 6 mld PLN, aktywa własne banków to tylko ok. 200 mld PLN, reszta to NASZE pieniądze !!! ( 1 bilion 200 mld/PLN to depozyty obywateli i przedsiębiorców)
Nie ma co się SPINAĆ !!!
Ludzi rozumiejących to zagadnienie jest góra 10.000-20.000 osób.
SPOŁECZEŃSTWO liczy 38 mln osób, oczywiście WYBORCÓW jest znacznie mniej.
Chodzi tylko i wyłącznie o GŁOSY!!!, a POLITYK powinien być ODPOWIEDZIALNY, SZCZERY i ponosić tego konsekwencje PRAWNE za SKUTKI swoich WYPOWIEDZI,!

Propozycja PIS, w skrócie i obrazowo:

PIERWOTNA
„ Karta członkowska wejścia do „ BIEDRONKI ” jednorazowo 75 PLN i mleko 5 PLN/litr ”
– lub bez tego podatku, tak jak obecnie mleko 2,5 PLN/litr i wejście NIEODPŁATNE ”

Po skarceniu przez NBP Lipiec 20015
„ Karta członkowska wejścia do „ BIEDRONKI ” jednorazowo 38 PLN w 2015 r. i mleko 4 PLN/litr od 2017r – lub bez tego podatku, tak jak obecnie mleko 2,5 PLN/litr i wejście NIEODPŁATNE ”


Propozycja KUKIZ

PODATEK BANKOWY nawet: 3,9% rocznie wartości aktywów bankowych
ok. 60 mld PLN = 3,9% * (1 bilion 600 mld PLN/rocznie)

źródło:http://stooq.pl/n/?f=977619&search=przecinek
sprostowań późniejszych brak

Podsumowanie propozycji:
ODLOT !!!
Kiedyś było takie Hasło „pij mleko będziesz większy”
Dzisiaj „pij PLATONA, a zostaniesz PITAGORASEM lub ARYSTOTELESEM”,
Polak potrafi, jest lepszy do GREKA
Tylko nie zapomnijcie zmienić USTAW, co by można było napić się w spokoju na ławeczce !!!

CO doprowadziło do takich populistycznych propozycji. Zbliżające się WYBORY Niezadowolenie społeczne(liczba potencjalnych WYBORCÓW !!!),

Kto jest ODPOWIEDZIALNY: INSTYTUCJE państwowe (pośrednio banki i czynnik ludzki) !!! Jakie ?:

Gdzie był KNF w latach 2005-2008 oraz Urząd Ochrony Konsumentów!!!.
Politycy CHEŁPILI się wtedy wzrostami gospodarczymi wywołanymi takimi produktami jak:

1. Kredyty hipoteczne w CHF
2. Ubezpieczenia na Życie ze składkami regularnymi

Przecież Państwo zbierało podatki: od branży budowlanej, finansowej, ubezpieczeniowej i rynku kapitałowego !!!. Chyba tylko po to by żyło „wam” się lepiej !!!. Teraz chcecie PODATKIEM BANKOWYM pozyskać głosy „nieświadomych wyborców”. Dlaczego nikt z was nie zaproponuje rozwiązania lub złagodzenia tego problemu przy wykorzystaniu 15-25 mld USD z naszych, społeczeństwa pieniędzy zgromadzonych w NBP( łącznie 105 mld USD). Rozłożonych np. w pięcioletnim wehikule transferowym lub nawet ich przesuniętym w czasie rewersem, zabezpieczoną skutecznie inżynierią finansową i wypchaną na rynki zagraniczne. Nazwa produktowa „ DOBRY DOM POLSKA ”. Jeśli jako dobrzy gospodarze DBACIE o dobro społeczeństwa, to dlaczego nie chcecie wykorzystać do tego tych środków . Oczywiście obsłużyć proporcjonalnie kredyty hipoteczne denominowane w CHF, USD, EURO i PLN.
Na początku 2006 r. Związek Banków Polskich - głównie pod naciskiem dużych banków - zwrócił się do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego z prośbą o wprowadzenie zakazu udzielania kredytów walutowych. - Zadłużać trzeba się w tej walucie, w której się zarabia - mówili zgodnie ówczesny prezes Banku Pekao Jan Krzysztof Bielecki i szefujący ING Bankowi Śląskiemu Brunon Bartkiewicz. - Nie chcę patrzeć, jak moi klienci bankrutują, bo zmienił się kurs waluty - grzmiał Bielecki.
Inicjatywę wielkich banków oprotestowały jednak mniejsze, które zarabiały głównie na kredytach walutowych (miały one wyższą marżę). Ostrzegały, że taki zakaz zamknąłby drogę do kredytu hipotecznego nawet co czwartemu chętnemu. W spór zaangażowali się rządzący w tym czasie Polską politycy PiS. - Nie rozumiem polityki utrudniania dostępu do kredytów i nie zgadzam się z nią - mówił premier Kazimierz Marcinkiewicz.

oto jak Duda i PIS pomogli frankowiczom i jak pomogą na jesieni
Komunikat KP PiS dotyczący zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego z 2006r.
http://www.pis.org.pl/article.php?id=4415
http://www.bankier.pl/wiadomosc/NBP-polski-system-finansowy-jest-stabilny-3386225.html
Im chodzi tylko o NASZE głosy !!! Teraz coś handlują. Nie jestem przeciwnikiem PIS, ale jak to rozwiązanie wprowadzi to się sam POGRĄŻY( a nie wprowadzi, bo to pod publiczkę).
Chcę tylko RZETELNYCH kalkulacji, ODPOWIEDZIALNOŚCI i elementarnej SZCZEROŚCI WSZYSTKICH polityków i tyle w temacie !!!
~spoko
Proszę o przedstawienie przez Partie proponujące ten podatek, symulacji wpływu PODATKU BANKOWEGO na PKB Polski w roku 2015 i kolejnych latach, łącznie symulacjami wariantów oraz analizą wrażliwości z uwzględnieniem oczekiwanych zachowań parametrów sektora bankowego i rozkładem ich zmian .
Prawo gwarantuje mi PRAWO,
Proszę o przedstawienie przez Partie proponujące ten podatek, symulacji wpływu PODATKU BANKOWEGO na PKB Polski w roku 2015 i kolejnych latach, łącznie symulacjami wariantów oraz analizą wrażliwości z uwzględnieniem oczekiwanych zachowań parametrów sektora bankowego i rozkładem ich zmian .
Prawo gwarantuje mi PRAWO, do uczestnictwa w WYBORACH. Nigdzie nie jest napisane, że mam oddać GŁOS nie będąc świadomym tego co czynię, czyli daje mi prawo do pełnej ŚWIADOMOŚCI. Gwarantuje to KONSTYTUCJĄ RP. Te INFORMACJE nie mają prawa być POUFNE !!!!!
była propozycja PODATKU BANKOWEGO, to i była jej RZETELNA kalkulacja !!!

- tak, czy nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~spoko odpowiada ~spoko
Co PIS i KUKIZ na to ????
~R12
Nie żebym był za PiS ale dla pewności zapytam: fakturę już wystawiłeś PO za profesional trolling? Czy mam uwierzyć, że na spontanie usiadłeś i wstukałeś przez pół godziny tę analizę?
~AsiaKol odpowiada ~spoko
Nalezy odejsc od PKB
to zly miernik - stosowanie go niszczy gospodarke kraju
~Dżejms
Potrzebna jest jedna zmiana - uwolnienie pieniądza. Niech każdy kto chce emituje pieniądz i państwo jedynie kontroluje czy ma deklarowane pokrycie. Ludzie sami zdecydują w czym chcą mieć pokryty pieniądz. Jak ktoś chce w wiadrach ziemniaków (jak zrobił ten Rosjanin w kołchozie) to spoko. Zakładam jednak że inne zabezpieczenia Potrzebna jest jedna zmiana - uwolnienie pieniądza. Niech każdy kto chce emituje pieniądz i państwo jedynie kontroluje czy ma deklarowane pokrycie. Ludzie sami zdecydują w czym chcą mieć pokryty pieniądz. Jak ktoś chce w wiadrach ziemniaków (jak zrobił ten Rosjanin w kołchozie) to spoko. Zakładam jednak że inne zabezpieczenia będą preferowane.
Druga sprawa to zakaz lichwy czyli pożyczania kapitału na procent. Procent tylko od zysku.
Niech ludzie (rynek) zdecyduje czego potrzebujemy. Samo wyjdzie w praniu.
~andrzej
W końcu np. taki prezes PKO BP p. Jagiełło co roku podwyższa sobie pensję o 1 mln zł !!. Ktoś musi za to zapłacić za nieudolne zarządzanie które wali tę spółkę w wycenach na łeb i astronomiczne wynagrodzenie zarządu prosto z odchodzącej partii PO.
~dfghg
Ten prezio i bank to dno i 100 metrów mułu.
~rt
niestety polacy to idiocie mają długi 40 mld które nie są spąłcane na zcas to niewolnicy banków


Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki