BUMECH S.A.: wyniki finansowe

2020-05-22 23:01
publikacja
2020-05-22 23:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_za_2019-sig.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_badania_BUMECH_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Bumech-sig.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZ_za_2019-sig.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 014 48 738 10 240 11 422
II. Koszt własny sprzedaży 45 049 55 260 10 481 12 951
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 655 -23 154 -385 -5 426
IV. Zysk (strata) brutto -3 111 -26 163 -724 -6 132
V. Zysk (strata) netto -6 008 -25 442 -1 398 -5 963
VI. Liczba udziałów/akcji średnioważona 9 916 764 6 446 644 9 916 764 6 446 644
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) -0,61 -3,95 -0,14 -0,92
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 520 2 666 1 750 625
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 750 -620 -1 570 -145
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 113 -950 -492 -223
XI. BILANS Stan na 31.12.19 Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 Na 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 67 609 56 444 15 876 13 127
XIII. Aktywa obrotowe 33 393 49 331 7 841 11 472
XIV. Kapitał własny 37 230 11 099 8 743 2 581
XV. Zobowiązania długoterminowe 41 019 12 422 9 632 2 889
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 18 154 21 362 4 263 4 968
XVII. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 4 599 60 892 1 080 14 161
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,57 1,72 0,60 0,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa.BES.pdfList Prezesa.BES.pdf
JSF_za 2019-sig.BES-sig.pdfJSF_za 2019-sig.BES-sig.pdf
Spraw z badania BUMECH 2019-sig.pdfSpraw z badania BUMECH 2019-sig.pdf
Oswiadczenia Zarzadu_Bumech-sig.BES.pdfOswiadczenia Zarzadu_Bumech-sig.BES.pdf
Oswiadczenia RN.pdfOswiadczenia RN.pdf
SSZ_za 2019-sig.BES.pdfSSZ_za 2019-sig.BES.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2020-05-22 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Ewa Biernat Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki