BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 22 maja 2020 r.

2020-05-22 13:14
publikacja
2020-05-22 13:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-22
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dniu 22 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 maja 2020 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
AR Packaging Sweden AB posiadająca 3 842 136 akcji Spółki, dających prawo do 3 842 136 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22 maja 2020 r., stanowiących ok. 39,18% na tym Zgromadzeniu i ok 39,18% w ogólnej liczbie głosów.
Colorpack GmbH posiadająca 3 599 300 akcji dających prawo do 3 599 300 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22 maja 2020 r., stanowiących ok. 36,70% na tym Zgromadzeniu oraz ok 36,70% w ogólnej liczbie głosów.
Green Place S.A. posiadająca 1 134 586 akcji Spółki, dających prawo do 1 134 586 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22 maja 2020 r., stanowiących ok. 11,57% na tym Zgromadzeniu i ok 11,57% w ogólnej liczbie głosów.
JS Holding sp. z o.o. posiadająca 1 231 494 akcji Spółki, dających prawo do 1 231 494 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 22 maja 2020 r., stanowiących ok. 12,56% na tym Zgromadzeniu i ok 12,56% w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że wszystkie powyżej wymienione podmioty wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej, a tym samym zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie pomiędzy nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki