30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Zawarcie znaczących umów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Zawarcie znaczących umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 26 września 2016 roku zawarł dwie umowy linii kredytowych z podmiotami z grupy General Electric Company („Grupa GE”), tj.:

- umowę z GE Ireland USD Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEI USD"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 10 000 000 dolarów amerykańskich (tj. równowartość 38 324 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy USD LIBOR i marży;

- umowę z GE Capital Irish EUR Funding IV Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEC EUR"), która dotyczy linii kredytowej do kwoty 60 000 000 euro (tj. równowartość 258 450 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku). Umowa została zawarta na okres od 26 września 2016 roku do 27 września 2021 roku, a oprocentowanie środków będzie równe sumie stopy EURIBOR i marży.

Warunki wyżej wymienionych umów nie odbiegają od standardów rynkowych.

Dodatkowo, Bank ma zawarte poniższe umowy z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (podmiot z Grupy GE):

- pożyczka podporządkowana o wartości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 296 970 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z 22 grudnia 2015 roku;

- umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 711 120 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku;

- pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 316 768 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku;

- pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 305 060 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku;

- pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 167 680 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 26 września 2016 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku.

Łącznie, bilansowe zaangażowanie Banku, na dzień 26 września 2016 roku, wobec Grupy GE wynosi 3,1 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 12,3 miliarda złotych wg kursu średniego NBP z 26 września 2016 roku) oraz 675 milionów złotych.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-26 Grażyna Utrata Wiceprezes Zarządu Banku Grażyna Utrata
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.