REKLAMA

ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 22:55
publikacja
2021-04-30 22:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_JednostkowyRaportRoczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_GROUP_BSF_2020_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_Jednostkowego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_do_Jednostkowego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_-_Stanowisko_zarzadu_zastrzezenie_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 4 780,0 4 371,0 1 068,0 1 016,0
II. Koszty działalności operacyjnej 6 798,0 6 767,0 1 519,0 1 573,0
III. .Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -1 914,0 -2 337,0 -428,0 -543,0
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -28 838,0 -24 283,0 -6 445,0 -5 645,0
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -30 387,0 -23 596,0 -6 792,0 -5 485,0
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0
VII. Zysk (strata) netto -30 387,0 -23 596,0 -6 792,0 -5 485,0
VIII. Aktywa trwałe 72 726,0 103 219,0 15 759,0 24 238,0
IX. Aktywa obrotowe 2 213,0 3 023,0 480,0 710,0
X. AKTYWA OGÓŁEM 74 939,0 106 242,0 16 239,0 24 948,0
XI. Kapitał własny 17 080,0 47 466,0 3 701,0 11 146,0
XII. Zobowiązania długoterminowe 43 033,0 34 193,0 9 325,0 8 029,0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 826,0 24 582,0 3 213,0 5 772,0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST.pdfLIST.pdf List Prezesa Zarządu
ASM_JednostkowyRaportRoczny_2020.pdfASM_JednostkowyRaportRoczny_2020.pdf Jednostkowy Raport Roczny
Sprawozdanie z działalności za rok_2020.pdfSprawozdanie z działalności za rok_2020.pdf Sprawozdanie z działalności
ASM GROUP_BSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdfASM GROUP_BSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania
Informacja Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdfInformacja Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdf Informacje Zarządu do Jednostkowego Raportu
Oświadczenie Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdfOświadczenie Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdf Oświadczenie Zarzadu do Jednostkowego Raportu
Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu
Ocena Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu.pdfOcena Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu.pdf Ocena Rdy Nadzorczej do Jednostkowego Raportu
ASM - Stanowisko zarządu zastrzeżenie_final.pdfASM - Stanowisko zarządu zastrzeżenie_final.pdf Stanowisko Zarządu zastzeżenia

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2021-04-30 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
2021-04-30 Andrzej Nowak Członek Zarządu Andrzej Nowak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bożena Dubińska Główna Ksegowa Bożena Dubińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki