WAŻNE

AMBRA: Wybór audytora

2018-12-05 17:32
publikacja
2018-12-05 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Wybór audytora
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 5 grudnia 2018 roku przez Radę Nadzorczą AMBRA S.A. uchwały w sprawie wyboru audytora. Uchwała została podjęta w trybie obiegowym.
W uchwale tej Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wybrała Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako audytora odpowiedzialnego za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok obrotowy 2018/2019 obejmujący okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz za przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Spółka nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta.
Wybór Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na mocy powołanej powyżej uchwały Rady Nadzorczej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-05 Robert Ogór Prezes Zarządu
2018-12-05 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki