REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Podpisanie listu intencyjnego

2022-01-10 17:23
publikacja
2022-01-10 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-3-2022-_Zawarcie_LOI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. Emitent oraz jego spółka zależna Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Aforti Collections"), podpisały list intencyjny z kluczowymi akcjonariuszami spółki świadczącej usługi w branży windykacyjnej na terenie Polski (dalej: "Spółka"), podsumowujący kluczowe warunki transakcji na mocy której, Strony postanowiły poczynić wszelkie działania zmierzające do nabycia przez Aforti Collections S.A. 100% akcji Spółki oraz dalszego jej dofinansowania. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.

Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-3-2022- Zawarcie LOI.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-3-2022- Zawarcie LOI.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion
of a letter of intent


The Management
Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (the
"Issuer") informs that on 10 January 2022, the Issuer and its subsidiary
Aforti Collections S.A. with its registered office in Warsaw
(hereinafter: "Aforti Collections"), signed a letter of intent with the
key shareholders of a company providing services in the debt collection
industry in Poland (hereinafter: the "Company"), summarising the key
terms and conditions of a transaction under which the Parties agreed to
make all efforts towards the acquisition of 100% of the Company's shares
by Aforti Collections and its further financing. The Company has an
established position on the Polish market and specialises in servicing
securitisation funds and entities from the financial sector.


Detailed
principles and manner of implementation of individual joint actions,
referred to above, will be determined in separately concluded agreements.


The acquisition of
an entity in the debt collection industry by a subsidiary of the Issuer
is connected with another stage of activities aimed at further
implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki