ZAPISZ SIĘ

RODZICONOMIAPIT rodzica. 8 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok, jeśli masz dziecko

autorzyDominika FlorekEwelina Czechowicz2023-01-17 06:00, akt.2023-01-17 13:25
publikacja
2023-01-17 06:00
aktualizacja
2023-01-17 13:25

Ulga na dziecko, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego, wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica oraz odliczenie wydatków poniesionych na rehabilitację pociechy - to tylko połowa preferencji podatkowych dostępnych dla rodziców. W rocznym zeznaniu PIT osoby posiadające dzieci mogą zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty.

PIT rodzica. 8 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok, jeśli masz dziecko
PIT rodzica. 8 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok, jeśli masz dziecko
fot. comicstocks / / Shutterstock
Darmowy program do rozliczania
PIT 2022/2023
Pobierz e-pity 2022 Uruchom on-line

Artykuł towarzyszy specjalnemu wydaniu serwisu Bankier.pl poświęconemu rozliczeniom PIT z fiskusem za 2022 rok.

Wszystkie nasze teksty ze specjalnego wydania Bankier.pl poświęconemu rozliczeniom PIT z fiskusem za 2022 rok

Rodzice w rozliczeniu rocznym PIT mogą skorzystać aż z 8 preferencji podatkowych dostępnych z tytułu posiadania dzieci. Wśród nich jest m.in. ulga prorodzina i rehabilitacyjna. W ubiegłym roku za sprawą przepisów "Polskiego ładu" do grupy przywilejów dołączyło zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego.

Przeanalizowaliśmy wszystkie opcje przywilejów podatkowych dla mam i tatów. Na liście narzędzi do zmniejszenia podatku dochodowego do zapłaty są obecnie:

 1. ulga na dziecko,
 2. ulga dla rodzin 4+,
 3. ulga na internet,
 4. ulga rehabilitacyjna,
 5. wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnego rodzica,
 6. wyższy limit dochodów dla dziecka,
 7. zwolnienie z PIT zasiłku macierzyńskiego,
 8. odliczenie darowizny przekazanej na rzecz szkoły lub przedszkola.

Rodzice rozliczający się według skali podatkowej, czyli na tzw. zasadach ogólnych, mogą skorzystać z odliczeń oraz ulg wymienionych powyżej, jeśli spełniają określone kryteria. Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

1. Ulga na dziecko w PIT

Ulga prorodzinna jest najbardziej znanym i popularnym odliczeniem w PIT. Rodzice w rocznej deklaracji podatkowej mogą pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty. Wysokość ulgi waha się od 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, przez 2000,04 zł na trzecie, do 2700 zł na czwarte i każde kolejne. Ulga nie posiada limitów dochodowych dla opiekunów dwójki i więcej dzieci. Limit dochodów występuje w przypadku posiadania jednego dziecka przez rodziców. Natomiast jeżeli w danym roku kalendarzowym pełnoletnie dziecko zarobiło więcej niż 16 061,28 zł, rodzice tracą prawo do skorzystania z odliczenia. Szczegóły ulgi na dziecko opisała Iwona Maczalska w artykule "Ulga prorodzinna" na łamach pit.pl. 

2. Ulga dla rodzin 4+

Kolejna preferencja dostępna jest tylko dla określonej grupy pracowników - tych, którzy posiadają co najmniej czwórkę dzieci. Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów pochodzących:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc./ (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnieniu z PIT podlegają przychody nieprzekraczające 85 528 zł w danym roku. Z ulgi może skorzystać każdy z rodziców lub opiekunów prawnych czy rodziców zastępczych. Preferencję można zastosować na koniec roku przy rozliczeniu podatkowym lub złożyć odpowiednie oświadczenie, aby pracodawca pomniejszał miesięczne zaliczki na PIT w trakcie roku. 

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ojcowskich i opiekuńczych. Dodatkowo przychody: z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę), podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zwolnione od podatku dochodowego nie są objęte ulgą.

3. Zasiłki macierzyńskie bez podatku

W ramach najnowszej reformy podatkowej zwolniono z opodatkowania również zasiłki macierzyńskie. Obowiązku zapłaty daniny publicznej nie będą rodziły zasiłki otrzymywane przez podatników, do których dziś adresowana jest ulga PIT-0, a więc:

 • ulga dla młodych,
 • ulga na powrót,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów.

Jest jeden warunek, który należy spełnić, aby skorzystać z preferencji. Podatnik otrzyma zwolnienie z podatku dochodowego, jeżeli wszytkie jego przychody nie przekroczą w skali roku kwot 85 528 zł. Do łącznego limitu liczy się także kwota wolna od podatku - 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że osoba otrzymująca zasiłek macierzyński zapłaci daninę, gdy przekroczy kwotę 115 tys. zł rocznie. 

4. Wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców

Po kontrowersyjnych zmianach dotyczących wspólnego rozliczenia z dzieckiem w rocznym rozliczeniu PIT Ministerstwo Finansów przywróciło preferencję podatkową dla samotnych rodziców. Zmiany w Polskim ładzie, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., ponownie umożliwiają opodatkowanie dotyczące dochodów jednego rodzica lub opiekuna, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, o ile dziecko to spełnia kryterium dochodowe.

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) osoby samotnie wychowującej dziecko albo dzieci uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2022 r. będzie mogła zastosować przepisy zmienianej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli uzna, że ten sposób rozliczania będzie dla niej korzystniejszy.

5. Ulga rehabilitacyjna

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość dokonania w rocznym zeznaniu podatkowym odliczeń związanych wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Odpisów z tytułu ulgi rehabilitacyjnej można dokonać przy rozliczaniu PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez rodziców niepełnosprawnego dziecka jest przede wszystkim posiadanie przez dziecko, którego dotyczą wydatki na cele określone w ramach tej ulgi, orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagane są też dowody pokrewieństwa z osobą z niepełnosprawnością, np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa.

Odliczyć w ramach ulgi można wydatki m.in. na używanie samochodu osobowego do przejazdów na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, wydatki na leki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, opłacenie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, koloniach i obozach. 

6. Wzrost dochodów dziecka w 2023 r.

Nowe przepisy podatkowe wprowadzone w ramach "Polskiego ładu" przewidują także podwyższenie dochodów dziecka, który nie zabierze możliwości wspólnego rozliczenia z rodzicami. Dochód dziecka za 2023 r. podwyższono do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej.

Roczny limit zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia), uczącego się dziecka, uprawniający do skorzystania przez jego rodziców (lub opiekunów prawnych) z ulgi na dziecko wynosi 16 061,28 zł. Zmiana w tym zakresie weszła w życie od 1 lipca 2022 r. i obejmuje rozliczenie roczne za cały 2022 r.

7. Ulga na internet

Rodzice dzieci uczących się często muszą ponieść koszty wydatków na internet. Stąd warto przypomnieć o tym, że po spełnieniu określonych warunków można skorzystać z preferencji podatkowej, która pozwala wydatki te ująć w rozliczeniu rocznym. Opłaty za internet można odliczyć od dochodu, jednak wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2021 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku. W przypadku kiedy rodzic po raz pierwszy odliczy wydatki na internet za 2022 r., będzie miał prawo do skorzystania z odliczenia również za 2023 rok.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. W przypadku małżonków jest to maksymalnie 1520 zł.

8. Odliczenie darowizny na rzecz szkoły w PIT

Ulga na edukację obowiązuje wyłącznie w rozliczeniu podatkowym za lata 2019-2022. Maksymalna kwota odliczenia w rocznym odliczeniu PIT nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Darowiznę można przekazać m.in. na szkoły artystyczne, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły branżowe I stopnia oraz dwuletnie szkoły branżowe II stopnia.

Ewelina Czechowicz, Dominika Florek

***

"Rodziconomia" to nowy projekt Bankier.pl, w którym piszemy o wszystkim, co o swoich finansach powinni wiedzieć rodzice. Przeczytasz tu m.in. o mało popularnych źródłach finansowania, ważnych przepisach, potrzebnych produktach finansowych, zmieniającym się rynku pracy, prawach konsumenta w praktyce, cyberbezpieczeństwie, edukacji dzieci i dorosłych.  

Zapisz się na newsletter, żeby nie przegapić żadnego z odcinków tej serii:

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (12)

dodaj komentarz
infinityhost
A co to znaczy "PIT"? Po angielsku to wiem, ale po polsku to niezbyt.
ik_spreek_gekke_dingen
Na rynku pierwotnym załamanie totalne.
Kilka razy dziennie dostaję spam od deweloperów warszawskich, a nigdy się do nich nie zwracałem - to znaczy, że spam idzie masowo na całą domenę.
Lokalizacje odleglejsze typu Ursus, Włochy, Białołęka, skraj Bemowa itd., metraż 60-70m2 po 8300zł, a jeszcze niedawno jak jeździłem tam po
Na rynku pierwotnym załamanie totalne.
Kilka razy dziennie dostaję spam od deweloperów warszawskich, a nigdy się do nich nie zwracałem - to znaczy, że spam idzie masowo na całą domenę.
Lokalizacje odleglejsze typu Ursus, Włochy, Białołęka, skraj Bemowa itd., metraż 60-70m2 po 8300zł, a jeszcze niedawno jak jeździłem tam po Bemowie rowerem to na Billboardach ceny były od 11 000 m2.
A na wtórnym w WWA, cany życzeniowe po 15k w kamienicach z lat 50-tych na Woli, czy innym Mokotowie.
jas2
Można to odliczyć od podatku, w związku z posiadaniem dziecka?
300_pala odpowiada jas2
Jak masz na firmę zzz
obeznany
Zlikwidować PIT, zniknie biurokracja, a razem z nią tysiące urzędników. Mamy dziesiątki innych podatków i danin. Nie można karać za pracę.
obeznany
Zlikwidować PIT, zniknie biurokracja, tysiące urzędników okażą się niepotrzebni.
mkx
Opłaca się być samotnym rodzicem. To jest zupełnie w kontrze do tego co opowiada partia.
blawerka
Piszecie, ?e ulga prorodzinna z pkt 1 "Ulga nie posiada limitów dochodowych dla opiekunów. " Natomiast we wszystkich innych ?ród?ach mo?na znale?? informacje, ?e istnieje limit dochodowy. Poprawcie informacj?, by nie wprowadza? w b??d.
dominika_florek
Dzień dobry,

dziękujemy za komentarz. Doprecyzowałyśmy, że chodziło nam o sytuację osób, które posiadają więcej niż jedno dziecko.

Dziękuje za czujność i pozdrawiam serdecznie
Dominika Florek
pozhoga
Ulgi, dotacje, przepisy, papierologia, artykuły i tęgie głowy. A to wszystko bzdury: wystarczyłby system jak (czy jeszcze?) w Luksemburgu: dochód do opodatkowania PIT dzieli się przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Proste?

Powiązane: Rodziconomia

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki