3,4800 zł
3,26% 0,1100 zł
VRG SA (VRG)

Akcjonariat - VRG

Dane ogólne

Kapitalizacja: 815 906 323,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 234 455 840 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 184 271 341
Liczba głosów na WZA: 234 455 840 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,60%
Kapitał akcyjny: 49 122 108,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 184 271 341
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,40%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel, ZWZ 45 589 125 (19,44%) 45 589 125 (19,44%) 2023-06-28 SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, AGO, MIL, DVL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, ACG, PRM, MDG
Mazgaj Jerzy 38 332 632 (16,34%) 38 332 632 (16,34%) 2022-08-17 KCH
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, w porozumieniu 36 238 137 (15,45%) 36 238 137 (15,45%) 2023-06-28 KPL, KME, FHD, CRM, MDI, SCP
NN OFE ZWZ 32 750 487 (13,96%) 32 750 487 (13,96%) 2022-06-21 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN
Colian Developer sp. z o.o. sp.k. w porozumieniu z Janem Kolańskim i Colian sp. z o.o. 31 360 960 (13,37%) 31 360 960 (13,37%) 2023-08-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 859 366
0,20 174 720 991
34 944 198,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-19
2015-05-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 473 973
0,20 175 194 964
35 038 992,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-01
podwyższenie kapitału 8 247 423
0,20 111 551 355
22 310 271,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-18
2009-12-16
2010-03-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria N 1 980 000
0,20 177 174 964
35 434 992,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria N 2 020 000
0,20 179 194 964
35 838 992,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-10
zmiana firmy z Vistula & Wólczanka SA na Vistula Group SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 140 000
2,00 8 022 219
18 275 378,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-09
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-03-28 1 000 000
10,00 1 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-05-14
1991-04-30
1993-09-30
split 1:5 1994-01-22
2,00 5 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-01-28
1994-02-28
seria B - prawo poboru 5:1 1994-05-14 1 000 000
16 000 000,00
2,00 16,00 6 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-09-01
1995-01-09
1995-04-21
umorzenie akcji 1999-01-14 -1 115 470
2,00 4 884 530
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-08-06
seria C - oferta menedżerska 2005-06-28 140 000
4 200 000,00
2,00 30,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-08-05

seria D - akcjonariusze Wólczanka SA (parytet 1,25:1) 2006-07-25 2 281 125
2,00 7 165 655
16 562 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-31
2006-09-14
seria F - subskrypcja prywatna 2006-11-13 716 564
61 624 504,00
2,00 86,00 7 882 219
17 995 378,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-30
2006-12-12
seria E - oferta menedżerska 2006-11-13 394 000
27 580 000,00
2,00 70,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2007-06-28
0,20 80 222 190
18 275 378,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-17
2007-09-07
seria G 2007-12-06 8 021 810
0,20 88 244 000
19 879 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-06
2008-11-18
seria H - połączenie z W. Kruk SA wymiany akcji W. Kruk. na akcje Vistula & Wólczanka w stosunku 1:2,4 2008-11-26 15 059 932
0,20 103 303 932
20 660 786,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-31
2009-02-06
seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-29 8 247 423
40 000 001,55
0,20 4,85
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - ofera menedżerska za warranty serii C 2009-06-29 5 437 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii D 2012-04-23 4 000 000
4 120 000,00
0,20 1,03
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - prawo poboru 1:0,19999999103 2012-04-23 22 310 270
17 848 216,00
0,20 0,80 133 861 625
26 772 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-13
2012-10-08
seria M - subskrypcja prywatna 2013-06-28 40 000 000
32 000 000,00
0,20 0,80 173 861 625
34 772 325,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-16
seria N - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2015-04-15 6 000 000
12 000 000,00
0,20 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2018-06-27 7 050 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - emisja połączeniowa akcjonariusze Bytom SA; parytet wymiany - 1: 0,72 2018-10-31 53 260 876
0,20 234 455 840
49 122 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
2018-12-28
zmiana firmy z Vistula Group SA na VRG SA 2018-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
połączenie z BTM 2 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-06-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Colian Developer sp. z o.o. sp.k. w porozumieniu z Janem Kolańskim 11 752 923 5,01 11 752 923 5,01 2022-12-30
PZU OFE Złota Jesień portfel 45 251 894 (3 937 294) 19,30 (1,68) 45 251 894 (3 937 294) 19,30 (1,68) 2022-09-07
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 36 038 137 (-19 738 199) 15,37 (-8,41) 36 038 137 (-19 738 199) 15,37 (-8,41) 2022-08-17
PZU OFE Złota Jesień portfel, ZWZ 41 314 600 (1 444 407) 17,62 (0,62) 41 314 600 (1 444 407) 17,62 (0,62) 2022-06-21
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 55 776 336 (3 630 842) 23,78 (1,54) 55 776 336 (3 630 842) 23,78 (1,54) 2022-06-21
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 145 494 (28 816) 22,24 (0,02) 52 145 494 (28 816) 22,24 (0,02) 2022-05-09
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 116 678 (50 000) 22,22 (0,02) 52 116 678 (50 100) 22,22 (0,02) 2022-01-25
PZU OFE Złota Jesień portfel 39 870 193 (3 400 093) 17,00 (1,45) 39 870 193 (3 400 093) 17,00 (1,45) 2022-01-20
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 52 066 678 (458 893) 22,20 (0,19) 52 066 578 (458 793) 22,20 (0,19) 2021-07-06
PZU OFE Złota Jesień portfel, ZWZ 36 470 100 (1 294 468) 15,55 (0,55) 36 470 100 (1 294 468) 15,55 (0,55) 2021-06-28
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA; ZWZ 22 900 000 (434 240) 9,76 (0,18) 22 900 000 (434 240) 9,76 (0,18) 2021-06-28
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 51 607 785 (1 573 479) 22,01 (0,67) 51 607 785 (1 573 479) 22,01 (0,67) 2021-06-28
Zimnicki Michał 4 000 0,00 4 000 0,00 2021-04-16
Szary Wacław 35 000 0,01 35 000 0,01 2021-04-16
Pilch, Jan Bogdan 745 000 (385 000) 0,31 (0,16) 745 000 (385 000) 0,31 (0,16) 2021-04-16
Jaworski Andrzej 14 351 0,00 14 351 0,00 2021-04-16
Jakociuk Radosław 11 0,00 11 0,00 2021-04-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 35 175 632 (-816 236) 15,00 (-0,35) 35 175 632 (-816 236) 15,00 (-0,35) 2021-04-01
PZU OFE Złota Jesień portfel, NWZ 35 991 868 (41 868) 15,35 (0,02) 35 991 868 (41 868) 15,35 (0,02) 2021-03-17
NN OFE NWZ 32 750 000 (-369 487) 13,96 (-0,16) 32 750 000 (-369 487) 13,96 (-0,16) 2021-03-17
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA; NWZ 22 465 760 (521 427) 9,58 (0,23) 22 465 760 (521 427) 9,58 (0,23) 2021-03-17
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 50 034 306 (2 685 987) 21,34 (1,15) 50 034 306 (2 685 987) 21,34 (1,15) 2021-03-17
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 47 348 319 (301 042) 20,19 (0,13) 47 348 319 (301 042) 20,19 (0,13) 2021-01-28
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 47 047 277 (3 819 558) 20,06 (1,63) 47 047 277 (3 819 558) 20,06 (1,63) 2020-11-03
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 43 227 719 (400 000) 18,43 (0,17) 43 227 719 (400 000) 18,43 (0,17) 2020-09-29
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 42 827 719 (6 909 347) 18,26 (2,95) 42 827 719 (6 909 347) 18,26 (2,95) 2020-09-02
PZU OFE Złota Jesień portfel, ZWZ 35 950 000 (410 000) 15,33 (0,18) 35 950 000 (410 000) 15,33 (0,18) 2020-06-29
Żmijewski Mateusz 200 000 0,08 200 000 0,08 2020-03-30
Wójcik Michał 1 200 000 (-151 422) 0,51 (-0,06) 1 200 000 (-151 422) 0,51 (-0,06) 2020-03-30
Pilch Grzegorz 604 504 0,25 604 504 0,25 2020-03-30
Bakalarz Erwin 19 322 (-10) 0,00 19 322 (-10) 0,00 2020-03-30
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 918 372 (-4 284 347) 15,31 (-1,83) 35 918 372 (-4 284 347) 15,31 (-1,83) 2020-03-17
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 40 202 719 (5 126 932) 17,14 (2,18) 40 202 719 (5 126 932) 17,14 (2,18) 2020-03-17
PZU OFE Złota Jesień portfel, NWZ 35 540 000 (1 446 432) 15,15 (0,61) 35 540 000 (1 446 432) 15,15 (0,61) 2020-02-20
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE, NWZ 33 119 487 (4 342 117) 14,12 (1,85) 33 119 487 (4 342 117) 14,12 (1,85) 2020-02-20
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 075 787 (-683 264) 14,96 (-0,29) 35 075 787 (-683 264) 14,96 (-0,29) 2019-10-28
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 35 759 051 (9 599 106) 15,25 (4,10) 35 759 051 (9 599 106) 15,25 (4,10) 2019-06-25
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 26 159 945 (3 000 000) 11,15 (1,28) 26 159 945 (3 000 000) 11,15 (1,28) 2019-05-28
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 23 159 945 (-2 295 613) 9,87 (-0,98) 23 159 945 (-2 295 613) 9,87 (-0,98) 2019-05-21
Żmijewski Mateusz 200 000 (-200 000) 0,08 (-0,09) 200 000 (-200 000) 0,08 (-0,09) 2019-03-18
Wójcik Michał 1 351 422 0,57 (0,57) 1 351 422 0,57 (0,57) 2019-03-18
Pilch, Jan Bogdan 360 000 0,15 360 000 0,15 2019-03-18
Pilch Grzegorz 604 504 (-596 377) 0,25 (-0,26) 604 504 (-596 377) 0,25 (-0,26) 2019-03-18
Bakalarz Erwin 19 332 0,00 19 332 0,00 2019-03-18
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 28 777 370 (2 073 990) 12,27 (0,89) 28 777 370 (2 073 990) 12,27 (0,89) 2019-03-15
PZU OFE Złota Jesień portfel 34 093 568 14,54 34 093 568 14,54 2018-12-31
NN OFE portfel 26 703 380 (7 334 380) 11,38 (0,58) 26 703 380 (7 334 380) 11,38 (0,58) 2018-12-31
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 25 455 558 (4 318 558) 10,85 (1,84) 25 455 558 (4 318 558) 10,85 (1,84) 2018-12-28
PZU OFE Złota Jesień 34 093 568 (193 568) 14,54 (-4,37) 34 093 568 (193 568) 14,54 (-4,37) 2018-11-30
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA; ZWZ 21 944 333 (470 000) 9,35 (-2,63) 21 944 333 (470 000) 9,35 (-2,63) 2018-11-30
Ipopema TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 21 137 000 (-1 442 578) 9,01 (-3,59) 21 137 000 (-1 442 578) 9,01 (-3,59) 2018-11-30
PZU OFE Złota Jesień NWZ 33 900 000 18,91 (4,46) 33 900 000 18,91 (4,46) 2018-10-31
PZU OFE Złota Jesień NWZ 33 900 000 (2 922 076) 14,45 (-2,83) 33 900 000 (2 922 076) 14,45 (-2,83) 2018-10-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZNWZ 19 369 000 10,80 (2,54) 19 369 000 10,80 (2,54) 2018-10-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZNWZ 19 369 000 (144 000) 8,26 (-2,46) 19 369 000 (144 000) 8,26 (-2,46) 2018-10-31
Quercus TFI SA portfele 8 829 750 (-3 509 168) 4,92 (-1,96) 8 829 750 (-3 509 168) 4,92 (-1,96) 2018-10-18
Quercus TFI SA portfele 12 338 918 6,88 12 338 918 6,88 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 37 132 (-165 004) 0,02 (-0,09) 37 132 (-165 004) 0,02 (-0,09) 2018-06-30
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne;ZWZ 12 338 918 (3 358 575) 6,88 (1,87) 12 338 918 (3 358 575) 6,88 (1,87) 2018-06-27
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 30 977 924 (210 656) 17,28 (-0,08) 30 977 924 (210 656) 17,28 (-0,08) 2018-06-27
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 19 225 000 (1 145 520) 10,72 (0,64) 19 225 000 (1 145 520) 10,72 (0,64) 2018-06-27
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA; ZWZ 21 474 333 (148 666) 11,98 (0,08) 21 474 333 (148 666) 11,98 (0,08) 2018-06-27
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 980 343 (-5 737 319) 5,01 (-3,20) 8 980 343 (-5 737 319) 5,01 (-3,20) 2018-04-11
Żmijewski Mateusz 400 000 0,17 400 000 0,17 2018-03-20
Pilch Grzegorz 1 200 881 (295 505) 0,51 (0,13) 1 200 881 (295 505) 0,51 (0,13) 2018-03-20
Bakalarz Erwin 19 332 (10) 0,00 19 332 (10) 0,00 2018-03-20
NN OFE 18 079 480 (315 367) 10,08 (0,06) 18 079 480 (315 367) 10,08 (0,06) 2018-01-23
TFI Allianz Polska SA portfele 902 240 (237 664) 0,50 (0,13) 902 240 (237 664) 0,50 (0,13) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 202 136 0,11 202 136 0,11 2017-12-31
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA 21 325 667 (12 250 000) 11,90 (6,78) 21 325 667 (12 250 000) 11,90 (6,78) 2017-10-09
Ipopema TFI SA WZA 22 579 578 12,60 (2,97) 22 579 578 12,60 (2,97) 2017-08-31
Ipopema TFI SA WZA 22 579 578 (-8 420 422) 9,63 (-8,11) 22 579 578 (-8 420 422) 9,63 (-8,11) 2017-08-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 14 717 662 8,21 14 717 662 8,21 2017-07-27
Mazgaj Jerzy 9 075 667 5,12 (0,06) 9 075 667 5,12 (0,06) 2017-05-16
Mazgaj Jerzy 9 075 667 (-4 928 333) 5,06 (-2,84) 9 075 667 (-4 928 333) 5,06 (-2,84) 2017-05-16
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 30 767 268 17,36 (0,20) 30 767 268 17,36 (0,20) 2017-04-27
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 30 767 268 (11 268) 17,16 (-0,19) 30 767 268 (11 268) 17,16 (-0,19) 2017-04-27
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA, ZWZ 14 004 000 (639 000) 7,90 (0,36) 14 004 000 (639 000) 7,90 (0,36) 2017-04-27
NN OFE 17 764 113 10,02 (0,11) 17 764 113 10,02 (0,11) 2017-04-11
NN OFE 17 764 113 (-1 972 887) 9,91 (-1,22) 17 764 113 (-1 972 887) 9,91 (-1,22) 2017-04-11
Żmijewski Mateusz 400 000 (-69 898) 0,17 (-0,03) 400 000 (-69 868) 0,17 (-0,03) 2017-03-13
Pilch Grzegorz 905 376 (441 352) 0,38 (0,19) 905 376 (441 352) 0,38 (0,19) 2017-03-13
Bakalarz Erwin 19 322 (7 266) 0,00 19 322 (7 266) 0,00 2017-03-13
Mazgaj Jerzy wraz z Krakchemia SA 13 365 000 7,54 13 365 000 7,54 2017-02-01
PZU OFE Złota Jesień portfel 30 756 000 (-11 000) 17,35 (-0,25) 30 756 000 (-11 000) 17,35 (-0,25) 2016-12-31
NN OFE portfel 19 737 000 (-7 480) 11,13 (-0,17) 19 737 000 (-7 480) 11,13 (-0,17) 2016-12-31
PZU OFE Złota Jesień WZA 30 767 000 17,60 (0,24) 30 767 000 17,60 (0,24) 2016-03-31
PZU OFE Złota Jesień WZA 30 767 000 (4 520 141) 17,36 (-2,24) 30 767 000 (4 520 141) 17,36 (-2,24) 2016-03-31
NN OFE WZA 19 744 480 11,30 (0,16) 19 744 480 11,30 (0,16) 2016-03-31
NN OFE WZA 19 744 480 (4 554 616) 11,14 (2,41) 19 744 480 (4 554 616) 11,14 (2,41) 2016-03-31
Ipopema TFI SA WZA 31 000 000 17,74 (0,25) 31 000 000 17,74 (0,25) 2016-03-31
Ipopema TFI SA WZA 31 000 000 17,49 (0,20) 31 000 000 17,49 (0,20) 2016-03-31
Ipopema TFI SA WZA 31 000 000 (2 500 000) 17,29 (0,90) 31 000 000 (2 500 000) 17,29 (0,90) 2016-03-31
Żmijewski Mateusz 469 898 (117 936) 0,20 (-0,23) 469 868 (117 906) 0,20 (-0,23) 2016-03-21
Pilch Grzegorz 464 024 (224 023) 0,19 (0,06) 464 024 (224 023) 0,19 (0,06) 2016-03-21
Bakalarz Erwin 12 056 0,00 12 056 0,00 2016-03-21
TFI Allianz Polska SA portfele 664 576 0,37 664 576 0,37 2015-12-31
Ipopema TFI SA 28 500 000 16,39 (0,08) 28 500 000 16,39 (0,08) 2014-02-19
Ipopema TFI SA 28 500 000 (2 980 001) 16,31 (1,64) 28 500 000 (2 980 001) 16,31 (1,64) 2014-02-19
Ipopema TFI SA 25 519 999 (8 650 000) 14,67 (4,97) 25 519 999 (8 650 000) 14,67 (4,97) 2013-12-18
Ipopema TFI SA 16 869 999 (-5 000 000) 9,70 (-2,87) 16 869 999 (-5 000 000) 9,70 (-2,87) 2013-12-13
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 8 456 033 (-1 923 326) 4,83 (-1,11) 8 456 033 (-1 923 326) 4,83 (-1,11) 2013-09-30
Ipopema TFI SA 21 869 999 (15 150 000) 12,57 (7,55) 21 869 999 (15 150 000) 12,57 (7,55) 2013-09-16
PZU OFE Złota Jesień 26 246 859 19,60 (4,51) 26 246 859 19,60 (4,51) 2012-10-05
PZU OFE Złota Jesień 26 246 859 15,09 (0,07) 26 246 859 15,09 (0,07) 2012-10-05
PZU OFE Złota Jesień 26 246 859 (4 374 476) 15,02 (-4,58) 26 246 859 (4 374 476) 15,02 (-4,58) 2012-10-05
NN OFE 15 189 864 8,73 (0,04) 15 189 864 8,73 (0,04) 2012-10-05
NN OFE 15 189 864 8,69 (-2,65) 15 189 864 8,69 (-2,65) 2012-10-05
Ipopema TFI SA 6 719 999 5,02 (1,16) 6 719 999 5,02 (1,16) 2012-10-05
Ipopema TFI SA 6 719 999 (1 119 999) 3,86 (-1,16) 6 719 999 (1 119 999) 3,86 (-1,16) 2012-10-05
Pilch Grzegorz 240 001 0,13 (-0,04) 240 001 0,13 (-0,04) 2012-09-24
Pilch Grzegorz 240 001 (40 000) 0,17 240 001 (40 000) 0,17 2012-09-24
NN OFE w tym 6250000 PDA 15 189 864 (6 250 000) 11,34 (4,67) 15 189 864 (6 250 000) 11,34 (4,67) 2012-08-24
NN OFE 8 939 864 (-1 830 745) 6,67 (-2,98) 8 939 864 (-1 830 745) 6,67 (-2,98) 2012-08-19
Sobierajewicz Aldona 64 354 0,04 64 354 0,04 2012-06-29
PZU OFE Złota Jesień 21 872 383 19,60 (3,27) 21 872 383 19,60 (3,27) 2012-05-15
PZU OFE Złota Jesień 21 872 383 (2 383) 16,33 (-3,27) 21 872 383 (2 383) 16,33 (-3,27) 2012-05-15
Ipopema TFI SA 5 600 000 5,02 (0,84) 5 600 000 5,02 (0,84) 2012-04-10
Ipopema TFI SA 5 600 000 4,18 5 600 000 4,18 2012-04-10
PZU OFE Złota Jesień 21 870 000 (1 636 048) 19,60 (1,47) 21 870 000 (1 636 048) 19,60 (1,47) 2011-11-14
Pilch Grzegorz 200 001 0,17 (0,03) 200 001 0,17 (0,03) 2011-06-29
Pilch Grzegorz 200 001 (100 000) 0,14 (0,05) 200 001 (100 000) 0,14 (0,05) 2011-06-29
PZU OFE Złota Jesień 20 233 952 (323 660) 18,13 (0,29) 20 233 952 (323 660) 18,13 (0,29) 2010-06-30
NN OFE 10 770 609 (-975 000) 9,65 (-0,87) 10 770 609 (-975 000) 9,65 (-0,87) 2010-04-01
NN OFE 11 745 609 (276 645) 10,52 (-0,58) 11 745 609 (276 645) 10,52 (-0,58) 2010-03-30
Sobierajewicz Aldona 64 354 0,04 (-0,01) 64 354 0,04 (-0,01) 2010-03-22
Sobierajewicz Aldona 64 354 (50 000) 0,05 (0,04) 64 354 (50 000) 0,05 (0,04) 2010-03-22
PZU OFE Złota Jesień 19 910 292 (552 712) 17,84 (-0,89) 19 910 292 (552 712) 17,84 (-0,89) 2009-12-22
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 379 359 5,94 (-3,36) 10 379 359 5,94 (-3,36) 2009-12-22
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 379 359 9,30 (1,55) 10 379 359 9,30 (1,55) 2009-12-22
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 379 359 7,75 (1,79) 10 379 359 7,75 (1,79) 2009-12-22
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 379 359 (47 474) 5,96 (-4,04) 10 379 359 (47 474) 5,96 (-4,04) 2009-12-22
Wójcik Michał 0 (-561 500) 0,00 (-0,69) 0 (-561 500) 0,00 (-0,69) 2009-10-09
PZU OFE Złota Jesień 19 357 580 18,73 (1,38) 19 357 580 18,73 (1,38) 2009-06-30
PZU OFE Złota Jesień 19 357 580 (46 369) 17,35 (-1,34) 19 357 580 (46 369) 17,35 (-1,34) 2009-06-30
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 331 885 10,00 (0,74) 10 331 885 10,00 (0,74) 2009-03-05
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 10 331 885 (1 014 800) 9,26 (0,25) 10 331 885 (1 014 800) 9,26 (0,25) 2009-03-05
Sobierajewicz Aldona 14 354 0,01 14 354 0,01 2009-02-23
Sobierajewicz Aldona 14 354 0,01 14 354 0,01 2009-02-23
PZU OFE Złota Jesień 19 311 211 (1 663 421) 18,69 (-1,30) 19 311 211 (1 663 421) 18,69 (-1,30) 2009-02-23
Pilch Grzegorz 100 001 0,09 (0,01) 100 001 0,09 (0,01) 2009-02-23
Pilch Grzegorz 100 001 (1) 0,08 (-0,03) 100 001 (1) 0,08 (-0,03) 2009-02-23
NN OFE 11 468 964 11,10 (0,82) 11 468 964 11,10 (0,82) 2009-02-23
NN OFE 11 468 964 (1 171 830) 10,28 (-1,38) 11 468 964 (1 171 830) 10,28 (-1,38) 2009-02-23
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 9 317 085 (3 181 311) 9,01 (2,06) 9 317 085 (3 181 311) 9,01 (2,06) 2009-02-23
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 6 135 774 6,95 (1,02) 6 135 774 6,95 (1,02) 2008-12-10
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 6 135 774 (2 058 774) 5,93 (1,31) 6 135 774 (2 058 774) 5,93 (1,31) 2008-12-10
Kruk Wojciech wraz z WK Investment, ECK Investment i EK Investment 4 077 000 4,62 (4,62) 4 077 000 4,62 (4,62) 2008-12-09
Pilch Grzegorz 100 000 0,11 100 000 0,11 2008-11-21
PZU OFE Złota Jesień 17 647 790 19,99 (2,91) 17 647 790 19,99 (2,91) 2008-11-14
PZU OFE Złota Jesień 17 647 790 (1 709 362) 17,08 (-2,78) 17 647 790 (1 709 362) 17,08 (-2,78) 2008-11-14
NN OFE 10 297 134 11,66 (1,70) 10 297 134 11,66 (1,70) 2008-10-17
NN OFE 10 297 134 (1 700 000) 9,96 (0,22) 10 297 134 (1 700 000) 9,96 (0,22) 2008-10-17
NN OFE 8 597 134 (4 359 329) 9,74 (4,46) 8 597 134 (4 359 329) 9,74 (4,46) 2008-10-13
Kruk Wojciech wraz z rodziną, poprzez WK Investment s.c. i ECK Investment s.c., działa w porozumieniu z Alma Market SA 0 (-4 050 000) 0,00 (-5,04) 0 (-4 050 000) 0,00 (-5,04) 2008-10-09
NN OFE 4 237 805 5,28 (0,48) 4 237 805 5,28 (0,48) 2008-09-05
NN OFE 4 237 805 4,80 4 237 805 4,80 2008-09-05
Kruk Wojciech wraz z rodziną, poprzez WK Investment s.c. i ECK Investment s.c., działa w porozumieniu z Alma Market SA 4 050 000 5,04 4 050 000 5,04 2008-09-01
Żmijewski Mateusz 351 962 0,43 (0,12) 351 962 0,43 (0,12) 2008-08-14
Żmijewski Mateusz 351 962 0,31 (0,05) 351 962 0,31 (0,05) 2008-08-14
Żmijewski Mateusz 351 962 0,26 (0,06) 351 962 0,26 (0,06) 2008-08-14
Żmijewski Mateusz 351 962 0,20 351 962 0,20 2008-08-14
Wójcik Michał 561 500 0,69 561 500 0,69 2008-08-14
Bauer Rafał 259 940 (233 946) 0,00 (-0,32) 259 940 (233 946) 0,00 (-0,32) 2008-07-15
Uniqa OFE 2 886 766 (-1 500 000) 3,59 (-1,87) 2 886 766 (-1 500 000) 3,59 (-1,87) 2008-06-11
Uniqa OFE 4 386 766 (3 936 766) 5,46 (-0,14) 4 386 766 (3 936 766) 5,46 (-0,14) 2008-06-10
PZU OFE Złota Jesień 15 938 428 19,86 (1,80) 15 938 428 19,86 (1,80) 2008-05-28
PZU OFE Złota Jesień 15 938 428 (600 000) 18,06 (-1,05) 15 938 428 (600 000) 18,06 (-1,05) 2008-05-28
PZU OFE Złota Jesień 15 338 428 (1 338 428) 19,11 (1,66) 15 338 428 (1 338 428) 19,11 (1,66) 2008-05-26
PZU OFE Złota Jesień 14 000 000 (264 425) 17,45 (0,33) 14 000 000 (264 425) 17,45 (0,33) 2008-05-15
Starek Mieczysław 420 000 0,00 (-0,52) 420 000 0,00 (-0,52) 2008-02-29
PZU OFE Złota Jesień 13 735 575 (593 790) 17,12 (0,74) 13 735 575 (593 790) 17,12 (0,74) 2007-12-27
PZU OFE Złota Jesień 13 141 785 (11 942 412) 16,38 (1,43) 13 141 785 (11 942 412) 16,38 (1,43) 2007-12-26
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 0 (-1 302 858) 0,00 (-16,24) 0 (-1 302 858) 0,00 (-16,24) 2007-09-25
Santander Bank Polska SA 0 (-247 524) 0,00 (-5,06) 0 (-247 524) 0,00 (-5,06) 2007-09-07
Krawiec Jerzy 0 (-8 437) 0,00 (-0,10) 0 (-8 437) 0,00 (-0,10) 2007-08-21
Zientara Maciej z Pendelton Investment Limited 317 401 3,95 317 401 3,95 2007-08-14
Wandzel Maciej z Lethbridge Investment Limited 317 402 3,95 317 402 3,95 2007-08-14
Uniqa OFE 450 000 (-4 050 000) 5,60 450 000 (-4 050 000) 5,60 2007-08-14
Uniqa OFE 4 500 000 (4 037 259) 5,60 (-0,16) 4 500 000 (4 037 259) 5,60 (-0,16) 2007-08-14
PZU OFE Złota Jesień 1 199 373 (-10 794 357) 14,95 1 199 373 (-10 794 357) 14,95 2007-08-14
PZU OFE Złota Jesień 11 993 730 (10 695 730) 14,95 (-1,23) 11 993 730 (10 695 730) 14,95 (-1,23) 2007-08-14
Bauer Rafał 25 994 (-233 946) 0,32 25 994 (-233 946) 0,32 2007-03-30
Bauer Rafał 259 940 (186 946) 0,32 (-0,58) 259 940 (186 946) 0,32 (-0,58) 2007-03-30
Uniqa OFE 462 741 (91 045) 5,76 (0,58) 462 741 (91 045) 5,76 (0,58) 2007-02-27
Starek Mieczysław 420 000 (378 000) 0,52 420 000 (378 000) 0,52 2007-02-27
Starek Mieczysław 42 000 0,52 42 000 0,52 2007-02-27
PZU OFE Złota Jesień 1 298 000 (122 419) 16,18 (1,27) 1 298 000 (122 419) 16,18 (1,27) 2007-02-27
Krawiec Jerzy 8 437 0,10 8 437 0,10 2007-02-27
Bauer Rafał 72 994 0,90 72 994 0,90 2007-02-27
Zientara Maciej z Pendelton Investment Limited 317 401 (-175 000) 3,95 (-2,18) 317 401 (-175 000) 3,95 (-2,18) 2007-02-14
Wandzel Maciej z Lethbridge Investment Limited 317 402 (-175 000) 3,95 (-2,18) 317 402 (-175 000) 3,95 (-2,18) 2007-02-14
Zientara Maciej wraz z Pendelton Investment Limited 492 401 (158 327) 6,13 (1,90) 492 401 (158 327) 6,13 (1,90) 2007-01-18
Wandzel Maciej z Lethbridge Investment Ltd 492 402 (158 328) 6,13 (1,47) 492 402 (158 328) 6,13 (1,47) 2007-01-18
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 1 302 858 (-11 725 722) 16,24 1 302 858 (-11 725 722) 16,24 2006-12-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 13 028 580 (11 725 722) 16,24 (-0,28) 13 028 580 (11 725 722) 16,24 (-0,28) 2006-12-21
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 1 302 858 (294 585) 16,52 (2,45) 1 302 858 (294 585) 16,52 (2,45) 2006-12-21
Zientara Maciej 334 074 4,23 (0,07) 334 074 4,23 (0,07) 2006-11-15
Zientara Maciej 334 074 4,16 (-0,50) 334 074 4,16 (-0,50) 2006-11-15
Zientara Maciej 334 074 4,66 334 074 4,66 2006-11-15
Wandzel Maciej 334 074 4,66 (0,43) 334 074 4,66 (0,43) 2006-11-15
Wandzel Maciej 334 074 4,23 (0,07) 334 074 4,23 (0,07) 2006-11-15
Wandzel Maciej 334 074 4,16 334 074 4,16 2006-11-15
Nova Capital sp. z o.o. 0 (-668 148) 0,00 (-9,32) 0 (-668 148) 0,00 (-9,32) 2006-11-15
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 1 008 273 14,07 (1,28) 1 008 273 14,07 (1,28) 2006-11-14
American Life Insurance Company przez Amplico Life i OFE AIG 1 008 273 (180 646) 12,79 (1,25) 1 008 273 (180 646) 12,79 (1,25) 2006-11-14
PZU SA z PZU Życie SA 247 524 (-689 983) 3,45 (-15,74) 247 524 (-689 983) 3,45 (-15,74) 2006-11-13
Uniqa OFE 371 696 5,18 (0,47) 371 696 5,18 (0,47) 2006-11-10
Uniqa OFE 371 696 (-102 165) 4,71 (-4,99) 371 696 (-102 165) 4,71 (-4,99) 2006-11-10
PZU OFE Złota Jesień 1 175 581 14,91 (0,26) 1 175 581 14,91 (0,26) 2006-11-10
PZU OFE Złota Jesień 1 175 581 14,65 (-1,75) 1 175 581 14,65 (-1,75) 2006-11-10
PZU OFE Złota Jesień 1 175 581 (461 316) 16,40 (1,78) 1 175 581 (461 316) 16,40 (1,78) 2006-11-10
American Life Insurance Company przez Amplico Life 827 627 11,54 827 627 11,54 2006-11-10
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI 398 883 5,56 (0,50) 398 883 5,56 (0,50) 2006-11-07
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI 398 883 5,06 (0,09) 398 883 5,06 (0,09) 2006-11-07
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI 398 883 (34 113) 4,97 (-2,49) 398 883 (34 113) 4,97 (-2,49) 2006-11-07
Nova Capital sp. z o.o. 668 148 9,32 668 148 9,32 2006-09-25
MetLife TUnŻiR SA 245 845 5,03 (1,60) 245 845 5,03 (1,60) 2006-08-11
MetLife TUnŻiR SA 245 845 3,43 245 845 3,43 2006-08-11
Santander Bank Polska SA 247 524 5,06 (1,61) 247 524 5,06 (1,61) 2006-04-04
Santander Bank Polska SA 247 524 3,45 247 524 3,45 2006-04-04
PZU SA z PZU Życie SA 937 507 19,19 (6,11) 937 507 19,19 (6,11) 2005-02-28
PZU SA z PZU Życie SA 937 507 (522) 13,08 (-6,10) 937 507 (522) 13,08 (-6,10) 2005-02-28
porozumienie inwestorów przejęcie kontroli przez CA IB FM 0 (-1 172 935) 0,00 (-24,01) 0 (-1 172 935) 0,00 (-24,01) 2004-11-22
PZU SA z PZU Życie SA 936 985 (-113 000) 19,18 (-2,31) 936 985 (-113 000) 19,18 (-2,31) 2004-11-18
PZU SA z PZU Życie SA 1 049 985 (234 730) 21,49 (4,80) 1 049 985 (234 730) 21,49 (4,80) 2004-11-18
PZU OFE Złota Jesień 714 265 14,62 (4,66) 714 265 14,62 (4,66) 2004-09-13
PZU OFE Złota Jesień 714 265 (224 133) 9,96 (-0,07) 714 265 (224 133) 9,96 (-0,07) 2004-09-13
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 110 842 (-20 411) 2,26 (-0,42) 110 842 (-20 411) 2,26 (-0,42) 2004-09-10
CA IB Investment Management SA 131 253 (-142 678) 2,68 (-2,92) 131 253 (-142 678) 2,68 (-2,92) 2004-09-10
PZU OFE Złota Jesień 490 132 (16 271) 10,03 (0,33) 490 132 (16 271) 10,03 (0,33) 2004-09-03
PZU SA z PZU Życie SA 815 255 16,69 815 255 16,69 2004-08-01
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 1 172 935 (76 428) 24,01 (1,57) 1 172 935 (76 428) 24,01 (1,57) 2004-06-03
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 1 096 507 (608 056) 22,44 (12,45) 1 096 507 (608 056) 22,44 (12,45) 2004-05-19
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 273 931 (-164 069) 5,60 (-3,36) 273 931 (-164 069) 5,60 (-3,36) 2004-04-05
Deutsche Bank AG przez DB Securities SA 364 770 7,46 364 770 7,46 2004-02-19
Uniqa OFE 473 861 9,70 (3,09) 473 861 9,70 (3,09) 2004-02-16
Uniqa OFE 473 861 6,61 473 861 6,61 2004-02-16
PZU OFE Złota Jesień 473 861 9,70 473 861 9,70 2004-02-16
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 438 000 8,96 438 000 8,96 2004-02-13
H.I.P. Holding BV 1 (-1 141 751) 0,00 (-23,37) 1 (-1 141 751) 0,00 (-23,37) 2004-02-12
Bosta BV 0 (-243 972) 0,00 (-4,99) 0 (-243 972) 0,00 (-4,99) 2004-02-12
FH Stopmar Marek Stopa 0 (-365 770) 0,00 (-7,48) 0 (-365 770) 0,00 (-7,48) 2004-01-28
mBank SA 0 (-488 105) 0,00 (-9,99) 0 (-488 105) 0,00 (-9,99) 2003-12-12
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 488 451 (-484 856) 9,99 (-9,93) 488 451 (-484 856) 9,99 (-9,93) 2003-12-09
porozumienie inwestorów II NFI, NFI Progress, NFI Kwiatkowski 973 307 (-3 249) 19,92 (-0,07) 973 307 (-3 249) 19,92 (-0,07) 2003-12-09
mBank SA 488 105 9,99 (1,00) 488 105 9,99 (1,00) 2003-12-09
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 976 556 19,99 (19,99) 976 556 19,99 (19,99) 2003-08-28
mBank SA porozumienie z II NFI, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 488 105 8,99 (-1,00) 488 105 8,99 (-1,00) 2003-08-28
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 0 (-488 451) 0,00 (-10,00) 0 (-488 451) 0,00 (-10,00) 2003-08-04
Bosta BV 243 972 4,99 243 972 4,99 2003-01-28
PZU SA z PZU Życie SA 815 255 (-25 569) 16,69 (-0,52) 815 255 16,69 2003-01-21
PZU SA z PZU Życie SA 840 824 (131 505) 17,21 (2,69) 815 255 (105 936) 16,69 (2,17) 2003-01-21
PZU SA z PZU Życie SA 709 319 (65 000) 14,52 (1,33) 709 319 (65 000) 14,52 (1,33) 2003-01-10
mBank SA 488 105 9,99 488 105 9,99 2003-01-07
VRG SA 0 (-488 453) 0,00 (-10,00) 0 (-488 453) 0,00 2003-01-03
PZU SA z PZU Życie SA 644 319 (34 451) 13,19 (0,70) 644 319 (34 451) 13,19 (0,70) 2002-12-31
FH Stopmar Marek Stopa 365 770 7,48 365 770 7,48 2002-12-31
VRG SA przez Staszów Sp. z o.o. 488 453 (-631 477) 10,00 (-12,92) 488 453 (-631 477) 0,00 2002-12-30
VRG SA przez Vistula Market Sp. z o.o., Staszów Sp. z o.o. i AI Polska Sp. z o.o. 1 119 930 (19 930) 22,92 (0,40) 1 119 930 (19 930) 0,00 2002-06-28
Bosta BV 243 972 4,99 243 972 4,99 2002-06-28
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 488 451 10,00 488 451 10,00 2002-01-03
H.I.P. Holding BV 1 141 752 23,37 1 141 752 23,37 2001-04-11
Belggingsmaatschappij PRISTA BV 0 (-1 141 752) 0,00 (-23,37) 0 (-1 141 752) 0,00 (-23,37) 2001-04-11
Belggingsmaatschappij PRISTA BV 1 141 752 (351 170) 23,37 (7,18) 1 141 752 (351 170) 23,37 (7,18) 2001-03-26
PZU SA z PZU Życie SA 609 868 (10 000) 12,49 (0,21) 609 868 (10 000) 12,49 (0,21) 2000-11-24
VRG SA przez Vistula Market sp. z o.o., Staszów sp. z o.o. i Lantier Polska sp. z o.o. 1 100 000 (396 000) 22,52 (8,11) 1 100 000 (396 000) 0,00 2000-09-01
Ożóg Włodzimierz 45 551 (-385 068) 0,93 (-7,89) 45 551 (-385 068) 0,93 (-7,89) 2000-09-01
VRG SA przez Vistula Market Sp. z o.o. i Staszów Sp. z o.o. 704 000 (154 000) 14,41 (3,15) 704 000 (154 000) 0,00 2000-08-31
VRG SA przez Vistula Market Sp. z o.o. i Staszów Sp. z o.o. 550 000 (133 000) 11,26 (2,72) 550 000 (133 000) 0,00 2000-07-07
VRG SA przez Vistula Market Sp. z o.o. 417 000 8,54 (8,54) 417 000 0,00 2000-06-01
PZU SA z PZU Życie SA 599 868 (-110 000) 12,28 (-2,25) 599 868 (-110 000) 12,28 (-2,25) 2000-01-15
Ożóg Włodzimierz 430 619 (147 733) 8,82 (3,03) 430 619 (147 733) 8,82 (3,03) 2000-01-15
Bank Pekao SA 0 (-278 500) 0,00 (-5,70) 0 (-278 500) 0,00 (-5,70) 2000-01-15
Belggingsmaatschappij PRISTA BV 790 582 (400 582) 16,19 (8,21) 790 582 (400 582) 16,19 (8,21) 1999-12-29
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-465 698) 0,00 (-9,53) 0 (-465 698) 0,00 (-9,53) 1999-12-29
Słowiński Mariusz 305 249 6,25 305 249 6,25 1999-11-09
Belggingsmaatschappij PRISTA BV 390 000 7,98 390 000 7,98 1999-09-22
Ożóg Włodzimierz 282 886 5,79 282 886 5,79 1999-09-15
VRG SA rejestracja umorzenia 0 (-1 115 470) 0,00 (-18,59) 0 (-1 115 470) 0,00 1999-08-06
VRG SA w celu umorzenia 1 115 470 (51 724) 18,59 (0,86) 1 115 470 (51 724) 0,00 1999-05-26
Bank Pekao SA 278 500 5,70 (1,06) 278 500 5,70 (1,06) 1999-05-26
Bank Pekao SA 278 500 (-197 227) 4,64 (-3,29) 278 500 (-197 227) 4,64 (-3,29) 1999-05-26
VRG SA w celu umorzenia 1 063 746 (168 114) 17,73 (2,80) 1 063 746 (168 114) 0,00 1999-05-24
VRG SA w celu umorzenia 895 632 (291 583) 14,93 (4,86) 895 632 (291 583) 0,00 1999-05-20
VRG SA w celu umorzenia 604 049 (159 297) 10,07 (2,66) 604 049 (159 297) 0,00 1999-05-05
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 465 698 9,53 (1,77) 465 698 9,53 (1,77) 1999-02-19
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 465 698 (149 698) 7,76 (2,49) 465 698 (149 698) 7,76 (2,49) 1999-02-19
VRG SA w celu umorzenia 444 752 (181 852) 7,41 (3,03) 444 752 (181 852) 0,00 1999-02-17
VRG SA w celu umorzenia 262 900 (27 247) 4,38 (0,45) 262 900 (27 247) 0,00 1999-02-17
VRG SA w celu umorzenia 235 653 (128 000) 3,93 (2,14) 235 653 (128 000) 0,00 1999-02-16
VRG SA w celu umorzenia 107 653 1,79 107 653 0,00 1999-02-12
PZU SA z PZU Życie SA 709 868 (110 000) 14,53 (4,53) 709 868 (110 000) 14,53 (4,53) 1998-09-30
PZU SA z PZU Życie SA 599 868 (-110 000) 10,00 (-1,83) 599 868 (-110 000) 10,00 (-1,83) 1998-08-17
PZU SA 709 868 (324 000) 11,83 (5,40) 709 868 (324 000) 11,83 (5,40) 1998-08-17
PZU SA 385 868 (16 179) 6,43 (0,27) 385 868 (16 179) 6,43 (0,27) 1998-05-22
Bank Pekao SA 475 727 7,93 475 727 7,93 1998-05-22
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 316 000 (21 000) 5,27 (0,35) 316 000 (21 000) 5,27 (0,35) 1998-04-27
PZU SA 369 689 6,16 369 689 6,16 1998-02-16
Bank Millennium SA przez podmioty zależne 295 000 4,92 295 000 4,92 1997-09-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2023-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2022-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2022-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2012-07-05 Prawo poboru 22310271:4462054
2007-09-07 Split 1:10
1999-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
1999-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
1999-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,48 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1998-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1997-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1997-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1996-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1996-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1996-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1995-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1995-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1995-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1995-04-21 Asymilacja akcji seria B
1994-09-28 Prawo poboru 5:1
1994-09-28 Prawo poboru 5:1
1994-02-24 Split 1:5
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.