3,2200 zł
-0,62% -0,0200 zł
VRG SA (VRG)

Wyniki finansowe - VRG			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 369 002 267 017 335 269 297 116
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 065 4 727 43 276 19 727
Zysk (strata) brutto (tys.) 59 678 4 318 59 318 1 615
Zysk (strata) netto (tys.)* 47 345 3 224 47 678 937
Amortyzacja (tys.) 28 041 30 600 31 704 31 888
EBITDA (tys.) 70 106 35 327 74 980 51 615
Aktywa (tys.) 1 511 656 1 481 062 1 505 370 1 507 409
Kapitał własny (tys.)* 942 765 945 989 946 776 947 713
Liczba akcji (tys. szt.) 245 610,540 245 610,540 245 610,540 245 610,540
Zysk na akcję (zł) 0,193 0,013 0,194 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,838 3,852 3,855 3,859
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.