3,7000 zł
-0,27% -0,0100 zł
VRG SA (VRG)

Komunikaty spółki - VRG

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2022 roku.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2022 roku.
Zmiana umowy kredytowej zawartej przez Spółkę
Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2022 roku.
Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego
Wyniki finansowe
Podjęcie przez Zarząd VRG S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.