2,8000 zł
0,36% 0,0100 zł
VRG SA (VRG)

Komunikaty spółki - VRG

Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w marcu 2021
Wstępne wybrane wyniki finansowe VRG S.A. i Grupy Kapitałowej VRG S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za rok obrotowy 2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 roku.
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał poddane pod głosowanie i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 17 marca 2021 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 marca 2021 r. w trybie art. 401 par. 4 KSH.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lutym 2021 roku
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r., uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2021 r. oraz projekty uchwał w związku z uzupełnieniem porządku obrad.
Korekta tematu raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., zawierającego ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.
Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 marca 2021 r.; projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 marca 2021 r.
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięta przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w styczniu 2021.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. i ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2021
VRG 0,36% 2,80
2021-04-13 11:36:01

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.