16,1000 zł
-0,37% -0,0600 zł
Torpol S.A. (TOR)

Akcjonariat - TORPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 369 357 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 970 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 037 055
Liczba głosów na WZA: 22 970 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,76%
Kapitał akcyjny: 4 594 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 037 055
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 (38,00%) 8 728 600 (38,00%) 2014-07-08 -
NN OFE portfel 2 289 246 (9,96%) 2 289 246 (9,96%) 2020-06-24 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, SKA, MON, RWL, RBW, PBX, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, PKN, CMR, VRG, AGO, PKO, PEO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, LTS, MPH, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, STH, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, CAR, MOC, PKP, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, VRC, OND, MIL, CTX, ABE, PEP, APR, HUG, BDX
PKO TFI SA ZWZ 2 019 209 (8,79%) 2 019 209 (8,79%) 2018-07-27 JCA, NVS, PGS, QMK, KBD, EDI, HDR, ETL, ATG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15 570 000
3 114 000,00
0,20 0,20 15 570 000
3 114 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2012-01-02
2014-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2012-06-27 7 400 000
59 200 000,00
0,20 8,00 22 970 000
22 970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-06-13
2014-08-22
2014-09-05
połączenie z Torpol MS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-10-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 139 950 (-746 121) 4,96 (-3,25) 1 139 950 (-746 121) 4,96 (-3,25) 2021-03-08
NN OFE portfel 2 299 080 (260 286) 10,01 (1,14) 2 299 080 (260 286) 10,01 (1,14) 2020-04-23
PKO BP Bankowy OFE portfel 865 578 (-15 422) 3,76 (-0,08) 865 578 (-15 422) 3,76 (-0,44) 2018-12-31
NN OFE portfel 2 038 794 (-258 206) 8,87 (-1,13) 2 038 794 (-258 206) 8,87 (-1,13) 2018-12-31
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 886 071 (1 301 112) 8,21 (5,66) 1 886 071 (1 301 112) 8,21 (5,42) 2018-07-16
TFI PZU SA portfele 233 871 1,02 233 871 1,02 (-0,09) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 154 903 (85 503) 0,67 (0,37) 154 903 (85 503) 0,67 (0,34) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 1 725 000 (-275 000) 7,51 (-1,19) 1 725 000 (-275 000) 7,51 (-1,19) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 279 617 (7 514) 1,22 (0,03) 279 617 (7 514) 1,22 (-0,08) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 76 563 (-554 459) 0,33 (-2,42) 76 563 (-554 459) 0,33 (-2,68) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 247 0,00 247 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 6 323 (-49 725) 0,03 (-0,21) 6 323 (-49 725) 0,03 (-0,24) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 233 871 1,02 233 871 1,11 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 280 275 (-514 481) 1,22 (-2,23) 280 275 (-514 481) 1,34 (-2,11) 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 69 400 0,30 69 400 0,33 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 40 224 0,18 40 224 0,19 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 881 000 3,84 881 000 4,20 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 5 000 (-1 004 398) 0,02 (-4,37) 5 000 (-1 004 398) 0,02 (-4,37) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 584 959 2,55 584 959 2,79 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 272 103 1,19 272 103 1,30 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 631 022 2,75 631 022 3,01 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 15 008 0,07 15 008 0,07 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 56 048 0,24 56 048 0,27 2017-12-31
Aegon OFE portfel 694 000 3,02 694 000 3,31 2017-12-31
NN OFE portfel 2 297 000 (97 000) 10,00 (0,42) 2 297 000 (97 000) 10,00 (0,42) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 2 200 000 (600 000) 9,58 (2,62) 2 200 000 (600 000) 9,58 (2,62) 2016-06-17
NN OFE WZA 1 600 000 (434 484) 6,96 (1,89) 1 600 000 (434 484) 6,96 (1,89) 2015-12-01
NN OFE 1 165 516 5,07 1 165 516 5,07 2015-08-26
Noble Funds TFI SA 1 009 398 (-170 602) 4,39 (-0,74) 1 009 398 (-170 602) 4,39 (-0,74) 2015-07-07
Altus SA 898 989 (-361 735) 3,91 (-1,57) 898 989 (-361 735) 3,91 (-1,57) 2015-06-11
TFI Allianz Polska SA 794 756 (-84 541) 3,45 (-0,37) 794 756 (-84 541) 3,45 (-0,37) 2014-12-17
Noble Funds TFI SA 1 180 000 (605 220) 5,13 (2,63) 1 180 000 (605 220) 5,13 (2,63) 2014-08-22
TFI Allianz Polska SA zarządzane fundusze 879 297 3,82 879 297 3,82 2014-07-16
Altus SA 1 260 724 (-179 276) 5,48 (-0,78) 1 260 724 (-179 276) 5,48 (-0,78) 2014-07-11
Altus SA w tym 907198 PDA 1 440 000 6,26 1 440 000 6,26 2014-07-11
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 8 728 600 56,06 8 728 600 56,06 2014-07-08
Polimex Mostostal SA 0 (-15 570 000) 0,00 (-100,00) 0 (-15 570 000) 0,00 (-100,00) 2014-07-08
PKO TFI SA 2 000 000 (27 000) 8,70 (0,11) 2 000 000 (27 000) 8,70 (0,11) 2014-07-08
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 574 780 2,50 574 780 2,50 2014-07-08
Polimex Mostostal SA 15 570 000 100,00 15 570 000 100,00 2014-06-13
PKO TFI SA w tym 954945 PDA 1 973 000 8,59 1 973 000 8,59 2012-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,53 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,53 zł
2020-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2020-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2016-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2015-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.