16,7800 zł
2,19% 0,3600 zł
Torpol S.A. (TOR)

Komunikaty spółki - TORPOL

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku
Informacja o wypłacie dywidendy
Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez „PKP Intercity” S.A.
Wyniki finansowe
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku
Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy
Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku
Informacja nt. współpracy z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
TORPOL 2,19% 16,78
2021-06-14 17:01:14

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,53 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.