294,0000 zł
-1,34% -4,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Akcjonariat - MOBRUK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 032 788 190 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 512 885 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 261 224
Liczba głosów na WZA: 4 227 617 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,37%
Kapitał akcyjny: 35 128 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 971 495
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ginger Capital sp. z o.o. 1 229 838 (35,01%) 1 932 480 (45,84%) 2020-12-01 -
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 816 906 (23,25%) 816 906 (19,38%) 2020-11-30 TSG, BDZ, IPE, WIK, K2I, SNW, VIN, TRI, STF
NN OFE 214 480 (6,11%) 222 109 (5,27%) 0000-00-00 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, CMP, ENT, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, QRS, RON, ERB, MBK, KTY, MCR, CCC, PZU, OAT, MNC, KGL, WWL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 714 732
0,00
10,00 0,00 714 732
7 147 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1 270 635
0,00
10,00 0,00 1 985 367
19 853 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2010-06-01 356 018
25 999 994,54
10,00 73,03 2 341 385
23 413 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-23
2010-07-21
2012-04-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-08-11 1 270 000
16 510 000,00
10,00 13,00 3 611 385
36 113 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-26
2017-03-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-24 -38 500
0,00
10,00 0,00 3 572 885
35 728 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
zmiana oznaczenia akcji: seria A-C 2019-06-24 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-04 -60 000
0,00
10,00 0,00 3 512 885
35 128 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mokrzycki, Józef Tadeusz z rodziną 0 (-2 030 915) 0,00 (-56,84) 0 (-2 745 647) 0,00 (-65,13) 2020-06-18
Ginger Capital sp. z o.o. 1 992 415 55,76 (-0,96) 2 707 147 64,22 2020-06-18
Ginger Capital sp. z o.o. 1 992 415 56,72 2 707 147 64,22 2020-06-18
Ogółem 3 572 885 0 4 287 617 (72 090) 0 2019-08-08
Ogółem 3 572 885 (-38 500) 0 4 215 527 (-110 590) 0 2019-07-31
Mo-Bruk SA 0 (-72 090) 0,00 (-2,00) 0 (-72 090) 0,00 (-1,68) 2019-07-31
Mokrzycki, Józef Tadeusz z rodziną 2 030 915 (949 216) 56,84 (26,56) 2 745 647 (961 306) 65,13 (22,80) 2019-07-19
Mokrzycki, Józef Tadeusz z rodziną 1 081 699 (-905 505) 30,28 (-25,34) 1 784 341 (-917 595) 42,33 (-21,76) 2019-07-19
Mo-Bruk SA 72 090 2,00 (-0,02) 72 090 1,68 (-0,03) 2019-07-19
Mo-Bruk SA 72 090 (33 590) 2,02 (0,95) 72 090 (33 590) 1,71 (0,82) 2019-07-19
Mo-Bruk SA 38 500 1,07 38 500 0,89 2018-09-21
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 42,31 1 527 862 35,32 (-0,31) 2016-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 42,31 (-0,45) 1 527 862 35,63 (-0,61) 2016-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 42,76 1 527 862 36,24 2016-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 42,76 (-0,73) 1 527 862 36,24 2016-08-29
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 1 527 862 (1 270 000) 43,49 (32,48) 1 527 862 (1 270 000) 36,24 (27,80) 2016-08-29
Ogółem 3 611 385 (1 270 000) 0 4 326 117 (1 270 000) 0 2016-08-26
Mokrzycki, Józef Tadeusz z rodziną 1 987 204 (1 270 635) 55,62 (25,02) 2 701 936 (1 270 635) 64,09 (17,26) 2016-08-26
RDI LLC razem z Adamem Buchajskim 0 (-257 862) 0,00 (-11,01) 0 (-257 862) 0,00 (-8,44) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA 257 862 11,01 (3,87) 257 862 8,44 (2,48) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA 257 862 7,14 (7,14) 257 862 5,96 (5,96) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze 0 (-186 780) 0,00 (-7,97) 0 (-186 780) 0,00 (-6,11) 2016-04-26
RDI LLC 257 862 11,01 (0,01) 257 862 8,44 (0,44) 2016-04-20
RDI LLC razem z Adamem Buchajskim 257 862 11,00 257 862 8,00 2016-04-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze 186 780 7,97 186 780 6,11 2015-08-28
Generali Investments TFI SA 152 528 (-11 788) 6,51 (-0,50) 152 528 (-11 788) 4,99 (-0,38) 2014-03-18
Mokrzycki, Józef Tadeusz 716 569 30,60 (10,76) 1 431 301 46,83 (13,74) 2012-12-13
Mokrzycki, Józef Tadeusz 716 569 19,84 (-0,22) 1 431 301 33,09 (-0,86) 2012-12-13
Mokrzycki, Józef Tadeusz 716 569 20,06 1 431 301 33,95 2012-12-13
Mokrzycki, Józef Tadeusz 716 569 (1 837) 20,06 (-15,93) 1 431 301 (1 837) 33,95 (-18,99) 2012-12-13
Generali Investments TFI SA 164 316 7,01 164 316 5,37 2010-07-28
Ogółem 2 341 385 (356 018) 0 3 056 117 (356 018) 0 2010-06-29
Ogółem 1 985 367 0 2 700 099 0 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 8,25 (-0,09) 297 805 6,95 (-0,11) 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 8,34 297 805 7,06 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 8,34 (0,34) 297 805 7,06 (0,06) 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 8,00 (-6,99) 297 805 7,00 (-4,02) 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 14,99 (2,28) 297 805 11,02 (1,28) 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 12,71 (4,46) 297 805 9,74 (2,86) 2010-06-18
Mokrzycki, Wiktor Jakub 297 805 8,25 297 805 6,88 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 8,34 297 805 7,06 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 8,34 (0,34) 297 805 7,06 (0,06) 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 8,00 (-6,99) 297 805 7,00 (-4,02) 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 14,99 (2,28) 297 805 11,02 (1,28) 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 12,71 (4,46) 297 805 9,74 (2,86) 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 8,25 297 805 6,88 (-0,07) 2010-06-18
Mokrzycki, Tobiasz Jan 297 805 8,25 297 805 6,95 2010-06-18
Mokrzycki, Józef Tadeusz 714 732 35,99 (5,47) 1 429 464 52,94 (6,17) 2010-06-18
Mokrzycki, Józef Tadeusz 714 732 30,52 1 429 464 46,77 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 297 805 7,06 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 (-6,65) 297 805 7,06 (-3,96) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 14,99 (6,65) 297 805 11,02 (3,96) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 (-4,37) 297 805 7,06 (-2,68) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 12,71 (4,37) 297 805 9,74 (2,68) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 (0,09) 297 805 7,06 (0,18) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,25 (0,25) 297 805 6,88 (-0,12) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,00 (-0,25) 297 805 7,00 (0,05) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,25 (-0,09) 297 805 6,95 (-0,11) 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 297 805 7,06 2010-06-18
Mokrzycka-Nowak, Anna Magdalena 297 805 8,34 297 805 7,06 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 10,56 (0,56) 377 220 8,95 (0,95) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 10,00 (-9,00) 377 220 8,00 (-5,97) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 19,00 (2,89) 377 220 13,97 (1,63) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 16,11 (5,66) 377 220 12,34 (3,62) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 10,45 377 220 8,72 (-0,08) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 10,45 (-0,11) 377 220 8,80 (-0,15) 2010-06-18
Mokrzycka, Elżbieta Maria 377 220 10,56 377 220 8,95 2010-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,25 zł
2020-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,25 zł
2020-03-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,51 zł
2020-03-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,51 zł
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,71 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.