325,0000 zł
4,84% 15,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Komunikaty spółki - MOBRUK

Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
Wybór Wiceprezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A.
Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
Otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016
Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2023 roku
Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie opłaty podwyższonej za rok 2016 w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK
Zawarcie istotnej Umowy.
Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 grudnia 2022 roku
Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.
Informacja o uzyskaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w m. Niecew
Informacja o zawarciu znaczącej umowy
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.