298,0000 zł
1,36% 4,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Komunikaty spółki - MOBRUK

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2021 roku
Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
Informacja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych
Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Ginger Capital Sp. z o. o.
Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Informacja o przydziale Akcji Oferowanych
Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 27 listopada 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2020 roku
Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania.
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym
Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
Publikacja prospektu Spółki.
Zawarcie umowy plasowania akcji.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.