3,0400 zł
0,00% 0,0000 zł
Izostal SA (IZS)

Akcjonariat - IZOSTAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 99 541 760 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 32 744 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 739 000
Liczba głosów na WZA: 32 744 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,28%
Kapitał akcyjny: 65 488 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 739 000
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stalprofil SA 19 739 000 (60,28%) 19 739 000 (60,28%) 2013-07-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1993-07-14 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-08-03
2011-02-16
seria B - subskrypcja prywatna 1993-08-31 23 000
100,00 24 000
2 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria C - subskrypcja prywatna 1994-11-23 3 000
100,00 27 000
2 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria D - subskrypcja prywatna 1999-04-27 4 500
100,00 31 500
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
seria E - subskrypcja publiczna 2002-06-19 20 500
2 050 000,00
100,00 100,00 52 000
5 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-16
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2003-08-12 39 000
100,00 91 000
9 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-01-29
2011-02-16
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2003-11-25 68 250
100,00 159 250
15 925 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-21
2011-02-16
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C 2004-07-14 65 630
100,00 224 880
22 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-21
2011-02-16
seria I - subskrypcja prywatna 2007-07-25 70 000
100,00 294 880
29 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-16
split 1:50 2007-10-05
2,00 14 744 000
29 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2007-12-19 6 000 000
2,00 20 744 000
41 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-18
2011-02-16
seria K - subskrypcja publiczna 2010-09-02 12 000 000
66 000 000,00
2,00 5,50 32 744 000
65 488 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-28
2011-02-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 626 531 (-470 076) 4,97 (-1,43) 1 626 531 (-470 076) 4,97 (-1,43) 2020-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 1 613 927 (-506 931) 4,93 (-1,55) 1 613 927 (-506 931) 4,93 (-1,55) 2020-06-17
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 120 858 6,48 2 120 858 6,48 2018-12-31
NN OFE portfel 743 187 (-6 813) 2,26 (-0,03) 743 187 (-6 813) 2,26 (-0,03) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 500 000 (-4 000) 1,52 (-0,02) 500 000 (-4 000) 1,52 (-0,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 411 424 (-12 576) 4,31 (-0,04) 1 411 424 (-12 576) 4,31 (-0,04) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 586 818 (-5 182) 1,79 (-0,02) 586 818 (-5 182) 1,79 (-0,02) 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 2 096 607 (1 974 402) 6,40 (6,03) 2 096 607 (1 974 402) 6,40 (6,03) 2018-12-11
Altus SA portfele 1 566 124 (-162 452) 4,78 (-0,50) 1 566 124 (-162 452) 4,78 (-0,50) 2018-12-04
TFI PZU SA portfele 99 168 0,30 99 168 0,30 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 122 205 (-534 080) 0,37 (-1,63) 122 205 (-534 080) 0,37 (-1,63) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 845 083 (-51 314) 2,58 (-0,16) 845 083 (-51 314) 2,58 (-0,16) 2018-06-30
Altus SA portfele 1 728 576 (-143 369) 5,28 (-0,44) 1 728 576 (-143 369) 5,28 (-0,44) 2018-06-30
Government of Norway ZWZ 1 530 777 (-98 463) 4,68 (-0,29) 1 530 777 (-98 463) 4,68 (-0,29) 2018-04-25
Altus SA ZWZ 1 871 945 (-458 981) 5,72 (-1,40) 1 871 945 (-458 981) 5,72 (-1,40) 2018-04-25
TFI PZU SA portfele 99 168 0,30 99 168 0,30 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 656 285 (-974 529) 2,00 (-2,98) 656 285 (-974 529) 2,00 (-2,98) 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 896 397 2,74 896 397 2,74 2017-12-31
NN OFE portfel 750 000 2,29 750 000 2,29 2017-12-31
MetLife OFE portfel 504 000 1,54 504 000 1,54 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 424 000 (-211 057) 4,35 (-0,64) 1 424 000 (-211 057) 4,35 (-0,64) 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 592 000 1,81 592 000 1,81 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 2 120 858 6,48 2 120 858 6,48 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 120 858 6,48 2 120 858 6,48 2017-09-01
Altus SA ZWZ 2 330 926 (602 350) 7,12 (1,84) 2 330 926 (602 350) 7,12 (1,84) 2017-05-18
Altus SA 1 728 576 5,28 1 728 576 5,28 2016-05-12
Government of Norway 1 629 240 (-41 233) 4,97 (-0,13) 1 629 240 (-41 233) 4,97 (-0,13) 2015-06-25
Government of Norway 1 670 473 5,10 1 670 473 5,10 2014-05-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 635 057 (-34 820) 4,99 (-0,10) 1 635 057 (-34 820) 4,99 (-0,10) 2014-05-21
Stalprofil Finanse sp. z o.o. pośrednio przez Stalprofil SA 0 (-19 739 000) 0,00 (-60,28) 0 (-19 739 000) 0,00 (-60,28) 2013-07-19
Rockbridge TFI SA 1 630 814 (-11 071) 4,98 (-0,03) 1 630 814 (-11 071) 4,98 (-0,03) 2013-02-14
Stalprofil SA 0 (-19 739 000) 0,00 (-95,15) 0 (-19 739 000) 0,00 (-95,15) 2012-09-07
Stalprofil Finanse sp. z o.o. 19 739 000 60,28 (0,29) 19 739 000 60,28 (0,29) 2012-09-07
Stalprofil Finanse sp. z o.o. pośrednio przez Stalprofil SA 19 739 000 59,99 (-0,29) 19 739 000 59,99 (-0,29) 2012-09-07
Stalprofil Finanse sp. z o.o. pośrednio przez Stalprofil SA 19 739 000 60,28 19 739 000 60,28 2012-09-07
Podwiński Jacek w tym 738 PDA 738 0,00 738 0,00 2012-03-31
Podwiński Jacek 738 (-738) 0,00 738 (-738) 0,00 2012-03-31
Mendelak Zdzisław 3 489 (-3 489) 0,01 (-0,01) 3 489 (-3 489) 0,01 (-0,01) 2012-03-31
Podwiński Jacek w tym 738 PDA 1 476 (738) 0,00 1 476 (738) 0,00 2012-01-04
Mendelak Zdzisław w tym 3489 PDA 6 978 (3 489) 0,02 (0,01) 6 978 (3 489) 0,02 (0,01) 2012-01-04
Podwiński Jacek 738 0,00 738 0,00 2011-11-14
Mrzygłód Władysław 5 314 0,00 (-0,01) 5 314 0,00 (-0,01) 2011-11-14
Mendelak Zdzisław 3 489 0,01 3 489 0,01 2011-11-14
Mendelak Zdzisław 3 489 0,01 3 489 0,01 2011-11-14
Rockbridge TFI SA 1 641 885 (-2 136) 5,01 (-0,01) 1 641 885 (-2 136) 5,01 (-0,01) 2011-02-10
Rockbridge TFI SA 1 644 021 5,02 1 644 021 5,02 2011-01-26
Aviva OFE Aviva Santander 1 669 877 5,09 1 669 877 5,09 2011-01-17
Mrzygłód Władysław 5 314 0,01 5 314 0,01 2011-01-04
Mazurek Marek 5 314 0,01 5 314 0,01 2011-01-04
Stalprofil SA 19 739 000 95,15 (34,87) 19 739 000 95,15 (34,87) 2010-12-08
Stalprofil SA 19 739 000 60,28 19 739 000 60,28 2010-12-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2021-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2020-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2020-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2019-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2019-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2017-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2012-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.