2,5400 zł
0,79% 0,0200 zł
Izostal SA (IZS)

Komunikaty spółki - IZOSTAL

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 2023 rok
Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2024
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 9 miesięcy 2023 roku
Wyniki finansowe
Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
Izostal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2022 rok.
IZOSTAL 0,79% 2,54
2024-02-22 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.