11,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Akcjonariat - ENELMED

Dane ogólne

Kapitalizacja: 278 089 420 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 23 566 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 989 664
Liczba głosów na WZA: 23 566 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,82%
Kapitał akcyjny: 23 566 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 989 664
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,18%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rozwadowski, Bartosz Adam 6 674 000 (28,32%) 6 674 000 (28,32%) 2017-10-18 -
Rozwadowska Anna 6 673 950 (28,32%) 6 673 950 (28,32%) 2017-10-18 -
Generali OFE 3 552 842 (15,08%) 3 552 842 (15,08%) 2020-01-09 NVS, CMP, ARR, ATP, CLN, OPN, PEP, TOA, ENT, INK, OVO, MAB
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 096 072 (8,89%) 2 096 072 (8,89%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, APR, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, VRG, OBL, KRU, ABE, KTY, MDG
Rozwadowski Jacek 992 800 (4,00%) 992 800 (4,00%) 2014-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 240 000
12 000 000,00
50,00 50,00 240 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-27
2011-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-23 43 670
0,00
50,00 0,00 283 670
14 183 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
2011-07-18
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-19 45 668
0,00
50,00 0,00 329 338
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-11
2011-07-18
split 1:50 2010-10-25 0
0,00
1,00 0,00 16 466 900
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-11-30 7 100 000
0,00
1,00 0,00 23 566 900
23 566 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-21
2011-07-18
połączenie z Enel-Med sp. z o.o., Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic sp. z o.o. i Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali OFE 2 885 413 (144 713) 12,24 (0,62) 2 885 413 (144 713) 12,24 (0,62) 2019-06-17
OFE Pocztylion portfel 112 202 (202) 0,47 (-0,01) 112 202 (202) 0,47 (-0,01) 2018-12-31
Generali OFE portfel 2 740 700 (25 161) 11,62 (0,10) 2 740 700 (25 161) 11,62 (0,10) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 050 000 (-2 000) 4,45 (-0,01) 1 050 000 (-2 000) 4,45 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 263 297 1,11 263 297 1,11 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 81 635 (-30 577) 0,35 (-0,13) 81 635 (-30 577) 0,35 (-0,13) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 432 089 (387 270) 1,83 (1,64) 432 089 (387 270) 1,83 (1,64) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 047 643 (-4 014) 4,45 (-0,01) 1 047 643 (-4 014) 4,45 (-0,01) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; ZWZ 2 090 000 (903 771) 8,87 (3,84) 2 090 000 (903 771) 8,87 (3,84) 2018-06-28
Generali OFE ZWZ 2 715 539 (338 539) 11,52 (1,44) 2 715 539 (338 539) 11,52 (1,44) 2018-06-28
Quercus TFI SA portfele 112 212 0,48 112 212 0,48 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 112 000 0,48 112 000 0,48 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 44 819 0,19 44 819 0,19 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 1 052 000 4,46 1 052 000 4,46 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 051 657 4,46 1 051 657 4,46 2017-12-31
Rozwadowski, Bartosz Adam 7 124 000 29,99 (-0,23) 7 124 000 29,99 (-0,23) 2014-06-17
Rozwadowska Anna 7 123 950 29,99 (-13,27) 7 123 950 29,99 (-13,27) 2014-06-17
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 1 186 229 5,03 1 186 229 5,03 2013-02-07
Generali OFE w tym 1500000 pDA 2 377 000 10,08 (0,08) 2 377 000 10,08 (0,08) 2012-08-28
Generali OFE 2 377 000 (20 135) 10,00 2 377 000 (20 135) 10,00 2012-08-28
Generali OFE w tym 1500000 pDA 2 356 865 (856 865) 10,00 (3,64) 2 356 865 (856 865) 10,00 (3,64) 2011-11-30
Generali OFE w tym 1500000 pDA 1 500 000 6,36 1 500 000 6,36 2011-06-08
Rozwadowski, Bartosz Adam poprzez Koremia Investments Ltd 7 124 000 30,22 (-13,04) 7 124 000 30,22 (-13,04) 2011-03-30
Rozwadowski, Bartosz Adam poprzez Koremia Investments Ltd 7 124 000 43,26 7 124 000 43,26 2011-03-30
Rozwadowski Jacek poprzez Smerona Holdings Ltd 992 800 6,02 (1,81) 992 800 6,02 (1,81) 2011-03-30
Rozwadowski Jacek poprzez Smerona Holdings Ltd 992 800 4,21 992 800 4,21 2011-03-30
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 4,12 (0,12) 972 650 4,12 (0,12) 2011-03-30
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 4,00 (-1,90) 972 650 4,00 (-1,90) 2011-03-30
Rozwadowski Bartosz poprzez Elvestria Ltd 972 650 5,90 972 650 5,90 2011-03-30
Rozwadowska Anna poprzez Versinus Ltd 7 123 950 43,26 (13,04) 7 123 950 43,26 (13,04) 2011-03-30
Rozwadowska Anna poprzez Versinus Ltd 7 123 950 30,22 7 123 950 30,22 2011-03-30
Ogółem 16 466 900 0 16 466 900 0 2010-11-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.