18,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Komunikaty spółki - ENELMED

Zawarcie umowy o oferowanie i plasowanie instrumentów finansowych z Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie oraz rozpoczęcie oferty publicznej akcji nowej emisji serii E połączonej z ewentualną sprzedażą części akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki
Powzięcie informacji o zamiarze uczestnictwa członków Zarządu Spółki w emisji akcji serii E oraz o zamiarze sprzedaży akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r.
Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r., a nie zostały podjęte
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r.
Projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Wyniki finansowe
Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
Zawarcie umowy najmu z PAIGE INVESTMENTS sp. z o.o.
Zmiana adresu strony internetowej Spółki
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 czerwca 2021 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 czerwca 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.