17,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Komunikaty spółki - ENELMED

Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zakończenie subskrypcji akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji serii E
Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę akcji nowej emisji serii E, liczby akcji nowej emisji serii E, która będzie przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę; ustalenie przez Adama Stanisława Rozwadowskiego oraz Annę Marię Rozwadowską ceny sprzedaży oraz liczby sprzedawanych istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki
Powzięcie informacji o złożeniu przez członków Zarządu Spółki deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E
Zawarcie aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy Spółki, a także doprecyzowanie przewidywanego terminu zamknięcia procesu budowania księgi popytu i zmiana terminu na dostarczenie przez Uprawnionych Inwestorów podpisanych umów objęcia akcji nowej emisji serii E oraz dokonania płatności łącznej ceny emisyjnej za akcje nowej emisji serii E
ENELMED 0,00% 17,40
2021-08-03 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.