13,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Komunikaty spółki - ENELMED

Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wyniki finansowe
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku
Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Uzyskanie dofinansowania w wysokości 13.908.699,69 zł projektu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” w woj. wielkopolskim, na warunkach nieodbiegających od standardowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.