28,2000 zł
-0,70% -0,2000 zł
DGA SA (DGA)

Wyniki finansowe - DGA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 629 2 521 3 779 2 581
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -81 -228 185 -397
Zysk (strata) brutto (tys.) -457 418 1 354 -49
Zysk (strata) netto (tys.)* -608 289 1 146 -144
Amortyzacja (tys.) 29 25 25 22
EBITDA (tys.) -52 -203 210 -375
Aktywa (tys.) 33 616 36 810 37 369 39 755
Kapitał własny (tys.)* 17 284 17 572 18 312 18 169
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) -0,538 0,256 1,014 -0,127
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,292 15,547 16,201 16,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.