74,6000 zł
-0,27% -0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Akcjonariat - DEBICA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 029 685 150 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 13 802 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 042 976
Liczba głosów na WZA: 13 802 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,25%
Kapitał akcyjny: 110 422 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 042 976
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 12 042 976 (87,25%) 12 042 976 (87,25%) 2019-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-04-11 8 400 000
10,00 8 400 000
84 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-07-07
1991-04-26
1994-11-24
obniżenie wartości nominalnej 1992-12-18
8,00 8 400 000
67 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-12-31
seria B - subskrypcja publiczna pracownicy 1994-05-20 1 700 000
27 200 000,00
8,00 16,00 10 100 000
80 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-07-07
1994-09-05
1994-11-24
seria C - Goodyear 1995-12-28 3 702 750
148 110 000,00
8,00 40,00 13 802 750
110 422 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-03-07
1996-04-12
2002-08-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 0 (-807 483) 0,00 (-5,85) 0 (-807 483) 0,00 (-5,85) 2019-06-17
PKO BP Bankowy OFE portfel 244 593 1,77 244 593 1,77 2018-12-31
NN OFE portfel 380 264 2,75 380 264 2,75 2018-12-31
Aegon OFE portfele 32 574 0,24 32 574 0,24 2018-12-31
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 807 483 5,85 807 483 5,85 2018-12-11
Altus TFI SA portfele 674 328 (-251 215) 4,89 (-1,82) 674 328 (-251 215) 4,89 (-1,82) 2018-12-04
Altus TFI SA portfele 925 543 6,71 925 543 6,71 2018-06-30
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 925 543 (149 498) 6,71 (1,09) 925 543 (149 498) 6,71 (1,09) 2018-06-14
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 776 045 5,62 776 045 5,62 2018-02-23
Goodyear Company z podmiotami zależnymi; WZA 11 234 912 (688 757) 81,39 (4,99) 11 234 912 (688 757) 81,39 (4,99) 2015-06-12
PZU OFE Złota Jesień 631 077 (-150 000) 4,57 (-1,08) 631 077 (-150 000) 4,57 (-1,08) 2013-03-07
PZU OFE Złota Jesień 781 077 (-23 213) 5,65 (-0,17) 781 077 (-23 213) 5,65 (-0,17) 2013-03-06
PZU Asset Management SA 0 (-1 380 273) 0,00 (-10,00) 0 (-1 380 273) 0,00 (-10,00) 2012-12-21
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 10 546 155 (1 429 115) 76,40 (10,35) 10 546 155 (1 429 115) 76,40 (10,35) 2012-12-21
PZU Asset Management SA 1 380 273 10,00 (10,00) 1 380 273 10,00 (10,00) 2012-12-14
PZU Asset Management SA 0 (-1 380 273) 0,00 (-10,00) 0 (-1 380 273) 0,00 (-10,00) 2012-12-13
PZU Asset Management SA 1 380 273 (690 136) 10,00 (5,00) 1 380 273 (690 136) 10,00 (5,00) 2012-12-12
PZU Asset Management SA 690 137 (-738 978) 5,00 (-5,35) 690 137 (-738 974) 5,00 (-5,35) 2012-08-31
PZU OFE Złota Jesień 804 290 (-19 250) 5,82 (-0,14) 804 290 (-19 250) 5,82 (-0,14) 2012-06-04
PZU OFE Złota Jesień 823 540 (19 250) 5,96 (0,14) 823 540 (19 250) 5,96 (0,14) 2012-05-24
PZU Asset Management SA 1 429 115 (1 137 732) 10,35 (8,24) 1 429 111 (1 137 728) 10,35 (8,24) 2012-05-24
PZU OFE Złota Jesień 804 290 (118 122) 5,82 (0,85) 804 290 (118 122) 5,82 (0,85) 2012-02-07
PZU OFE Złota Jesień 686 168 (71 963) 4,97 (0,53) 686 168 (71 963) 4,97 (0,53) 2012-02-06
PZU Asset Management SA 291 383 (-407 511) 2,11 (-2,95) 291 383 (-407 511) 2,11 (-2,95) 2011-12-29
PZU Asset Management SA 698 894 (-972 762) 5,06 (-7,05) 698 894 (-972 762) 5,06 (-7,05) 2011-11-17
PZU Asset Management SA 1 671 656 (41 400) 12,11 (0,30) 1 671 656 (41 400) 12,11 (0,30) 2011-11-17
PZU Asset Management SA 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 2011-06-06
PZU Asset Management SA 1 673 835 (43 579) 12,12 (0,31) 1 673 835 (43 579) 12,12 (0,31) 2011-05-13
PZU Asset Management SA 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 2010-11-29
Łączak Czesław 1 0,00 1 0,00 2010-09-30
PZU Asset Management SA 1 673 835 (43 579) 12,12 (0,31) 1 673 835 (43 579) 12,12 (0,31) 2010-06-30
PZU Asset Management SA 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 1 630 256 (-43 579) 11,81 (-0,31) 2010-06-07
Cieszkowski Stanisław 420 0,00 420 0,00 2010-05-13
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 9 117 040 (8 220) 66,05 (0,06) 9 117 040 (8 220) 66,05 (0,06) 2009-11-16
Susz Krzysztof 326 0,00 326 0,00 2009-11-04
PZU Asset Management SA 1 673 835 (670 835) 12,12 (4,86) 1 673 835 (670 835) 12,12 (4,86) 2009-11-04
PZU Asset Management SA 1 003 000 (-775 447) 7,26 (-5,62) 1 003 000 (-775 447) 7,26 (-5,62) 2009-06-30
Łączak Czesław 1 0,00 1 0,00 2009-06-30
Susz Krzysztof 326 0,00 326 0,00 2009-02-12
PZU Asset Management SA 1 778 447 (104 612) 12,88 (0,76) 1 778 447 (104 612) 12,88 (0,76) 2009-02-12
Eggink Raimondo 500 0,00 500 0,00 2009-02-12
PZU Asset Management SA 1 673 835 (-100 924) 12,12 (-0,73) 1 673 835 (-100 924) 12,12 (-0,73) 2009-02-11
PZU Asset Management SA 1 774 759 12,85 (12,85) 1 774 759 12,85 (12,85) 2009-02-10
PZU Asset Management SA 0 (-2 830 687) 0,00 (-20,50) 0 (-2 830 687) 0,00 (-20,50) 2008-04-28
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 9 108 820 (844 728) 65,99 (6,12) 9 108 820 (844 728) 65,99 (6,12) 2008-04-07
PZU Życie SA 627 654 (-111 346) 4,54 (-0,81) 627 654 (-111 346) 4,54 (-0,81) 2008-03-31
PZU OFE Złota Jesień 614 205 (-127 871) 4,44 (-0,93) 614 205 (-127 871) 4,44 (-0,93) 2008-03-31
PZU OFE Złota Jesień 742 076 (1 602) 5,37 (0,01) 742 076 (1 602) 5,37 (0,01) 2008-03-30
PZU Życie SA 739 000 (20 000) 5,35 (0,15) 739 000 (20 000) 5,35 (0,15) 2008-02-27
PZU OFE Złota Jesień 740 474 (47 410) 5,36 (0,34) 740 474 (47 410) 5,36 (0,34) 2008-02-27
Pryczek Jacek 1 0,00 1 0,00 2008-02-14
PZU OFE Złota Jesień 693 064 (3 000) 5,02 (0,03) 693 064 (3 000) 5,02 (0,03) 2008-01-09
PZU OFE Złota Jesień 690 064 4,99 690 064 4,99 2008-01-08
PZU Asset Management SA 2 830 687 (785 804) 20,50 (5,69) 2 830 687 (785 804) 20,50 (5,69) 2007-12-06
PZU Asset Management SA 2 044 883 (35 000) 14,81 (0,25) 2 044 883 (35 000) 14,81 (0,25) 2007-11-08
PZU Asset Management SA 2 009 883 (27 000) 14,56 (0,20) 2 009 883 (27 000) 14,56 (0,20) 2007-11-07
PZU Asset Management SA 1 982 883 (275 386) 14,36 (1,99) 1 982 883 (275 386) 14,36 (1,99) 2007-11-06
PZU Życie SA 719 000 (19 784) 5,20 (0,14) 719 000 (19 784) 5,20 (0,14) 2007-10-31
PZU Życie SA 699 216 5,06 699 216 5,06 2007-08-07
PZU Asset Management SA 1 707 497 (8 000) 12,37 (0,06) 1 707 497 (8 000) 12,37 (0,06) 2007-06-18
PZU Asset Management SA 1 699 497 (272 651) 12,31 (1,98) 1 699 497 (272 651) 12,31 (1,98) 2007-06-01
PZU Asset Management SA 1 426 846 (617 509) 10,33 (4,47) 1 426 846 (617 509) 10,33 (4,47) 2007-05-23
PZU Asset Management SA 809 337 5,86 809 337 5,86 2007-02-28
Aviva OFE Aviva Santander 631 939 (-668 061) 4,57 (-4,84) 631 939 (-668 061) 4,57 (-4,84) 2007-02-20
Chabowski Zdzisław 2 114 0,01 (0,01) 2 114 0,01 (0,01) 2006-06-30
Chabowski Zdzisław 2 114 0,00 2 114 0,00 2006-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 300 000 (200 000) 9,41 (1,45) 1 300 000 (200 000) 9,41 (1,45) 2006-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 1 100 000 (382 065) 7,96 (2,76) 1 100 000 (382 065) 7,96 (2,76) 2003-05-13
Aviva OFE Aviva Santander 717 935 5,20 717 935 5,20 2001-05-31
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 8 264 092 (345 085) 59,87 (2,50) 8 264 092 (345 085) 59,87 (2,50) 1998-10-23
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 7 919 007 (338 325) 57,37 (2,45) 7 919 007 (338 325) 57,37 (2,45) 1998-08-28
Goodyear Company z podmiotami zależnymi 7 580 682 (570 783) 54,92 (4,13) 7 580 682 (570 783) 54,92 (4,13) 1998-08-13
Goodyear Company 7 009 899 50,79 7 009 899 50,79 1996-04-12
Central European Growth Fund plc. 507 000 3,67 507 000 3,67 1995-12-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,88 zł
2019-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,88 zł
2018-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2018-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2017-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2017-09-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2016-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2016-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,86 zł
2015-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2015-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,15 zł
2014-12-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2014-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,18 zł
2013-12-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,38 zł
2013-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,38 zł
2012-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,29 zł
2012-08-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,29 zł
2011-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,96 zł
2011-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,96 zł
2010-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2010-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2009-12-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2009-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,10 zł
2007-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2007-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2006-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,70 zł
2006-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,70 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2005-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,80 zł
2004-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,80 zł
2004-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,80 zł
2004-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 15,60 zł
2003-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2003-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,40 zł
2003-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,80 zł
2002-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2002-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2002-08-19 Asymilacja akcji seria C
2002-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2001-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2001-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2000-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,30 zł
2000-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,60 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1999-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
1998-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
1998-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
1998-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,90 zł
1997-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
1997-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
1997-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,30 zł
1995-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
1995-05-25 Asymilacja akcji pracownicze
1995-05-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.