79,4000 zł
-0,50% -0,4000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Komunikaty spółki - DEBICA

Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
Ograniczenie produkcji opon w czwartym kwartale 2019 r.
Wyniki finansowe
Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu
Korekta raportu nr 21/2019 z 28 czerwca 2019
Udzielenie pożyczki Grupie Goodyear.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2019r.
Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2018
Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym
Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Informacje w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. i NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.