412,5000 zł
0,61% 2,5000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Akcjonariat - CDPROJEKT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 39 649 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 96 120 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 011 303
Liczba głosów na WZA: 96 120 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,18%
Kapitał akcyjny: 96 120 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 011 303
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 69,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Iwiński Marcin 12 150 000 (12,64%) 12 150 000 (12,67%) 2016-08-25 -
Kiciński Michał 10 486 106 (10,91%) 10 486 106 (10,93%) 2016-12-05 EZO
Nielubowicz Piotr 6 135 197 (6,38%) 6 135 197 (6,40%) 2016-11-29 -
CD Projekt SA 240 000 (0,25%) 240 000 (0,25%) 2020-08-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 300 000
0,00
1,00 0,00 96 120 000
96 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 660 000
0,00
1,00 0,00 95 820 000
95 820 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
2016-08-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 210 000
0,00
1,00 0,00 95 160 000
95 160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-20
Optimus Technologie: seria A - Optimus SA 2001-01-15 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-04-06
2002-01-28
seria B - Optimus SA 2001-05-23 2 000 000
24 000 000,00
1,00 12,00 2 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2001-12-07
2002-01-28
zmiana firmy z Optimus Technologie SA na Optimus SA 2001-09-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-01-21
seria C - akcjonariusze Optimus SA (podział spółki) przeniesienie części technologicznej 2001-09-21 6 884 108
1,00 9 384 108
9 384 108,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-12-18
2002-01-21
2002-01-28
seria D - oferta menedżerska za 2003 2002-12-20 300 000
2 400 000,00
1,00 8,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za 2004 2002-12-20 300 000
3 000 000,00
1,00 10,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za 2005 2002-12-20 300 000
3 600 000,00
1,00 12,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Michał Dębski kapitał docelowy, wykreślony przez KRS 27.06.2007 2006-06-01 3 900 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-28
seria E - prawo poboru 1:3 2006-11-03 39 852 324
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C1 - prawo poboru 1:2 2007-06-29 18 768 216
18 768 216,00
1,00 1,00 28 152 324
28 152 324,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
2008-05-05
seria C3 warranty serii B - ABC Data Sp. z o.o. 2007-11-05 15 640 180
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C2 warranty serii A - ABC Data Sp. z o.o. 2007-11-05 3 128 036
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna wkład niepieniężny w postaci udziałów CDP INVESTMENT Sp. z o.o. 2010-01-19 35 000 000
49 000 000,00
1,00 1,40 63 152 324
63 152 324,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-30
seria E - subskrypcja prywatna Multico Sp. z o.o., Zbigniew Jakubas, Robert Bibrowski 2010-01-19 6 847 676
6 847 676,00
1,00 1,00 70 000 000
70 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-30
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2010-10-14 5 000 000
11 250 000,00
1,00 2,25 89 950 000
89 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii F; Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 7 112 800
12 803 040,00
1,00 1,80 84 950 000
84 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E; Michał Kiciński, Marcin Iwiński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 3 450 000
6 210 000,00
1,00 1,80 77 837 200
77 837 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C; Zbigniew Jakubas, Multico Sp. z o.o. 2010-10-14 3 500 000
6 300 000,00
1,00 1,80 73 500 000
73 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D; Michał Kiciński, Piotr Nielubowicz, Adam Kiciński 2010-10-14 887 200
1 596 960,00
1,00 1,80 74 387 200
74 387 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-16
seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H; ABC Data SA 2010-12-03 5 000 000
9 000 000,00
1,00 1,80 94 950 000
94 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-21

2011-02-21
połączenie z CDP Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28
zmiana firmy z Optimus SA na CD Projekt Red SA 2011-06-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
połączenie z CD Projekt RED sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-09-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-30
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-12-16 1 900 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z CD Projekt Red SA na CD Projekt SA 2012-11-23 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
połączenie z Brand Projekt sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-31
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-05-24 6 000 000
154 200 000,00
1,00 25,70 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z CD Projekt Brands SA bez podwyższania kapitału 2016-11-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-30
seria N - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C 2020-07-28 4 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
CD Projekt SA 200 000 (35 000) 0,21 (0,04) 200 000 (35 000) 0,21 (0,04) 2020-08-04
CD Projekt SA 165 000 (66 000) 0,17 (0,07) 165 000 (66 000) 0,17 (0,07) 2020-08-03
CD Projekt SA 99 000 (30 000) 0,10 (0,03) 99 000 (30 000) 0,10 (0,03) 2020-07-31
CD Projekt SA 69 000 (47 895) 0,07 (0,05) 69 000 (47 895) 0,07 (0,05) 2020-07-30
NN OFE portfel 4 669 141 (-936 309) 4,86 (-0,97) 4 669 141 (-936 309) 4,86 (-0,97) 2019-06-18
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 771 316 (402 316) 2,88 (0,41) 2 771 316 (402 316) 2,88 (0,41) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 843 042 (-52 958) 0,87 (-0,06) 843 042 (-52 958) 0,87 (-0,06) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 348 829 (-8 171) 0,36 (-0,01) 348 829 (-8 171) 0,36 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 5 605 450 (-94 550) 5,83 (-0,10) 5 605 450 (-94 550) 5,83 (-0,10) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 832 535 (-863 465) 1,90 (-0,91) 1 832 535 (-863 465) 1,90 (-0,91) 2018-12-31
Generali OFE portfel 1 011 961 (394 961) 1,05 (0,41) 1 011 961 (394 961) 1,05 (0,41) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 518 779 (779) 0,53 (-0,01) 518 779 (779) 0,53 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 138 206 (-155 794) 3,26 (-0,17) 3 138 206 (-155 794) 3,26 (-0,17) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 899 131 (205 131) 0,93 (0,21) 899 131 (205 131) 0,93 (0,21) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 905 640 (-212 360) 1,98 (-0,22) 1 905 640 (-212 360) 1,98 (-0,22) 2018-12-31
Swedbank Robur Fonder AB poprzez fundusze inwestycyjne 4 804 421 (-39 985) 5,00 (-0,04) 4 804 421 (-39 985) 5,00 (-0,04) 2018-10-02
TFI PZU SA portfele 182 076 (-689 849) 0,19 (-0,72) 182 076 (-689 849) 0,19 (-0,72) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 116 208 (-439 198) 0,12 (-0,46) 116 208 (-439 198) 0,12 (-0,46) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 479 962 (-235 522) 0,50 (-0,24) 479 962 (-235 522) 0,50 (-0,25) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 35 293 (-13 707) 0,04 (-0,01) 35 293 (-13 707) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 349 726 (-15 033) 0,36 (-0,02) 349 726 (-15 033) 0,36 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 496 (-237 034) 0,00 (-0,25) 496 (-237 034) 0,00 (-0,25) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 431 743 (281 223) 0,45 (0,29) 431 743 (281 223) 0,45 (0,29) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 130 864 (-17 924) 0,14 (-0,02) 130 864 (-17 924) 0,14 (-0,02) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 1 290 060 (-251 084) 1,34 (-0,26) 1 290 060 (-251 084) 1,34 (-0,26) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 297 803 (-76 905) 0,31 (-0,08) 297 803 (-76 905) 0,31 (-0,08) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 10 108 (5 153) 0,01 10 108 (5 153) 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 39 624 (-9 298) 0,04 (-0,01) 39 624 (-9 298) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 6 541 (-215 447) 0,01 (-0,22) 6 541 (-215 447) 0,01 (-0,22) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 073 111 (-575 027) 1,12 (-0,60) 1 073 111 (-575 027) 1,12 (-0,60) 2018-06-30
Altus TFI SA portfele 11 907 0,01 11 907 0,01 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 695 (-7 355) 0,00 (-0,01) 695 (-7 355) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
CD Projekt SA 21 105 0,02 21 105 0,02 2018-05-24
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 5 700 000 5,93 (0,93) 5 700 000 5,93 (0,93) 2018-05-08
NN OFE ZWZ 5 700 000 5,00 (-0,93) 5 700 000 5,00 (-0,93) 2018-05-08
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 5 700 000 (701 480) 5,93 (0,73) 5 700 000 (701 480) 5,93 (0,73) 2018-05-08
Swedbank Robur Fonder AB poprzez fundusze inwestycyjne 4 844 406 5,04 4 844 406 5,04 2018-01-18
Swedbank Robur Fonder AB poprzez fundusze inwestycyjne 4 844 406 5,04 4 844 406 5,04 2018-01-18
TFI PZU SA portfele 871 925 0,91 871 925 0,91 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 332 603 (-4 003 913) 0,35 (-4,21) 332 603 (-4 003 913) 0,35 (-4,21) 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 555 406 0,58 555 406 0,58 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 715 484 0,74 715 484 0,75 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 49 000 0,05 49 000 0,05 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 369 000 2,47 2 369 000 2,47 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 364 759 (-3 509 410) 0,38 (-3,66) 364 759 (-3 509 410) 0,38 (-3,66) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 896 000 0,93 896 000 0,93 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 357 000 0,37 357 000 0,37 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 237 530 0,25 237 530 0,25 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 150 520 0,16 150 520 0,16 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 148 788 0,16 148 788 0,16 2017-12-31
MetLife OFE portfel 2 696 000 (-2 054 000) 2,81 (-2,19) 2 696 000 (-2 054 000) 2,81 (-2,19) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 22 523 0,02 22 523 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 541 144 1,60 1 541 144 1,60 2017-12-31
Generali OFE portfel 617 000 0,64 617 000 0,64 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 374 708 0,39 374 708 0,39 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 4 955 0,01 4 955 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 48 922 0,05 48 922 0,05 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 221 988 0,23 221 988 0,23 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 518 000 0,54 518 000 0,54 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 294 000 (-1 399 642) 3,43 (-1,45) 3 294 000 (-1 399 642) 3,43 (-1,45) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 648 138 1,72 1 648 138 1,72 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 694 000 0,72 694 000 0,72 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 8 050 0,01 8 050 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 2 118 000 2,20 2 118 000 2,20 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 4 693 642 (-777 358) 4,88 (-0,87) 4 693 642 (-777 358) 4,88 (-0,87) 2017-10-12
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 998 520 5,20 4 998 520 5,20 2017-07-10
Kiciński Michał 10 486 106 10,91 10 486 106 10,91 2016-12-05
Kiciński Michał 10 486 106 10,91 10 486 106 10,91 (-0,01) 2016-12-05
Kiciński Michał 10 486 106 (-1 796 509) 10,91 (-2,02) 10 486 106 (-1 796 509) 10,92 (-2,01) 2016-12-05
Nielubowicz Piotr NWZ 6 134 997 6,40 (0,02) 6 134 997 6,40 (0,02) 2016-11-29
Nielubowicz Piotr NWZ 6 134 997 6,38 6 134 997 6,38 2016-11-29
Nielubowicz Piotr NWZ 6 134 997 6,38 6 134 997 6,38 2016-11-29
Nielubowicz Piotr NWZ 6 134 997 (-200) 6,38 6 134 997 (-200) 6,38 2016-11-29
Nielubowicz Piotr 6 135 197 6,38 6 135 197 6,38 (-0,01) 2016-11-29
Nielubowicz Piotr 6 135 197 (150 000) 6,38 (0,38) 6 135 197 (150 000) 6,39 (0,39) 2016-11-29
MetLife PTE SA 4 716 500 (-287 219) 4,92 (-0,30) 4 716 500 (-287 219) 4,92 (-0,30) 2016-10-20
PKO TFI SA 3 874 169 (-1 098 363) 4,04 (-1,19) 3 874 169 (-1 098 363) 4,04 (-1,19) 2016-09-29
MetLife PTE SA 5 003 719 5,22 5 003 719 5,22 2016-08-25
Iwiński Marcin 12 150 000 12,68 (0,04) 12 150 000 12,68 (0,04) 2016-08-25
Iwiński Marcin 12 150 000 12,64 12 150 000 12,64 (-0,01) 2016-08-25
Iwiński Marcin 12 150 000 (150 000) 12,64 (0,01) 12 150 000 (150 000) 12,65 (0,02) 2016-08-25
Ogółem 95 820 000 (660 000) 0 95 820 000 (660 000) 0 2016-07-15
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 5 471 000 5,75 (0,75) 5 471 000 5,75 (0,75) 2016-05-24
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 5 471 000 5,00 (-0,69) 5 471 000 5,00 (-0,69) 2016-05-24
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 5 471 000 (501 000) 5,69 (0,46) 5 471 000 (501 000) 5,69 (0,46) 2016-05-24
Ogółem 95 160 000 (210 000) 0 95 160 000 (210 000) 0 2016-05-20
PKO TFI SA WZA 4 972 532 (-4 027 468) 5,23 (-4,25) 4 972 532 (-4 027 468) 5,23 (-4,25) 2015-12-04
Nielubowicz Piotr 5 985 197 (200) 6,00 (-0,30) 5 985 197 (200) 6,00 (-0,30) 2015-12-04
Nielubowicz Piotr WZA 5 984 997 (-200) 6,30 5 984 997 (-200) 6,30 2015-12-04
Nielubowicz Piotr 5 985 197 6,30 (0,01) 5 985 197 6,30 (0,01) 2015-12-04
Nielubowicz Piotr 5 985 197 6,29 (-0,01) 5 985 197 6,29 (-0,01) 2015-12-04
MetLife OFE WZA 4 750 000 5,00 (0,01) 4 750 000 5,00 (0,01) 2015-12-04
MetLife OFE WZA 4 750 000 (-253 719) 4,99 (-0,27) 4 750 000 (-253 719) 4,99 (-0,27) 2015-12-04
Iwiński Marcin WZA 12 000 000 12,63 (0,02) 12 000 000 12,63 (0,02) 2015-12-04
Iwiński Marcin WZA 12 000 000 12,61 (0,61) 12 000 000 12,61 (0,61) 2015-12-04
Iwiński Marcin WZA 12 000 000 12,00 12 000 000 12,00 2015-12-04
Iwiński Marcin WZA 12 000 000 (-607 501) 12,00 (-1,00) 12 000 000 (-607 501) 12,00 (-1,00) 2015-12-04
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 970 000 5,23 (0,01) 4 970 000 5,23 (0,01) 2015-12-04
Aviva OFE Aviva Santander WZA 4 970 000 (30 000) 5,22 (0,02) 4 970 000 (30 000) 5,22 (0,02) 2015-12-04
MetLife OFE wraz z DFE 5 003 719 5,26 5 003 719 5,26 2013-09-03
Iwiński Marcin 12 607 501 13,00 (-0,27) 12 607 501 13,00 (-0,27) 2013-05-29
Iwiński Marcin porozumienie 12 607 501 (-1 900 000) 13,27 (-2,00) 12 607 501 (-1 900 000) 13,27 (-2,00) 2013-05-29
Kiciński Michał porozumienie 12 282 615 (999) 12,93 12 282 615 (999) 12,93 2013-05-28
Kiciński Michał 12 281 616 12,93 (0,02) 12 281 616 12,93 (0,02) 2013-05-28
Kiciński Michał 12 281 616 12,91 (0,10) 12 281 616 12,91 (0,10) 2013-05-28
Kiciński Michał 12 281 616 12,81 (0,04) 12 281 616 12,81 (0,04) 2013-05-28
Kiciński Michał 12 281 616 (-3 676 884) 12,77 (-4,03) 12 281 616 (-3 676 884) 12,77 (-4,03) 2013-05-28
Aviva OFE Aviva Santander 4 940 000 (197 383) 5,20 (0,21) 4 940 000 (197 383) 5,20 (0,21) 2012-09-03
Aviva OFE Aviva Santander 4 742 617 4,99 4 742 617 4,99 2012-08-31
Kiciński Adam porozumienie 3 122 481 3,28 (0,29) 3 122 481 3,28 (0,29) 2012-06-13
Kiciński Adam porozumienie 3 122 481 (22 380) 2,99 (-0,27) 3 122 481 (22 380) 2,99 (-0,27) 2012-06-13
Nielubowicz Piotr porozumienie 5 985 197 6,30 (0,31) 5 985 197 6,30 (0,31) 2012-05-17
Nielubowicz Piotr 5 985 197 (-106 875) 5,99 5 985 197 (-106 875) 5,99 2012-05-17
Kiciński Michał porozumienie 15 958 500 (-302 813) 16,80 (-0,32) 15 958 500 (-302 813) 16,80 (-0,32) 2012-05-17
Kiciński Adam 3 100 101 3,26 (0,27) 3 100 101 3,26 (0,27) 2012-05-17
Kiciński Adam porozumienie 3 100 101 (-37 500) 2,99 3 100 101 (-37 500) 2,99 2012-05-17
Iwiński Marcin 14 507 501 15,27 (0,28) 14 507 501 15,27 (0,28) 2012-05-17
Iwiński Marcin porozumienie 14 507 501 (-1 302 812) 14,99 (-1,01) 14 507 501 (-1 302 812) 14,99 (-1,01) 2012-05-17
Nielubowicz Piotr 6 092 072 5,99 (-0,42) 6 092 072 5,99 (-0,42) 2012-04-30
Kiciński Adam 3 137 601 2,99 (-0,31) 3 137 601 2,99 (-0,31) 2012-04-30
Iwiński Marcin 15 810 313 16,00 (-0,65) 15 810 313 16,00 (-0,65) 2012-04-30
TFI Allianz Polska SA 4 336 516 (-2 308 054) 4,56 (-2,43) 4 336 516 (-2 308 054) 4,56 (-2,43) 2012-04-23
Nowakowski Michał 1 149 0,00 1 149 0,00 2012-02-10
Nowakowski Michał 1 149 (-100 000) 0,00 (-0,10) 1 149 (-100 000) 0,00 (-0,10) 2012-02-10
Nowakowski Michał 101 149 0,10 101 149 0,10 2011-11-10
TFI Allianz Polska SA 6 644 570 6,99 6 644 570 6,99 2011-08-08
Nielubowicz Piotr porozumienie 6 092 072 (-35 625) 6,41 (-0,04) 6 092 072 (-35 625) 6,41 (-0,04) 2011-07-14
Kiciński Michał porozumienie 16 261 313 (-100 937) 17,12 (-0,11) 16 261 313 (-100 937) 17,12 (-0,11) 2011-07-14
Kiciński Adam porozumienie 3 137 601 (-12 500) 3,30 (-0,01) 3 137 601 (-12 500) 3,30 (-0,01) 2011-07-14
Iwiński Marcin porozumienie 15 810 313 (-100 938) 16,65 (-0,10) 15 810 313 (-100 938) 16,65 (-0,10) 2011-07-14
Szwarc Katarzyna 10 0,00 10 0,00 2011-05-13
Szwarc Katarzyna 10 0,00 10 0,00 2011-05-13
Vicis New Investments SA 0 (-630 708) 0,00 (-0,66) 0 (-630 708) 0,00 (-0,66) 2011-03-09
Nielubowicz Piotr porozumienie 6 127 697 (-35 914 310) 6,45 (-37,82) 6 127 697 (-35 914 310) 6,45 (-37,82) 2011-02-28
Nielubowicz Piotr porozumienie 42 042 007 (-4 509 342) 44,27 (-4,75) 42 042 007 (-4 509 342) 44,27 (-4,75) 2011-02-28
Kiciński Adam porozumienie 3 150 101 (2 893 100) 3,31 (3,03) 3 150 101 (2 893 100) 3,31 (3,03) 2011-02-28
Iwiński Marcin porozumienie 15 911 251 16,75 15 911 251 16,75 2011-02-28
Vicis New Investments SA 630 708 (-4 369 292) 0,66 (-4,60) 630 708 (-4 369 292) 0,66 (-4,60) 2011-02-25
PKO TFI SA 9 000 000 9,48 (0,02) 9 000 000 9,48 (0,02) 2011-02-25
PKO TFI SA 9 000 000 9,46 (0,46) 9 000 000 9,46 (0,46) 2011-02-25
PKO TFI SA 9 000 000 9,00 (-0,47) 9 000 000 9,00 (-0,47) 2011-02-25
Vicis New Investments SA 5 000 000 (-50) 5,26 5 000 000 (-50) 5,26 2011-02-21
Vicis New Investments SA 5 000 050 5,26 5 000 050 5,26 2011-02-21
PKO TFI SA 9 000 000 (550 000) 9,47 (0,08) 9 000 000 (550 000) 9,47 (0,08) 2011-02-21
Ogółem 94 950 000 (5 000 000) 0 94 950 000 (5 000 000) 0 2011-02-21
Kiciński Michał porozumienie 16 362 250 17,23 16 362 250 17,23 2011-02-21
Iwiński Marcin porozumienie 15 911 251 16,75 (16,75) 15 911 251 16,75 (16,75) 2011-02-21
Nielubowicz Piotr porozumienie 46 551 349 (5 000 000) 49,02 (2,83) 46 551 349 (5 000 000) 49,02 (2,83) 2011-02-20
Nielubowicz Piotr porozumienie 41 551 349 46,19 (2,43) 41 551 349 46,19 (2,43) 2011-02-02
Nielubowicz Piotr porozumienie 41 551 349 (7 112 850) 43,76 (5,48) 41 551 349 (7 112 850) 43,76 (5,48) 2011-02-02
Kiciński Adam 257 001 0,28 (0,28) 257 001 0,28 (0,28) 2011-02-02
Kiciński Adam 0 (-1 000 000) 0,00 (-1,42) 0 (-1 000 000) 0,00 (-1,42) 2011-02-02
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 3 718 089 (-1 623 838) 4,13 (-1,80) 3 718 089 (-1 623 838) 4,13 (-1,80) 2011-01-27
Nielubowicz Piotr porozumienie 34 438 499 (-300 551) 38,28 (-0,34) 34 438 499 (-300 551) 38,28 (-0,34) 2011-01-21
Nielubowicz Piotr porozumienie 34 739 050 (4 337 250) 38,62 (-4,81) 34 739 050 (4 337 250) 38,62 (-4,81) 2010-12-21
Jakubas Zbigniew 5 341 927 (924 680) 5,93 (1,02) 5 341 927 (924 680) 5,93 (1,02) 2010-12-21
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 4 417 247 (1 977 406) 4,91 (1,43) 4 417 247 (1 977 406) 4,91 (1,43) 2010-12-21
PKO TFI SA 8 450 000 9,39 (0,50) 8 450 000 9,39 (0,50) 2010-12-16
PKO TFI SA 8 450 000 (5 000 000) 8,89 (5,06) 8 450 000 (5 000 000) 8,89 (5,06) 2010-12-16
Ogółem 89 950 000 (19 950 000) 0 89 950 000 (19 950 000) 0 2010-12-16
PKO TFI SA 3 450 000 3,83 3 450 000 3,83 2010-12-15
Nielubowicz Piotr porozumienie 30 401 800 43,43 (9,64) 30 401 800 43,43 (9,64) 2010-10-26
Nielubowicz Piotr porozumienie 30 401 800 (-1 150 000) 33,79 (-11,28) 30 401 800 (-1 150 000) 33,79 (-11,28) 2010-10-26
Kiciński Adam 1 000 000 1,42 (1,42) 1 000 000 1,42 (1,42) 2010-10-22
Kiciński Adam 0 0,00 0 0,00 2010-10-22
Nielubowicz Piotr porozumienie 31 551 800 (-3 450 000) 45,07 (-4,93) 31 551 800 (-3 450 000) 45,07 (-4,93) 2010-09-15
Jakubas Zbigniew 2 439 841 (-513 970) 3,48 (-0,73) 2 439 841 (-513 970) 3,48 (-0,73) 2010-09-15
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 2 953 811 (-2 593 865) 4,21 (-3,71) 2 953 811 (-2 593 865) 4,21 (-3,71) 2010-09-08
Nielubowicz Piotr porozumienie 35 001 800 50,00 (50,00) 35 001 800 50,00 (50,00) 2010-09-02
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 5 547 676 (-35 000 000) 7,92 (-50,00) 5 547 676 (-35 000 000) 7,92 (-50,00) 2010-09-02
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 40 547 676 (-3 145 012) 57,92 (-4,49) 40 547 676 (-3 145 012) 57,92 (-4,49) 2010-08-17
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 43 692 688 (-2 147 480) 62,41 (-3,07) 43 692 688 (-2 147 480) 62,41 (-3,07) 2010-08-06
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi oraz Robertem Bibrowskim 45 840 168 (284 733) 65,48 (0,41) 45 840 168 (284 733) 65,48 (0,41) 2010-08-05
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi oraz Robertem Bibrowskim 45 555 435 (41 273 169) 65,07 (49,86) 45 555 435 (41 273 169) 65,07 (49,86) 2010-05-13
Ogółem 70 000 000 (41 847 676) 0 70 000 000 (41 847 676) 0 2010-04-30
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi oraz Robertem Bibrowskim 4 282 266 (-1 213 808) 15,21 (-4,31) 4 282 266 (-1 213 808) 15,21 (-4,31) 2010-04-15
Nielubowicz Piotr 0 (-200) 0,00 0 (-200) 0,00 2010-03-31
Iwiński Marcin 0 (-501) 0,00 0 (-501) 0,00 2010-03-31
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi oraz Robertem Bibrowskim 5 496 074 (-981 950) 19,52 (-3,49) 5 496 074 (-981 950) 19,52 (-3,49) 2010-03-30
Sissons, Barbara Edyta 20 0,00 20 0,00 2010-03-01
Nielubowicz Piotr 200 0,00 200 0,00 2010-03-01
Iwiński Marcin 501 0,00 501 0,00 2010-03-01
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi oraz Robertem Bibrowskim 6 478 024 (1 414 335) 23,01 (5,03) 6 478 024 (1 414 335) 23,01 (5,03) 2009-10-01
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 5 063 689 (1 868 778) 17,98 (6,64) 5 063 689 (1 868 778) 17,98 (6,64) 2009-03-02
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 3 194 911 (-1 868 778) 11,34 (-6,64) 3 194 911 (-1 868 778) 11,34 (-6,64) 2008-10-31
Jakubas Zbigniew 5 063 689 17,98 (0,98) 5 063 689 17,98 (0,98) 2008-05-05
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 5 063 689 17,00 (-0,98) 5 063 689 17,00 (-0,98) 2008-05-05
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 5 063 689 (3 676 868) 17,98 (3,21) 5 063 689 (3 676 868) 17,98 (3,21) 2008-05-05
Ogółem 28 152 324 (18 768 216) 0 28 152 324 (18 768 216) 0 2008-04-11
Sissons, Barbara Edyta 20 0,00 20 0,00 2008-02-14
Lechowicz Dariusz 299 892 (-364 108) 3,19 (-3,88) 299 892 (-364 108) 3,19 (-3,88) 2007-07-18
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 386 821 14,77 (9,85) 1 386 821 14,77 (9,85) 2007-07-17
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 386 821 (-495 573) 4,92 (-9,25) 1 386 821 (-495 573) 4,92 (-9,25) 2007-07-17
Szwarc Katarzyna 10 0,00 10 0,00 2007-06-30
Szwarc Katarzyna 10 0,00 10 0,00 2007-06-30
Szwarc Katarzyna 10 0,00 10 0,00 2007-06-30
Dębski Michał 1 000 0,00 1 000 0,00 2007-06-30
Lechowicz Dariusz 664 000 7,07 664 000 7,07 2007-06-29
Bibrowski Robert 661 670 7,05 (4,70) 661 670 7,05 (4,70) 2007-06-29
Bibrowski Robert 661 670 2,35 661 670 2,35 2007-06-29
Ogółem 9 384 108 (-3 900 000) 0 9 384 108 (-3 900 000) 0 2007-06-27
Pawłowski Rafał 0 (-10 000) 0,00 (-0,07) 0 (-10 000) 0,00 (-0,07) 2007-02-14
Gdański Przemysław 0 (-1 800) 0,00 (-0,01) 0 (-1 800) 0,00 (-0,01) 2007-02-14
Franków Andrzej 0 (-96 106) 0,00 (-0,72) 0 (-96 106) 0,00 (-0,72) 2007-02-14
Dębski Michał 1 000 (-3 899 000) 0,00 (-29,35) 1 000 (-3 899 000) 0,00 (-29,35) 2006-10-23
Pawłowski Rafał 10 000 0,07 10 000 0,07 2006-08-07
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 882 394 (36) 14,17 (0,01) 1 882 394 (36) 14,17 (0,01) 2006-08-07
Gdański Przemysław 1 800 0,01 1 800 0,01 2006-08-07
Franków Andrzej 96 106 (19 800) 0,72 (-0,09) 96 106 (19 800) 0,72 (-0,09) 2006-08-07
Ogółem 13 284 108 (3 900 000) 0 13 284 108 (3 900 000) 0 2006-06-28
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 882 358 (-156 134) 14,16 (-7,56) 1 882 358 (-156 134) 14,16 (-7,56) 2006-06-28
Dębski Michał 3 900 000 29,35 3 900 000 29,35 2006-06-28
Franków Andrzej 76 306 (-20 000) 0,81 (-0,21) 76 306 (-20 000) 0,81 (-0,21) 2006-06-13
American Life Insurance Company 384 102 (-254 227) 4,09 (-2,71) 384 102 (-254 227) 4,09 (-2,71) 2005-10-14
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 2 038 492 21,72 (6,38) 2 038 492 21,72 (6,38) 2005-06-30
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 2 038 492 (463 762) 15,34 (-1,44) 2 038 492 (463 762) 15,34 (-1,44) 2005-06-30
Franków Andrzej 96 306 1,02 96 306 1,02 2005-06-30
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 574 730 (-564 806) 16,78 (-6,01) 1 574 730 (-564 809) 16,78 (-6,01) 2004-12-21
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 2 139 536 (-2 461) 22,79 (-0,03) 2 139 539 (-2 458) 22,79 (-0,03) 2004-05-31
American Life Insurance Company 638 329 6,80 638 329 6,80 2004-03-16
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 2 141 997 (318 500) 22,82 (3,39) 2 141 997 (318 500) 22,82 (3,39) 2004-02-23
mBank SA 400 000 (-283 000) 4,26 (-3,01) 400 000 (-283 000) 4,26 (-3,01) 2004-02-20
mBank SA 683 000 (300 000) 7,27 (3,19) 683 000 (300 000) 7,27 (3,19) 2004-01-13
Widerszpil Andrzej 0 (-470 000) 0,00 (-5,00) 0 (-470 000) 0,00 (-5,00) 2004-01-12
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 823 497 (384 886) 19,43 (4,10) 1 823 497 (384 886) 19,43 (4,10) 2004-01-05
mBank SA 383 000 (-390 000) 4,08 (-4,15) 383 000 (-390 000) 4,08 (-4,15) 2003-12-23
Jakubas Zbigniew z podmiotami zależnymi 1 438 611 (375 423) 15,33 (4,01) 1 438 611 (375 423) 15,33 (4,01) 2003-12-08
Widerszpil Andrzej 470 000 5,00 (5,00) 470 000 5,00 (5,00) 2003-11-26
porozumienie inwestorów rozwiązanie porozumienia: BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 0 (-1 408 511) 0,00 (-15,00) 0 (-1 408 511) 0,00 (-15,00) 2003-11-26
mBank SA 773 000 (-1 055 982) 8,23 (-11,26) 773 000 (-1 055 982) 8,23 (-11,26) 2003-11-26
Jakubas Zbigniew 1 063 188 (26 759) 11,32 (0,28) 1 063 188 (26 759) 11,32 (0,28) 2003-11-26
Jakubas Zbigniew 1 036 429 (559 290) 11,04 (5,96) 1 036 429 (559 290) 11,04 (5,96) 2003-09-08
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 1 408 511 (-718 603) 15,00 (-7,66) 1 408 511 (-718 603) 15,00 (-7,66) 2003-09-05
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 2 127 114 (-1 021 863) 22,66 (-10,89) 2 127 114 (-1 021 863) 22,66 (-10,89) 2003-09-04
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 3 148 977 (-416 605) 33,55 (-4,44) 3 148 977 (-416 605) 33,55 (-4,44) 2003-06-26
ITI Holdings SA 160 932 (-533 349) 1,71 (-5,68) 160 932 (-533 349) 1,71 (-5,68) 2003-06-26
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 3 565 582 (-250 000) 37,99 (-2,67) 3 565 582 (-250 000) 37,99 (-2,67) 2003-05-14
ITI Holdings SA 694 281 (-696 605) 7,39 (-7,43) 694 281 (-696 605) 7,39 (-7,43) 2003-04-30
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 3 815 582 (696 605) 40,66 (7,43) 3 815 582 (696 605) 40,66 (7,43) 2003-04-28
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 3 118 977 (469 203) 33,23 (5,00) 3 118 977 (469 203) 33,23 (5,00) 2003-01-06
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 2 649 774 (350 792) 28,23 (3,74) 2 649 774 (350 792) 28,23 (3,74) 2002-12-20
porozumienie inwestorów BRE Bank SA, Andrzej Widerszpil, Barbara Staszczyk 2 298 982 24,49 2 298 982 24,49 2002-09-20
mBank SA 1 828 982 19,49 (19,49) 1 828 982 19,49 (19,49) 2002-09-20
mBank SA porozumienie z Grupą Zarządzająco-Inwestycyjną 0 (-1 200 288) 0,00 (-12,79) 0 (-1 200 288) 0,00 (-12,79) 2002-09-20
Grupa Onet.pl SA 300 000 (-630 000) 3,19 (-6,72) 300 000 (-630 000) 3,19 (-6,72) 2002-09-20
Grupa Onet.pl SA 930 000 (-820 000) 9,91 (-8,73) 930 000 (-820 000) 9,91 (-8,73) 2002-08-05
Widerszpil Andrzej porozumienie z BRE Bank 0 (-470 000) 0,00 (-5,00) 0 (-470 000) 0,00 (-5,00) 2002-07-31
Jakubas Zbigniew 477 139 5,08 477 139 5,08 2002-07-10
Widerszpil Andrzej 470 000 5,00 470 000 5,00 2002-05-29
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 200 288 (-474 470) 12,79 (-5,05) 1 200 288 (-474 470) 12,79 (-5,05) 2002-05-29
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 674 758 (754 295) 17,84 (8,03) 1 674 758 (754 295) 17,84 (8,03) 2002-05-23
Grupa Onet.pl SA 1 750 000 (-750 000) 18,64 (-8,00) 1 750 000 (-750 000) 18,64 (-8,00) 2002-05-21
mBank SA z podmiotami zależnymi 920 463 (-89 119) 9,81 (-0,95) 920 463 (-89 119) 9,81 (-0,95) 2002-03-08
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 009 582 (-450 550) 10,76 (-4,80) 1 009 582 (-450 550) 10,76 (-4,80) 2002-03-01
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 460 132 (-263 850) 15,56 (-2,81) 1 460 132 (-263 850) 15,56 (-2,81) 2002-02-08
Wilam Piotr 182 652 1,95 182 652 1,95 2002-01-22
Onet.pl SA 365 304 3,89 365 304 3,89 2002-01-22
Ogółem 9 384 108 (6 884 108) 0 9 384 108 (6 884 108) 0 2002-01-22
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 723 982 (136 453) 18,37 (1,45) 1 723 982 (136 453) 18,37 (1,45) 2002-01-22
mBank SA z podmiotami zależnymi 1 587 529 16,92 1 587 529 16,92 2002-01-22
Kolbusz Tomasz 182 652 1,95 182 652 1,95 2002-01-22
ITI Holdings SA 1 390 886 14,82 1 390 886 14,82 2002-01-22
Ogółem 2 500 000 0 2 500 000 0 2001-12-18
Grupa Onet.pl SA 2 500 000 26,64 2 500 000 26,64 2001-12-18
Grupa Onet.pl SA 2 500 000 26,64 (-73,36) 2 500 000 26,64 (-73,36) 2001-12-18
Grupa Onet.pl SA 2 500 000 100,00 2 500 000 100,00 2001-12-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2007-07-17 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.