176,7600 zł
-5,69% -10,6600 zł
CD Projekt SA (CDR)

Komunikaty spółki - CDPROJEKT

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020
Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA
Podwyższenie kapitału zakładowego
Rejestracja zmiany kapitału zakładowego
Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT
Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki
Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii M Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019
Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA
Ujawnienie stanu posiadania
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
CDPROJEKT -5,69% 176,76
2021-04-16 17:04:29

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.