111,9800 zł
1,63% 1,8000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Komunikaty spółki - CDPROJEKT

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia odpisu dotyczącego Projektu Sirius
Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną - CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Decyzja w sprawie asymilacji akcji serii M Spółki z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się na rynku podstawowym
Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW
Ujawnienie stanu posiadania
Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA
Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 r. oraz związana z nim zmiana projektu tej uchwały
Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.