116,8800 zł
-1,86% -2,2200 zł
CD Projekt SA (CDR)

Ludzie - CDPROJEKT

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kiciński Adam Prezes Zarządu 2010-11-18 -
Iwiński Marcin Wiceprezes Zarządu 2010-01-20 -
Nielubowicz Piotr Wiceprezes Zarządu 2011-06-27 -
Badowski Adam Członek Zarządu 2011-10-03 -
Nowakowski Michał Członek Zarządu 2011-10-03 -
Karwowski Piotr Członek Zarządu 2015-11-01 -
Cohn Jeremiah Członek Zarządu 2022-02-01 -
Zawodny Paweł Członek Zarządu 2022-02-01 -

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szwarc, Katarzyna Weronika Przewodniczący RN 2007-06-29 SOHODEV - Przewodniczący RN
NEWAG - Przewodniczący RN
Pągowski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2015-05-06 -
Nielubowicz Maciej Sekretarz RN 2017-10-11 -
Bień Michał Członek RN 2016-05-24 -
Wejchert Łukasz Członek RN 2021-05-25 -

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klapovskiy Oleg Członek Zarządu 2017-10-11 2019-05-23 -
Kilian Krzysztof Członek RN 2015-05-28 2021-05-25 -
Iwański Cezary Wiceprzewodniczący RN 2012-11-23 2015-05-06 -
Iwański Cezary Wiceprzewodniczący RN 2012-11-23 -
Pągowski Piotr Członek RN 2011-06-27 2015-05-05 -
Pągowski Piotr Wiceprzewodniczący RN 2011-06-27 -
Nielubowicz Piotr Członek Zarządu 2011-06-27 -
Nielubowicz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2011-05-12 2011-06-26 -
Nielubowicz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2011-05-12 -
Kiciński Adam Członek Zarządu 2010-05-27 2010-11-17 -
Iwiński Marcin Członek Zarządu 2010-01-20 -
Majewski Maciej Członek RN 2010-01-19 2017-09-12 -
Nielubowicz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2010-01-19 2011-05-11 -
Majewski Maciej Członek RN 2010-01-19 -
Nielubowicz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2010-01-19 -
Nielubowicz Piotr Członek Zarządu 2009-11-16 -
Świetlicki vel Węgorek, Adam Członek RN 2009-06-30 2012-11-23 -
Skrobowski, Wiesław Jerzy Prezes Zarządu 2009-01-30 2010-06-04 -
Skrobowski, Wiesław Jerzy Prezes Zarządu 2009-01-30 -
Horoszko Joanna Członek Zarządu 2008-06-30 2009-02-20 -
Lewandowski Tomasz Prezes Zarządu 2008-06-30 2008-08-27 -
Lewandowski Tomasz Prezes Zarządu 2008-06-30 -
Horoszko Joanna Członek Zarządu 2008-06-30 -
Sadowski Marek Członek RN 2007-11-05 2009-06-30 -
Sobol Andrzej Członek RN 2007-11-05 2009-06-30 -
Sadowski Marek Członek RN 2007-11-05 -
Sobol Andrzej Członek RN 2007-11-05 -
Jasiołek Zbigniew Prezes Zarządu 2007-09-28 2008-06-30 -
Jasiołek Zbigniew Prezes Zarządu 2007-09-28 -
Broś Iwona Członek Zarządu 2007-07-02 2007-12-17 -
Ołowski Jarosław Prezes Zarządu 2007-07-02 2007-09-28 -
Ołowski Jarosław Prezes Zarządu 2007-07-02 2007-09-28 -
Broś Iwona Członek Zarządu 2007-07-02 -
Ołowski Jarosław Prezes Zarządu 2007-07-02 -
Kujawski Grzegorz Członek RN 2007-06-29 2016-04-28 -
Gajda Dariusz Członek RN 2007-06-29 2010-11-19 -
Gajda Dariusz Członek RN 2007-06-29 2010-01-19 -
Sissons, Barbara Edyta Sekretarz RN 2007-06-29 2010-01-19 -
Kubacki Cezary Członek RN 2007-06-29 2007-11-05 -
Oliwa Robert Członek RN 2007-06-29 2007-11-05 -
Sissons, Barbara Edyta Sekretarz RN 2007-06-29 -
Kubacki Cezary Członek RN 2007-06-29 -
Kujawski Grzegorz Członek RN 2007-06-29 -
Oliwa Robert Członek RN 2007-06-29 -
Adamowicz Romuald Członek Zarządu 2006-10-30 2007-07-02 -
Pniewska-Prokop Beata Członek Zarządu 2006-10-30 2007-07-02 -
Pniewska-Prokop Beata Członek Zarządu 2006-10-30 -
Adamowicz Romuald Członek Zarządu 2006-10-30 -
Lewandowski Piotr Prezes Zarządu 2006-07-10 2007-07-02 -
Cyran Paweł Członek RN 2006-07-10 2007-06-29 -
Holly, Tomasz Kuba Sekretarz RN 2006-07-10 2007-06-29 -
Meller Michał Członek RN 2006-07-10 2007-06-29 -
Dębski Michał Przewodniczący RN 2006-07-10 2007-06-29 -
Michniowski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2006-07-10 2007-06-29 -
Swadkowski Tomasz Członek RN 2006-07-10 2006-07-13 -
Lorenc Michał Wiceprezes Zarządu 2006-07-10 2006-07-10 -
Cyran Paweł Członek RN 2006-07-10 -
Meller Michał Członek RN 2006-07-10 -
Swadkowski Tomasz Członek RN 2006-07-10 -
Holly, Tomasz Kuba Sekretarz RN 2006-07-10 -
Dębski Michał Przewodniczący RN 2006-07-10 -
Lewandowski Piotr Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny 2006-07-10 -
Michniowski Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2006-07-10 -
Lorenc Michał Wiceprezes Zarządu 2006-07-10 -
Sissons, Barbara Edyta Przewodniczący RN 2006-03-01 2006-07-10 -
Sissons, Barbara Edyta Przewodniczący RN 2006-03-01 -
Gronkowska Joanna Członek RN 2006-01-12 2006-07-10 -
Gronkowska Joanna Członek RN 2006-01-12 -
Sissons, Barbara Edyta Członek RN 2006-01-12 -
Walczak Małgorzata Członek RN 2005-12-13 2006-05-26 -
Walczak Małgorzata Członek RN 2005-12-13 -
Pawłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2005-10-01 2006-04-29 -
Pawłowski Rafał Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy 2005-10-01 -
Walczak Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2005-07-01 2005-12-12 -
Walczak Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2005-07-01 -
Franków Andrzej Członek RN 2005-06-24 2006-07-10 -
Franków Andrzej Członek RN 2005-06-24 -
Iwaniec Jarosław Członek RN 2005-04-29 2006-01-12 -
Iwaniec Jarosław Członek RN 2005-04-29 -
Wiśniewski Bogdan Prezes Zarządu 2004-03-16 2005-03-30 -
Wiśniewski Bogdan Prezes Zarządu 2004-03-16 -
Lewandowski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2004-03-01 2005-06-30 -
Lewandowski Tomasz Wiceprezes Zarządu 2004-03-01 -
Walczak Małgorzata Prezes Zarządu 2004-02-24 2005-06-30 -
Walczak Małgorzata Prezes Zarządu / p.o. 2004-02-24 -
Borek, Bogdan Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2004-01-23 2006-07-10 -
Jakubas Zbigniew Przewodniczący RN 2004-01-23 2006-01-12 -
Jakubas Zbigniew Przewodniczący RN 2004-01-23 -
Borek, Bogdan Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2004-01-23 -
Karski Eryk Członek RN 2003-06-30 2005-12-13 -
Okrzeja Henryk Członek RN 2003-06-30 2004-01-12 -
Rozłucki Jerzy Członek RN 2003-06-30 2004-01-09 -
Rozłucki Jerzy Członek RN 2003-06-30 -
Karski Eryk Członek RN 2003-06-30 -
Okrzeja Henryk Członek RN 2003-06-30 -
Gdański Przemysław Członek RN 2002-12-20 2006-07-10 -
Pawłowski Krzysztof Członek RN 2002-12-20 2004-01-12 -
Pawłowski Krzysztof Członek RN 2002-12-20 2003-06-30 -
Gdański Przemysław Członek RN 2002-12-20 -
Łuczyński Tomasz Członek RN 1000-01-01 2005-04-29 -
Mazur Zbigniew Członek Zarządu 1000-01-01 2004-03-16 -
Kosmala Paweł Wiceprzewodniczący RN 1000-01-01 2004-01-12 -
Sissons, Barbara Edyta Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2003-12-31 -
Widerszpil Andrzej Prezes Zarządu 1000-01-01 2003-11-27 -
Żak Maciej Członek RN 1000-01-01 2003-06-30 -
Pankiewicz Jolanta Członek RN 1000-01-01 2003-06-30 -
Rachelski Stanisław Przewodniczący RN 1000-01-01 2002-12-23 -
Gulewicz Ewa Członek Zarządu 1000-01-01 2002-05-29 -
Krawczyk Jacek Prezes Zarządu 1000-01-01 2002-05-29 -
Widerszpil Andrzej Prezes Zarządu -
Sissons, Barbara Edyta Wiceprezes Zarządu -
Kosmala Paweł Wiceprzewodniczący RN -
Pankiewicz Jolanta Członek RN -
Żak Maciej Członek RN -
Łuczyński Tomasz Członek RN -
Mazur Zbigniew Członek Zarządu -
Rachelski Stanisław Przewodniczący RN -

Zatrudnienie

Spółka
Grupa
2008 55 -
Grupa
2020 320 -
2019 238 -
2018 212 -
2017 185 -
2016 178 -
2015 131 -
2014 94 -
2013 73 -
2011 43 -
2010 15 -
2009 19 -
2008 55 -
2007 118 2007-12-31
2006 154 2006-12-31
2004 220 2004-12-31
2003 244 2003-12-31
2002 373 2002-12-31
2001 11 -
Grupa
2020 406 -
2019 302 -
2018 263 -
2017 226 -
2016 214 -
2015 158 -
2014 118 -
2013 132 -
2012 123 -
2011 102 -
2010 112 -
2009 19 -
2008 55 -
2007 122 2007-12-31
2006 163 2006-12-31
2004 234 2004-12-31
2003 260 2003-12-31
2002 578 -
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.