2,5250 zł
2,02% 0,0500 zł
British Automotive Holding (BAH)

Komunikaty spółki - BAHOLDING

Otrzymanie zaproszenia do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy importerskiej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 20 maja 2019 r.
Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
Aktualizacja informacji nt. uchwały Zarządu British Automotive Holding S.A. dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia listu intencyjnego z SsangYong Motors Middle Europe N.V.
Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
Uchwała Zarządu British Automotive Holding S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy faktoringowej – aktualizacja informacji
Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
Aktualizacja informacji nt. podpisania Term Sheet dotyczącego rozszerzenia działalności w zakresie wynajmu samochodów
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
BAHOLDING 1,41% 2,51
2019-05-24 16:48:40

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

  • Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.