0,7090 zł
-0,56% -0,0040 zł
British Automotive Holding (BAH)

Komunikaty spółki - BAHOLDING

British Automotive Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Otrzymanie od JLR wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności głównych
Wznowienie rozmów z JLR ws. spłaty zadłużenia
Zakończenie przez PwC niezależnej analizy bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Opracowanie raportu z analizy.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 14 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
Informacja o doręczeniu Emitentowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego oraz o zabezpieczeniu majątku Emitenta
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.