0,1176 zł
9,09% 0,0098 zł
British Automotive Holding (BAH)

Akcjonariat - BAHOLDING

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 886 497,7952 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 41 551 852 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 208 044
Liczba głosów na WZA: 41 551 852 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,04%
Kapitał akcyjny: 8 310 370,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 208 044
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,04%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. 19 117 128 (46,00%) 19 117 128 (46,00%) 2018-01-12 MVP, SNT
Dębkowski Mariusz 2 090 916 (5,03%) 2 090 916 (5,03%) 2021-10-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 4 628 452
0,20 41 551 852
8 310 370,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-11
2013-11-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-01-09 600 000
6 000 000,00
10,00 10,00 600 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2006-02-15
2008-06-19
seria B 2007-06-26 23 684
10,00 623 684
6 236 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2007-08-02
2008-06-19
split 1:50 2007-06-28
0,20 31 184 200
6 236 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-29
seria C 2007-09-05 4 730 000
946 000,00
0,20 0,20 35 914 200
7 182 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2007-11-12
2008-06-19
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-08 614 000
0,20 36 528 200
7 305 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-21
2009-12-04
2010-01-05
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-28 395 200
0,20 36 923 400
7 384 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-12
2010-05-10
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D 2010-08-20 80 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-03-25 296 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2012-10-05 7 400 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - emisja podziałowa akcjonariusze Marvipol Development SA - parytet wymiany 1:1 2017-11-20 41 551 852
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Marvipol SA na British Automotive Holding SA 2017-11-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
seria K - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii A 2021-03-03 3 613 205
722 641,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 2 033 845 (-1 772 321) 4,89 (-4,27) 2 033 845 (-1 772 321) 4,89 (-4,27) 2020-01-23
NN OFE portfel 3 806 166 (6 166) 9,16 (0,02) 3 806 166 (6 166) 9,16 (0,02) 2018-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 970 456 (-1 561 140) 2,33 (-3,76) 970 456 (-1 561 140) 2,33 (-3,76) 2018-08-10
Generali Investments TFI SA portfele 91 687 (-370 750) 0,22 (-0,89) 91 687 (-370 750) 0,22 (-0,89) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 16 809 (-16 159) 0,04 (-0,03) 16 809 (-16 159) 0,04 (-0,03) 2018-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 2 531 596 (50 000) 6,09 (0,12) 2 531 596 (50 000) 6,09 (0,12) 2018-05-08
NN OFE ZWZ 3 800 000 (1 722 000) 9,14 (4,14) 3 800 000 (1 722 000) 9,14 (4,14) 2018-05-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 481 596 (447 293) 5,97 (1,08) 2 481 596 (447 293) 5,97 (1,08) 2018-01-12
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. 19 117 760 (-10 387 963) 46,00 (-25,00) 19 117 760 (-10 387 963) 46,00 (-25,00) 2018-01-12
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 034 303 (-114 468) 4,89 (-0,28) 2 034 303 (-114 468) 4,89 (-0,28) 2018-01-09
Rockbridge TFI SA portfele 426 166 1,02 426 166 1,02 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 462 437 1,11 462 437 1,11 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 32 968 0,07 32 968 0,07 2017-12-31
TFI PZU SA 2 148 771 (-70 233) 5,17 (-0,17) 2 148 771 (-70 233) 5,17 (-0,17) 2017-11-27
NN OFE 2 078 000 (-922 000) 5,00 (-2,21) 2 078 000 (-922 000) 5,00 (-2,21) 2017-11-27
TFI PZU SA NWZ 2 219 004 (70 233) 5,34 (0,17) 2 219 004 (70 233) 5,34 (0,17) 2017-11-20
TFI PZU SA 2 148 771 (-503 291) 5,17 (-1,21) 2 148 771 (-503 291) 5,17 (-1,21) 2017-11-07
NN OFE ZWZ 3 000 000 (114 000) 7,21 (0,27) 3 000 000 (114 000) 7,21 (0,27) 2017-06-30
NN OFE portfel 2 886 000 (808 000) 6,94 (1,94) 2 886 000 (808 000) 6,94 (1,94) 2016-12-31
NN OFE 2 078 000 5,00 2 078 000 5,00 2016-09-19
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. 29 505 723 (-1 936 000) 71,00 (-4,66) 29 505 723 (-1 936 000) 71,00 (-4,66) 2016-09-15
TFI PZU SA ZWZ 2 652 062 (282 030) 6,38 (0,68) 2 652 062 (282 030) 6,38 (0,68) 2016-06-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 0 (-80 928) 0,00 (-0,19) 0 (-80 928) 0,00 2015-12-30
Książek, Mariusz Wojciech wraz z MK Holding S.a.r.l. 31 441 723 75,66 31 441 723 75,66 2015-07-06
Książek, Mariusz Wojciech wraz z MK Holding sp. z o.o. i Książek Holding sp. z o.o. 31 441 723 75,66 31 441 723 75,66 2015-07-03
TFI PZU SA 2 370 032 (221 261) 5,70 (0,53) 2 370 032 (221 261) 5,70 (0,53) 2015-06-25
TFI PZU SA 2 148 771 5,17 2 148 771 5,17 2014-09-30
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Cosinda Holdings Ltd. i Książek Holding sp. z o.o. 31 441 723 (1 778 400) 75,66 (4,28) 31 441 723 (1 778 400) 75,66 (4,28) 2014-06-27
Poławski Mariusz 188 800 (29 600) 0,45 (0,07) 188 800 (29 600) 0,45 (0,07) 2013-12-23
Dąbrowski, Marcin Piotr 88 965 (29 600) 0,21 (0,07) 88 965 (29 600) 0,21 (0,07) 2013-12-23
Cosinda Holdings Ltd. 1 778 400 (-59 200) 4,27 (-0,70) 1 778 400 (-59 200) 4,27 (-0,70) 2013-12-23
Poławski Mariusz 159 200 0,38 159 200 0,38 2013-11-14
Dąbrowski, Marcin Piotr 59 365 0,14 59 365 0,14 2013-11-14
Cosinda Holdings Ltd. 1 837 600 (-3 252 953) 4,97 (-8,81) 1 837 600 (-3 252 953) 4,97 (-8,81) 2013-09-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 80 928 0,19 (-0,02) 80 928 0,00 2013-03-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 80 928 (3 379) 0,21 80 928 (3 379) 0,00 2013-03-28
Cosinda Holdings Ltd. 5 090 553 (-29 600) 13,78 (-0,08) 5 090 553 (-29 600) 13,78 (-0,08) 2013-01-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 77 549 (160) 0,21 (0,01) 77 549 (160) 0,00 2013-01-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 77 389 (153) 0,20 77 389 (153) 0,00 2013-01-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 77 236 (152) 0,20 77 236 (152) 0,00 2013-01-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 77 084 (138) 0,20 77 084 (138) 0,00 2013-01-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 946 (143) 0,20 76 946 (143) 0,00 2013-01-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 803 (145) 0,20 76 803 (145) 0,00 2013-01-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 658 (137) 0,20 76 658 (137) 0,00 2013-01-23
Cosinda Holdings Ltd. 5 120 153 (-29 600) 13,86 (-0,08) 5 120 153 (-29 600) 13,86 (-0,08) 2013-01-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 521 (135) 0,20 76 521 (135) 0,00 2013-01-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 386 (129) 0,20 76 386 (129) 0,00 2013-01-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 257 (120) 0,20 76 257 (120) 0,00 2013-01-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 137 (115) 0,20 76 137 (115) 0,00 2013-01-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 76 022 (114) 0,20 76 022 (114) 0,00 2013-01-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 908 (115) 0,20 75 908 (115) 0,00 2013-01-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 793 (111) 0,20 75 793 (111) 0,00 2013-01-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 682 (105) 0,20 75 682 (105) 0,00 2013-01-09
Książek, Mariusz Wojciech 29 663 323 71,38 (-8,95) 29 663 323 71,38 (-8,95) 2013-01-07
Książek, Mariusz Wojciech 29 663 323 (38 323) 80,33 (-2,15) 29 663 323 (38 323) 80,33 (-2,15) 2013-01-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 577 (34) 0,20 75 577 (34) 0,00 2013-01-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 543 (74) 0,20 75 543 (74) 0,00 2013-01-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 469 (106) 0,20 75 469 (106) 0,00 2013-01-03
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 363 (97) 0,20 75 363 (97) 0,00 2013-01-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 266 (58) 0,20 75 266 (58) 0,00 2012-12-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 75 208 (3 750) 0,20 (0,01) 75 208 (3 750) 0,00 2012-10-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 71 458 (4 566) 0,19 (0,01) 71 458 (4 566) 0,00 2012-10-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 66 892 (4 255) 0,18 (0,02) 66 892 (4 255) 0,00 2012-10-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 62 637 (795) 0,16 62 637 (795) 0,00 2012-10-10
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 61 842 (1 850) 0,16 61 842 (1 850) 0,00 2012-10-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 992 (34) 0,16 59 992 (34) 0,00 2012-10-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 958 (54) 0,16 59 958 (54) 0,00 2012-09-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 904 (200) 0,16 59 904 (200) 0,00 2012-09-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 704 (100) 0,16 59 704 (100) 0,00 2012-09-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 604 (274) 0,16 59 604 (274) 0,00 2012-09-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 330 (100) 0,16 59 330 (100) 0,00 2012-09-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 59 230 (10 456) 0,16 (0,03) 59 230 (10 456) 0,00 2012-09-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 48 774 (316) 0,13 48 774 (316) 0,00 2012-09-04
Cosinda Holdings Ltd. 5 149 753 (5 000) 13,94 (0,01) 5 149 753 (5 000) 13,94 (0,01) 2012-08-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 48 458 (1 258) 0,13 (0,01) 48 458 (1 258) 0,00 2012-07-31
Cosinda Holdings Ltd. 5 144 753 (5 218) 13,93 (0,02) 5 144 753 (5 218) 13,93 (0,02) 2012-07-25
Cosinda Holdings Ltd. 5 139 535 (11 484) 13,91 (0,03) 5 139 535 (11 484) 13,91 (0,03) 2012-07-24
Cosinda Holdings Ltd. 5 128 051 (4 289) 13,88 (0,01) 5 128 051 (4 289) 13,88 (0,01) 2012-07-19
Cosinda Holdings Ltd. 5 123 762 (10 105) 13,87 (0,03) 5 123 762 (10 105) 13,87 (0,03) 2012-07-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 47 200 (2 700) 0,12 47 200 (2 700) 0,00 2012-07-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 44 500 (4 200) 0,12 (0,02) 44 500 (4 200) 0,00 2012-07-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 40 300 (4 200) 0,10 (0,01) 40 300 (4 200) 0,00 2012-07-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 36 100 (6 674) 0,09 (0,02) 36 100 (6 674) 0,00 2012-07-03
Cosinda Holdings Ltd. 5 113 657 (-1 111) 13,84 (-0,01) 5 113 657 (-1 111) 13,84 (-0,01) 2012-07-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 29 426 (3 454) 0,07 29 426 (3 454) 0,00 2012-07-02
Nizio Andrzej 1 634 268 4,42 (0,49) 1 634 268 4,42 (0,49) 2012-06-30
Nizio Andrzej 1 634 268 (5 000) 3,93 (-0,48) 1 634 268 (5 000) 3,93 (-0,48) 2012-06-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 25 972 (2 093) 0,07 (0,01) 25 972 (2 093) 0,00 2012-06-29
Cosinda Holdings Ltd. 5 114 768 (1 325 250) 13,85 (3,59) 5 114 768 (1 325 250) 13,85 (3,59) 2012-06-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 23 879 (2 720) 0,06 (0,01) 23 879 (2 720) 0,00 2012-06-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 21 159 (6 171) 0,05 (0,01) 21 159 (6 171) 0,00 2012-06-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 14 988 (-2 770) 0,04 14 988 (-2 770) 0,00 2012-06-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 17 758 (-1 293 792) 0,04 (-3,51) 17 758 (-1 293 792) 0,00 2012-06-26
Cosinda Holdings Ltd. 3 789 518 (32 893) 10,26 (0,09) 3 789 518 (32 893) 10,26 (0,09) 2012-06-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 311 550 (3 800) 3,55 (0,01) 1 311 550 (3 800) 0,00 2012-06-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 307 750 (5 743) 3,54 (0,02) 1 307 750 (5 743) 0,00 2012-06-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 302 007 (5 445) 3,52 (0,01) 1 302 007 (5 445) 0,00 2012-06-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 296 562 (4 712) 3,51 (0,02) 1 296 562 (4 712) 0,00 2012-06-20
Cosinda Holdings Ltd. 3 756 625 (84 702) 10,17 (0,23) 3 756 625 (84 702) 10,17 (0,23) 2012-06-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 291 850 (9 250) 3,49 (0,02) 1 291 850 (9 250) 0,00 2012-06-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 282 600 (8 867) 3,47 (0,03) 1 282 600 (8 867) 0,00 2012-06-18
Cosinda Holdings Ltd. 3 671 923 (4 700) 9,94 (0,01) 3 671 923 (4 700) 9,94 (0,01) 2012-06-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 273 733 (9 383) 3,44 (0,02) 1 273 733 (9 383) 0,00 2012-06-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 264 350 (7 950) 3,42 (0,02) 1 264 350 (7 950) 0,00 2012-06-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 256 400 (9 500) 3,40 (0,03) 1 256 400 (9 500) 0,00 2012-06-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 246 900 (11 250) 3,37 (0,03) 1 246 900 (11 250) 0,00 2012-06-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 235 650 (7 400) 3,34 (0,02) 1 235 650 (7 400) 0,00 2012-06-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 228 250 (8 050) 3,32 (0,02) 1 228 250 (8 050) 0,00 2012-06-08
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 220 200 (4 800) 3,30 (0,01) 1 220 200 (4 800) 0,00 2012-06-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 215 400 (3 630) 3,29 (0,01) 1 215 400 (3 630) 0,00 2012-06-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 211 770 (3 170) 3,28 (0,01) 1 211 770 (3 170) 0,00 2012-06-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 208 600 (400) 3,27 1 208 600 (400) 0,00 2012-06-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 208 200 (229) 3,27 1 208 200 (229) 0,00 2012-05-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 207 971 (200) 3,27 1 207 971 (200) 0,00 2012-05-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 207 771 (21) 3,27 1 207 771 (21) 0,00 2012-05-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 207 750 (1 500) 3,27 (0,01) 1 207 750 (1 500) 0,00 2012-05-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 206 250 (2 550) 3,26 (0,01) 1 206 250 (2 550) 0,00 2012-05-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 203 700 (1 974) 3,25 1 203 700 (1 974) 0,00 2012-05-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 201 726 (14 226) 3,25 (0,04) 1 201 726 (14 226) 0,00 2012-05-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 187 500 (500) 3,21 1 187 500 (500) 0,00 2012-05-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 187 000 (4 814) 3,21 (0,01) 1 187 000 (4 814) 0,00 2012-05-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 182 186 (-2 888) 3,20 1 182 186 (-2 888) 0,00 2012-05-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 185 074 (5 638) 3,20 (0,01) 1 185 074 (5 638) 0,00 2012-05-16
Nizio Andrzej 1 629 268 (4 570) 4,41 (0,01) 1 629 268 (4 570) 4,41 (0,01) 2012-05-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 179 436 (4 250) 3,19 (0,01) 1 179 436 (4 250) 0,00 2012-05-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 175 186 (886) 3,18 1 175 186 (886) 0,00 2012-04-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 174 300 (3 300) 3,18 (0,01) 1 174 300 (3 300) 0,00 2012-04-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 171 000 (3 916) 3,17 (0,01) 1 171 000 (3 916) 0,00 2012-04-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 167 084 (2 788) 3,16 (0,01) 1 167 084 (2 788) 0,00 2012-04-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 164 296 (6 135) 3,15 (0,02) 1 164 296 (6 135) 0,00 2012-04-24
Nizio Andrzej 1 624 698 (4 500) 4,40 (0,02) 1 624 698 (4 500) 4,40 (0,02) 2012-04-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 158 161 (1 161) 3,13 1 158 161 (1 161) 0,00 2012-04-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 157 000 (2 300) 3,13 (0,01) 1 157 000 (2 300) 0,00 2012-03-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 154 700 (2 700) 3,12 (0,01) 1 154 700 (2 700) 0,00 2012-03-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 152 000 (2 489) 3,11 1 152 000 (2 489) 0,00 2012-03-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 149 511 (3 085) 3,11 (0,01) 1 149 511 (3 085) 0,00 2012-03-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 146 426 (292) 3,10 1 146 426 (292) 0,00 2012-03-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 146 134 (300) 3,10 1 146 134 (300) 0,00 2012-03-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 145 834 (1 700) 3,10 (0,01) 1 145 834 (1 700) 0,00 2012-03-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 144 134 (397) 3,09 1 144 134 (397) 0,00 2012-03-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 143 737 (203) 3,09 1 143 737 (203) 0,00 2012-03-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 143 534 (49 489) 3,09 (0,13) 1 143 534 (49 489) 0,00 2012-03-15
Cosinda Holdings Ltd. 3 667 223 (5 600) 9,93 (0,02) 3 667 223 (5 600) 9,93 (0,02) 2012-01-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 094 045 (195) 2,96 1 094 045 (195) 0,00 2012-01-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 093 850 (957) 2,96 (0,01) 1 093 850 (957) 0,00 2012-01-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 092 893 (1 793) 2,95 1 092 893 (1 793) 0,00 2012-01-27
Cosinda Holdings Ltd. 3 661 623 (-3 856) 9,91 (-0,01) 3 661 623 (-3 856) 9,91 (-0,01) 2012-01-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 091 100 (4 580) 2,95 (0,01) 1 091 100 (4 580) 0,00 2012-01-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 086 520 (2 670) 2,94 (0,01) 1 086 520 (2 670) 0,00 2012-01-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 083 850 (5 300) 2,93 (0,01) 1 083 850 (5 300) 0,00 2012-01-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 078 550 (3 890) 2,92 (0,01) 1 078 550 (3 890) 0,00 2012-01-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 074 660 (4 910) 2,91 (0,02) 1 074 660 (4 910) 0,00 2012-01-20
Cosinda Holdings Ltd. 3 665 479 (8 630) 9,92 (0,02) 3 665 479 (8 630) 9,92 (0,02) 2012-01-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 069 750 (4 500) 2,89 (0,01) 1 069 750 (4 500) 0,00 2012-01-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 065 250 (4 200) 2,88 (0,01) 1 065 250 (4 200) 0,00 2012-01-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 061 050 (4 550) 2,87 (0,01) 1 061 050 (4 550) 0,00 2012-01-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 056 500 (3 915) 2,86 (0,01) 1 056 500 (3 915) 0,00 2012-01-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 052 585 (5 254) 2,85 (0,02) 1 052 585 (5 254) 0,00 2012-01-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 047 331 (4 631) 2,83 (0,01) 1 047 331 (4 631) 0,00 2012-01-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 042 700 (4 328) 2,82 (0,01) 1 042 700 (4 328) 0,00 2012-01-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 038 372 (4 997) 2,81 (0,02) 1 038 372 (4 997) 0,00 2012-01-10
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 033 375 (3 175) 2,79 1 033 375 (3 175) 0,00 2012-01-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 030 200 (4 400) 2,79 (0,02) 1 030 200 (4 400) 0,00 2012-01-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 025 800 (4 450) 2,77 (0,01) 1 025 800 (4 450) 0,00 2012-01-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 021 350 (5 500) 2,76 (0,01) 1 021 350 (5 500) 0,00 2012-01-03
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 015 850 (3 900) 2,75 (0,01) 1 015 850 (3 900) 0,00 2012-01-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 011 950 (1 450) 2,74 (0,01) 1 011 950 (1 450) 0,00 2011-12-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 010 500 (7 400) 2,73 (0,02) 1 010 500 (7 400) 0,00 2011-12-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 1 003 100 (4 450) 2,71 (0,01) 1 003 100 (4 450) 0,00 2011-12-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 998 650 (2 500) 2,70 (0,01) 998 650 (2 500) 0,00 2011-12-27
Nizio Andrzej 1 620 198 (300) 4,38 1 620 198 (300) 4,38 2011-12-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 996 150 (2 050) 2,69 996 150 (2 050) 0,00 2011-12-23
Nizio Andrzej 1 619 898 (4 232) 4,38 (0,01) 1 619 898 (4 232) 4,38 (0,01) 2011-12-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 994 100 (4 400) 2,69 (0,01) 994 100 (4 400) 0,00 2011-12-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 989 700 (1 900) 2,68 (0,01) 989 700 (1 900) 0,00 2011-12-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 987 800 (1 810) 2,67 987 800 (1 810) 0,00 2011-12-19
Cosinda Holdings Ltd. 3 656 849 (-29 600) 9,90 (-0,08) 3 656 849 (-29 600) 9,90 (-0,08) 2011-12-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 985 990 (1 743) 2,67 (0,01) 985 990 (1 743) 0,00 2011-12-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 984 247 (1 737) 2,66 984 247 (1 737) 0,00 2011-12-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 982 510 (1 795) 2,66 (0,01) 982 510 (1 795) 0,00 2011-12-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 980 715 (1 814) 2,65 980 715 (1 814) 0,00 2011-12-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 978 901 (1 536) 2,65 (0,01) 978 901 (1 536) 0,00 2011-12-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 977 365 (2 240) 2,64 977 365 (2 240) 0,00 2011-12-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 975 125 (2 375) 2,64 (0,01) 975 125 (2 375) 0,00 2011-12-08
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 972 750 (2 480) 2,63 (0,01) 972 750 (2 480) 0,00 2011-12-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 970 270 (2 600) 2,62 970 270 (2 600) 0,00 2011-12-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 967 670 (2 770) 2,62 (0,01) 967 670 (2 770) 0,00 2011-12-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 964 900 (2 940) 2,61 (0,01) 964 900 (2 940) 0,00 2011-12-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 961 960 (2 960) 2,60 (0,01) 961 960 (2 960) 0,00 2011-12-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 959 000 (3 100) 2,59 (0,01) 959 000 (3 100) 0,00 2011-11-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 955 900 (3 082) 2,58 955 900 (3 082) 0,00 2011-11-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 952 818 (2 870) 2,58 (0,01) 952 818 (2 870) 0,00 2011-11-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 949 948 (2 840) 2,57 (0,01) 949 948 (2 840) 0,00 2011-11-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 947 108 (6 338) 2,56 (0,02) 947 108 (6 338) 0,00 2011-11-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 940 770 (3 320) 2,54 (0,01) 940 770 (3 320) 0,00 2011-11-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 937 450 (3 540) 2,53 (0,01) 937 450 (3 540) 0,00 2011-11-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 933 910 (3 700) 2,52 (0,01) 933 910 (3 700) 0,00 2011-11-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 930 210 (41 080) 2,51 (0,11) 930 210 (41 080) 0,00 2011-11-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 889 130 (3 810) 2,40 (0,01) 889 130 (3 810) 0,00 2011-11-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 885 320 (1 380) 2,39 885 320 (1 380) 0,00 2011-11-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 883 940 (3 040) 2,39 (0,01) 883 940 (3 040) 0,00 2011-11-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 880 900 (5 400) 2,38 (0,01) 880 900 (5 400) 0,00 2011-10-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 875 500 (5 647) 2,37 (0,02) 875 500 (5 647) 0,00 2011-10-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 869 853 (3 958) 2,35 (0,01) 869 853 (3 958) 0,00 2011-10-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 865 895 (10 595) 2,34 (0,03) 865 895 (10 595) 0,00 2011-10-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 855 300 (5 635) 2,31 (0,01) 855 300 (5 635) 0,00 2011-10-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 849 665 (5 290) 2,30 (0,02) 849 665 (5 290) 0,00 2011-10-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 844 375 (5 575) 2,28 (0,01) 844 375 (5 575) 0,00 2011-10-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 838 800 (4 450) 2,27 (0,02) 838 800 (4 450) 0,00 2011-10-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 834 350 (4 555) 2,25 (0,01) 834 350 (4 555) 0,00 2011-10-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 829 795 (4 562) 2,24 (0,01) 829 795 (4 562) 0,00 2011-10-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 825 233 (4 633) 2,23 (0,01) 825 233 (4 633) 0,00 2011-10-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 820 600 (4 750) 2,22 (0,02) 820 600 (4 750) 0,00 2011-10-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 815 850 (4 400) 2,20 (0,01) 815 850 (4 400) 0,00 2011-10-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 811 450 (4 350) 2,19 (0,01) 811 450 (4 350) 0,00 2011-10-10
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 807 100 (4 350) 2,18 (0,01) 807 100 (4 350) 0,00 2011-10-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 802 750 (4 312) 2,17 (0,01) 802 750 (4 312) 0,00 2011-10-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 798 438 (3 542) 2,16 (0,01) 798 438 (3 542) 0,00 2011-10-05
Cosinda Holdings Ltd. 3 686 449 (-29 600) 9,98 (-0,08) 3 686 449 (-29 600) 9,98 (-0,08) 2011-10-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 794 896 (3 996) 2,15 (0,01) 794 896 (3 996) 0,00 2011-10-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 790 900 (4 650) 2,14 (0,02) 790 900 (4 650) 0,00 2011-10-03
Nizio Andrzej 1 615 666 (-1 358) 4,37 1 615 666 (-1 358) 4,37 2011-09-30
Nizio Andrzej 1 617 024 (7 958) 4,37 (0,02) 1 617 024 (7 958) 4,37 (0,02) 2011-09-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 786 250 (4 350) 2,12 (0,01) 786 250 (4 350) 0,00 2011-09-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 781 900 (4 350) 2,11 (0,01) 781 900 (4 350) 0,00 2011-09-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 777 550 (4 350) 2,10 (0,01) 777 550 (4 350) 0,00 2011-09-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 773 200 (4 350) 2,09 (0,01) 773 200 (4 350) 0,00 2011-09-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 768 850 (4 700) 2,08 (0,02) 768 850 (4 700) 0,00 2011-09-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 764 150 (4 550) 2,06 (0,01) 764 150 (4 550) 0,00 2011-09-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 759 600 (4 850) 2,05 (0,01) 759 600 (4 850) 0,00 2011-09-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 754 750 (5 013) 2,04 (0,01) 754 750 (5 013) 0,00 2011-09-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 749 737 (4 337) 2,03 (0,02) 749 737 (4 337) 0,00 2011-09-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 745 400 (4 700) 2,01 (0,01) 745 400 (4 700) 0,00 2011-09-19
Nizio Andrzej 1 609 066 (7 170) 4,35 (0,02) 1 609 066 (7 170) 4,35 (0,02) 2011-09-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 740 700 (1 500) 2,00 740 700 (1 500) 0,00 2011-09-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 739 200 (6 200) 2,00 (0,02) 739 200 (6 200) 0,00 2011-09-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 733 000 (6 350) 1,98 (0,02) 733 000 (6 350) 0,00 2011-09-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 726 650 (6 114) 1,96 (0,01) 726 650 (6 114) 0,00 2011-09-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 720 536 (5 353) 1,95 (0,02) 720 536 (5 353) 0,00 2011-09-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 715 183 (7 094) 1,93 (0,02) 715 183 (7 094) 0,00 2011-09-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 708 089 (8 089) 1,91 (0,02) 708 089 (8 089) 0,00 2011-09-08
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 700 000 (4 900) 1,89 (0,01) 700 000 (4 900) 0,00 2011-09-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 695 100 (7 800) 1,88 (0,02) 695 100 (7 800) 0,00 2011-09-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 687 300 (8 802) 1,86 (0,03) 687 300 (8 802) 0,00 2011-09-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 678 498 (8 297) 1,83 (0,02) 678 498 (8 297) 0,00 2011-09-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 670 201 (7 778) 1,81 (0,02) 670 201 (7 778) 0,00 2011-09-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 662 423 (5 423) 1,79 (0,02) 662 423 (5 423) 0,00 2011-08-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 657 000 (8 600) 1,77 (0,02) 657 000 (8 600) 0,00 2011-08-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 648 400 (8 400) 1,75 (0,02) 648 400 (8 400) 0,00 2011-08-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 640 000 (8 000) 1,73 (0,02) 640 000 (8 000) 0,00 2011-08-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 632 000 (8 000) 1,71 (0,03) 632 000 (8 000) 0,00 2011-08-25
Nizio Andrzej 1 601 896 (2 950) 4,33 1 601 896 (2 950) 4,33 2011-08-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 624 000 (116 450) 1,68 (0,31) 624 000 (116 450) 0,00 2011-08-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 507 550 (9 050) 1,37 (0,02) 507 550 (9 050) 0,00 2011-08-23
Nizio Andrzej 1 598 946 (5 719) 4,33 (0,02) 1 598 946 (5 719) 4,33 (0,02) 2011-08-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 498 500 (11 313) 1,35 (0,04) 498 500 (11 313) 0,00 2011-08-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 487 187 (3 187) 1,31 487 187 (3 187) 0,00 2011-07-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 484 000 (7 000) 1,31 (0,02) 484 000 (7 000) 0,00 2011-07-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 477 000 (6 000) 1,29 (0,02) 477 000 (6 000) 0,00 2011-07-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 471 000 (3 750) 1,27 (0,01) 471 000 (3 750) 0,00 2011-07-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 467 250 (2 250) 1,26 (0,01) 467 250 (2 250) 0,00 2011-07-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 465 000 (3 900) 1,25 (0,01) 465 000 (3 900) 0,00 2011-07-22
Nizio Andrzej 1 593 227 (2 200) 4,31 (0,01) 1 593 227 (2 200) 4,31 (0,01) 2011-07-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 461 100 (4 100) 1,24 (0,01) 461 100 (4 100) 0,00 2011-07-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 457 000 (6 500) 1,23 (0,01) 457 000 (6 500) 0,00 2011-07-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 450 500 (1 500) 1,22 (0,01) 450 500 (1 500) 0,00 2011-07-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 449 000 (4 100) 1,21 (0,01) 449 000 (4 100) 0,00 2011-07-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 444 900 (2 900) 1,20 (0,01) 444 900 (2 900) 0,00 2011-07-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 442 000 (4 000) 1,19 (0,01) 442 000 (4 000) 0,00 2011-07-14
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 438 000 (750) 1,18 438 000 (750) 0,00 2011-07-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 437 250 (4 250) 1,18 (0,01) 437 250 (4 250) 0,00 2011-07-12
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 433 000 (4 000) 1,17 (0,01) 433 000 (4 000) 0,00 2011-07-11
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 429 000 (5 780) 1,16 (0,02) 429 000 (5 780) 0,00 2011-07-08
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 423 220 (3 220) 1,14 (0,01) 423 220 (3 220) 0,00 2011-07-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 420 000 (1 000) 1,13 420 000 (1 000) 0,00 2011-07-06
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 419 000 (1 000) 1,13 419 000 (1 000) 0,00 2011-07-05
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 418 000 (3 859) 1,13 (0,01) 418 000 (3 859) 0,00 2011-07-04
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 414 141 (230) 1,12 414 141 (230) 0,00 2011-07-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 413 911 (3 400) 1,12 (0,01) 413 911 (3 400) 0,00 2011-06-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 410 511 (3 670) 1,11 (0,01) 410 511 (3 670) 0,00 2011-06-29
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 406 841 (7 497) 1,10 (0,02) 406 841 (7 497) 0,00 2011-06-28
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 399 344 (6 000) 1,08 (0,02) 399 344 (6 000) 0,00 2011-06-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 393 344 (2 519) 1,06 (0,01) 393 344 (2 519) 0,00 2011-06-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 390 825 (4 606) 1,05 (0,01) 390 825 (4 606) 0,00 2011-06-22
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 386 219 (5 034) 1,04 (0,01) 386 219 (5 034) 0,00 2011-06-21
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 381 185 (4 890) 1,03 (0,02) 381 185 (4 890) 0,00 2011-06-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 376 295 (4 753) 1,01 (0,01) 376 295 (4 753) 0,00 2011-06-17
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 371 542 (4 574) 1,00 (0,01) 371 542 (4 574) 0,00 2011-06-16
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 366 968 (4 602) 0,99 (0,01) 366 968 (4 602) 0,00 2011-06-15
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 362 366 (4 548) 0,98 (0,02) 362 366 (4 548) 0,00 2011-06-14
Nizio Andrzej 1 591 027 (4 300) 4,30 (0,01) 1 591 027 (4 300) 4,30 (0,01) 2011-06-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 357 818 (2 805) 0,96 357 818 (2 805) 0,00 2011-06-13
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 355 013 (4 942) 0,96 (0,02) 355 013 (4 942) 0,00 2011-06-10
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 350 071 (4 629) 0,94 (0,01) 350 071 (4 629) 0,00 2011-06-09
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 345 442 (4 590) 0,93 (0,01) 345 442 (4 590) 0,00 2011-06-08
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 340 852 (4 763) 0,92 (0,01) 340 852 (4 763) 0,00 2011-06-07
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 336 089 (4 681) 0,91 (0,02) 336 089 (4 681) 0,00 2011-06-06
Nizio Andrzej 1 586 727 (2 300) 4,29 1 586 727 (2 300) 4,29 2011-06-03
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 331 408 (4 364) 0,89 (0,01) 331 408 (4 364) 0,00 2011-06-03
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 327 044 (4 262) 0,88 (0,01) 327 044 (4 262) 0,00 2011-06-02
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 322 782 (4 153) 0,87 (0,01) 322 782 (4 153) 0,00 2011-06-01
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 318 629 (3 750) 0,86 (0,01) 318 629 (3 750) 0,00 2011-05-31
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 314 879 (924) 0,85 314 879 (924) 0,00 2011-05-30
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 313 955 (4 012) 0,85 (0,02) 313 955 (4 012) 0,00 2011-05-27
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 309 943 (3 907) 0,83 (0,01) 309 943 (3 907) 0,00 2011-05-26
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 306 036 (3 318) 0,82 (0,01) 306 036 (3 318) 0,00 2011-05-25
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 302 718 (290 362) 0,81 (0,78) 302 718 (290 362) 0,00 2011-05-24
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 12 356 (1 945) 0,03 (0,01) 12 356 (1 945) 0,00 2011-05-23
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 10 411 (3 263) 0,02 (0,01) 10 411 (3 263) 0,00 2011-05-20
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 7 148 (934) 0,01 7 148 (934) 0,00 2011-05-19
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 6 214 (3 242) 0,01 (0,01) 6 214 (3 242) 0,00 2011-05-18
British Automotive Holding SA zakup akcji własnych 2 972 0,00 2 972 0,00 2011-05-06
Nizio Andrzej 1 584 427 (4 000) 4,29 (0,01) 1 584 427 (4 000) 4,29 (0,01) 2011-04-27
Nizio Andrzej 1 580 427 (9 000) 4,28 (0,03) 1 580 427 (9 000) 4,28 (0,03) 2011-04-07
Nizio Andrzej 1 571 427 (7 000) 4,25 (0,02) 1 571 427 (7 000) 4,25 (0,02) 2011-03-25
Nizio Andrzej 1 564 427 (5 227) 4,23 (0,01) 1 564 427 (5 227) 4,23 (0,01) 2011-03-21
Wajsgerber Tomasz 10 000 0,02 10 000 0,02 2010-11-12
Wajsgerber Tomasz 10 000 0,02 10 000 0,02 2010-11-12
Cosinda Holdings Ltd. 3 716 049 (-75 000) 10,06 (-0,20) 3 716 049 (-75 000) 10,06 (-0,20) 2010-07-30
Cosinda Holdings Ltd. 3 791 049 (-100 000) 10,26 (-0,27) 3 791 049 (-100 000) 10,26 (-0,27) 2010-07-26
Cosinda Holdings Ltd. 3 891 049 (-200 000) 10,53 (-0,66) 3 891 049 (-200 000) 10,53 (-0,66) 2010-07-13
Wajsgerber Tomasz 10 000 0,02 10 000 0,02 2010-05-06
Cosinda Holdings Ltd. 4 091 049 11,19 (0,12) 4 091 049 11,19 (0,12) 2010-03-31
Cosinda Holdings Ltd. 4 091 049 (375 000) 11,07 (0,90) 4 091 049 (375 000) 11,07 (0,90) 2010-03-31
Cosinda Holdings Ltd. 3 716 049 (-613 364) 10,17 (-1,68) 3 716 049 (-613 364) 10,17 (-1,68) 2010-03-30
Cosinda Holdings Ltd. 4 329 413 (605 000) 11,85 (1,48) 4 329 413 (605 000) 11,85 (1,48) 2009-12-31
Cosinda Holdings Ltd. 3 724 413 10,37 (0,18) 3 724 413 10,37 (0,18) 2009-11-26
Cosinda Holdings Ltd. 3 724 413 (-954 680) 10,19 (-2,83) 3 724 413 (-954 680) 10,19 (-2,83) 2009-11-26
Cosinda Holdings Ltd. 4 679 093 (-3 465) 13,02 (-0,01) 4 679 093 (-3 465) 13,02 (-0,01) 2009-09-11
Cosinda Holdings Ltd. 4 682 558 (-6 535) 13,03 (-0,02) 4 682 558 (-6 535) 13,03 (-0,02) 2009-08-25
Cosinda Holdings Ltd. 4 689 093 (-6 697) 13,05 (-0,02) 4 689 093 (-6 697) 13,05 (-0,02) 2009-07-29
Cosinda Holdings Ltd. 4 695 790 (2 500) 13,07 (0,01) 4 695 790 (2 500) 13,07 (0,01) 2009-06-24
Cosinda Holdings Ltd. 4 693 290 (-14 556) 13,06 (-0,04) 4 693 290 (-14 555) 13,06 (-0,04) 2009-05-19
Cosinda Holdings Ltd. 4 707 846 (-20) 13,10 4 707 845 (-21) 13,10 2009-03-31
Cosinda Holdings Ltd. 4 707 866 (-134) 13,10 4 707 866 (-134) 13,10 2008-11-14
Cosinda Holdings Ltd. 4 708 000 (-21 765) 13,10 (-0,06) 4 708 000 (-21 765) 13,10 (-0,06) 2008-09-30
Cosinda Holdings Ltd. 4 729 765 (4) 13,16 4 729 765 (4) 13,16 2008-09-01
Cosinda Holdings Ltd. 4 729 761 (14) 13,16 4 729 761 (14) 13,16 2008-08-25
Cosinda Holdings Ltd. 4 729 747 (-200) 13,16 (-0,01) 4 729 747 (-200) 13,16 (-0,01) 2008-08-08
Cosinda Holdings Ltd. 4 729 947 (1 122) 13,17 (0,01) 4 729 947 (1 122) 13,17 (0,01) 2008-08-01
Cosinda Holdings Ltd. 4 728 825 (1) 13,16 4 728 825 (1) 13,16 2008-07-23
Cosinda Holdings Ltd. 4 728 824 (-2) 13,16 4 728 824 (-2) 13,16 2008-07-23
Cosinda Holdings Ltd. 4 728 826 (4) 13,16 4 728 826 (4) 13,16 2008-07-16
Cosinda Holdings Ltd. 4 728 822 (2 120) 13,16 4 728 822 (2 120) 13,16 2008-07-14
Cosinda Holdings Ltd. 4 726 702 (-7) 13,16 4 726 702 (-7) 13,16 2008-07-03
Cosinda Holdings Ltd. 4 726 709 (41) 13,16 4 726 709 (41) 13,16 2008-06-27
Cosinda Holdings Ltd. 4 726 668 (-11 150) 13,16 (-0,03) 4 726 668 (-11 150) 13,16 (-0,03) 2008-06-26
Cosinda Holdings Ltd. 4 737 818 (15 636) 13,19 (0,05) 4 737 818 (15 636) 13,19 (0,05) 2008-06-20
Cosinda Holdings Ltd. 4 722 182 (-7 818) 13,14 (-0,03) 4 722 182 (-7 818) 13,14 (-0,03) 2008-06-20
Nizio Andrzej 1 559 200 4,22 (-0,12) 1 559 200 4,22 (-0,12) 2007-11-12
Nizio Andrzej 1 559 200 4,34 (0,08) 1 559 200 4,34 (0,08) 2007-11-12
Nizio Andrzej 1 559 200 4,26 1 559 200 4,26 2007-11-12
Książek, Mariusz Wojciech 29 625 000 82,48 (1,38) 29 625 000 82,48 (1,38) 2007-11-12
Książek, Mariusz Wojciech 29 625 000 81,10 (0,87) 29 625 000 81,10 (0,87) 2007-11-12
Książek, Mariusz Wojciech 29 625 000 80,23 29 625 000 80,23 2007-11-12
Cosinda Holdings Ltd. 4 730 000 13,17 4 730 000 13,17 2007-11-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-03-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-12-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2018-05-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2018-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,92 zł
2017-12-11 Prawo poboru 100000:78025
2017-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2017-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,82 zł
2016-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.