REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAC

2023-09-29 16:06
publikacja
2023-09-29 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 19 września 2023 roku niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji, że w dniu 29 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie o sygn.akt WA1M/GU/430/2023, w którym postanowił:

1. ogłosić upadłość British Automotive Centrum spółka z o.o. [BAC],
2. wezwać wierzycieli BAC do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,
3. wezwać osoby którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do BAC, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. stwierdzić, że funkcję sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia,
5. wyznaczyć na syndyka Aleksandrę Strynkiewicz-Kondracką legitymującą się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1203,
6. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki