REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Planowane zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w spółce zależnej Emitenta – British Automotive Polska S.A.

2023-08-07 17:25
publikacja
2023-08-07 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-07
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Planowane zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w spółce zależnej Emitenta – British Automotive Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 4 lipca 2023 r., w którym Emitent informował m.in. o podjęciu przez British Automotive Polska S.A. [BAP] działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, o którym mowa w art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o planowanym zwołaniu przez Nadzorcę układu Zgromadzenia Wierzycieli BAP w celu głosowania nad układem. Zgodnie z powzięta przez Emitenta informacją Zgromadzenie Wierzycieli BAP odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku, o godz. 11:00, w siedzibie BAP przy ul. Czubatki 9 w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-07 ADNRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki