REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAG

2023-10-03 18:13
publikacja
2023-10-03 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-03
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości BAG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 15 września 2023 roku, Emitent niniejszym informuje o powzięciu informacji, że w dniu 3 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/427/2023, w którym postanowił:

1. ogłosić upadłość British Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG],
2. wezwać wierzycieli BAG do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,
3. wezwać osoby którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do BAG, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. stwierdzić, że funkcję sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia,
5. wyznaczyć na syndyka Aleksandrę Strynkiewicz-Kondracką legitymującą się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1203,
6.wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-03 ANDRZEJ NIZIO PEŁNOMOCNIK
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki