REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne Emitenta

2023-09-15 21:17
publikacja
2023-09-15 21:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-15
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, w którym Emitent poinformował m.in. o podjęciu działań zmierzających do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta w związku z nieprzyjęciem układu, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wniosków o ogłoszenie upadłości przez następujące spółki zależne Emitenta: spółkę British Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG], spółkę British Automotive Łódź spółka z o.o. [BAŁ], spółkę British Automotive Silesia spółka z o.o. [BAS], spółkę iMotors spółka z o.o. w likwidacji [iMotors].

Emitent wyjaśnia, że złożone przez BAG, BAŁ, BAS i iMotors wnioski o ogłoszenie upadłości pozostają w ścisłym związku z upadłością spółki zależnej Emitenta - British Automotive Polska S.A. [BAP], o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki