REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Brak publikacji raportu okresowego

2023-09-26 17:10
publikacja
2023-09-26 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Brak publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE [MAR], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, w którym Emitent podał do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023 oraz do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku, w którym Emitent poinformował o otrzymaniu przez niego oraz przez spółki od niego zależne informacji o postawieniu w stan wymagalności całego zadłużenia wynikającego z porozumienia zawartego z Jaguar Land Rover Limited [JLR] w dniu 22 października 2021 roku [Porozumienie] ze wskazaniem, że brak zapłaty zadłużenia w zakreślonym terminie spowoduje realizację przez JLR niektórych zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawarciem Porozumienia, niniejszym informuje, że raport okresowy za pierwszą połowę roku obrotowego 2023, którego publikacja została zaplanowana przez Emitenta na dzień 28 września 2023 roku, nie zostanie opublikowany.

Emitent, w obecnej sytuacji o której informował w ostatnich raportach bieżących, nie jest w stanie ponieść kosztów badania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta. Sprawozdanie z badania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest obligatoryjnym elementem raportu półrocznego. Emitent nie jest w stanie zapewnić przeprowadzenia takiego badania przez firmę audytorską, a w konsekwencji nie jest w stanie sporządzić i opublikować raportu okresowego o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki