REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Informacja o osobie zarządzającej

2023-10-03 18:10
publikacja
2023-10-03 18:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-03
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Informacja o osobie zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 29 września 2023 roku, w którym poinformowano o ogłoszeniu upadłości Emitenta oraz o wyznaczeniu syndyka masy upadłości w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (nr licencji 1203) i w jego uzupełnieniu, na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje o osobie zarządzającej – Aleksandrze Strynkiewicz-Kondrackiej.

Aleksandra Strynkiewicz Kondracka ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2010. Kolejno odbyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, którą ukończyła w 2013 roku, złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego. W kolejnych latach rozwijała swoją własną Kancelarię, którą prowadzi w Warszawie.

Aleksandra Strynkiewicz Kondracka od 2018 jest również praktykiem prawa upadłościowego. W roku 2018 uzyskała ona licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1203. Od tego roku pełni między innymi funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz przede wszystkim kolejno funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych, a także funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

W ostatnich latach Aleksandra Strynkiewicz Kondracka pełniła lub w dalszym ciągu pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec następujących podmiotów: Marquard Media Polska z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, WALOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DISCO WTMH S.A. z siedzibą w Warszawie, BMJBC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IQ Investments Sp. z o.o. Sp. k., IQ Investments Sp. z o.o. i innych. Pełniła funkcję nadzorcy układu w postępowaniach wobec Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku czy „NORDIS” Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Aleksandra Strynkiewicz Kondracka ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii. W maju 2023 roku uzyskała tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk masy upadłości British Automotive Holding S.A. w upadłości:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-03 ANDRZEJ NIZIO PEŁNOMOCNIK
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki