36,4000 zł
1,68% 0,6000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Akcjonariat - ASSECOBS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 216 422 225,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 33 418 193 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 865 935
Liczba głosów na WZA: 33 418 193 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,42%
Kapitał akcyjny: 167 090 965,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 865 935
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,58%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 15 528 570 (46,46%) 15 528 570 (46,46%) 2016-12-19 -
NNLife PTE SA portfel 3 769 780 (11,28%) 3 769 780 (11,28%) 2020-10-13 JCA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy na Asseco Business Solutions SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie jako Incenti SA 2001-05-18 5 000 000
10,00 5 000 000
50 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2001-07-17
2007-11-19
seria B - połączeniowa udziałowcy: Safo sp. z o.o., Softlab sp. z o.o., Softlab Trade sp. z o.o., Wa-Pro sp. z o.o. 2007-05-21 6 506 957
91 097 398,00
10,00 14,00 11 506 957
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-07-01
split 1:2 2007-07-02
5,00 23 013 914
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-07-02 5 600 000
61 600 000,00
5,00 11,00 28 613 914
143 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-27
2007-12-12
seria D - akcjonariusze Anica System SA 2008-04-22 4 804 279
57 651 348,00
5,00 12,00 33 418 193
167 090 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2008-06-18
połączenie z Anica System SA bez podwyższania kapitału 2009-02-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-01
połączenie z Macrologic SA bez podwyższania kapitału 2017-10-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 281 943 (-57) 0,84 281 943 (-57) 0,84 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 392 304 (3 304) 1,17 (0,01) 392 304 (3 304) 1,17 (0,01) 2018-12-31
NNLife PTE SA portfel 4 550 116 (50 116) 13,61 (0,14) 4 550 116 (50 116) 13,61 (0,14) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 567 321 (42 321) 4,69 (0,13) 1 567 321 (42 321) 4,69 (0,13) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 000 000 2,99 1 000 000 2,99 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 21 479 (-13 281) 0,06 (-0,04) 21 479 (-13 281) 0,06 (-0,04) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 578 824 (-47 455) 1,73 (-0,14) 578 824 (-47 455) 1,73 (-0,14) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 347 (-21 123) 0,01 (-0,06) 2 347 (-21 123) 0,01 (-0,06) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 3 057 (-27 513) 0,01 (-0,08) 3 057 (-27 513) 0,01 (-0,08) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 282 000 0,84 282 000 0,84 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 34 760 0,10 34 760 0,10 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 626 279 1,87 626 279 1,87 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 389 000 1,16 389 000 1,16 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 23 470 0,07 23 470 0,07 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 320 0,00 320 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 1 525 000 4,56 1 525 000 4,56 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 30 570 0,09 30 570 0,09 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 000 000 2,99 1 000 000 2,99 2017-12-31
NNLife PTE SA 4 500 000 (-316 439) 13,47 (-0,94) 4 500 000 (-316 439) 13,47 (-0,94) 2017-08-03
Asseco Poland SA 0 (-15 528 570) 0,00 (-67,47) 0 (-15 528 570) 0,00 (-67,47) 2016-12-19
NNLife PTE SA 4 816 439 (-14 561) 14,41 (-0,05) 4 816 439 (-14 561) 14,41 (-0,05) 2016-12-13
NNLife PTE SA portfel 4 831 000 (773 167) 14,46 (2,32) 4 831 000 (773 167) 14,46 (2,32) 2016-12-13
Lizon Mariusz 254 954 (3 195) 0,76 (0,01) 254 954 (3 195) 0,76 (0,01) 2012-11-05
NNLife PTE SA 4 057 833 (-90 257) 12,14 (-0,27) 4 057 833 (-90 247) 12,14 (-0,27) 2012-08-13
Masłowski Piotr 985 063 (350) 2,94 985 063 (350) 2,94 2012-08-13
Lizon Mariusz 251 759 (6 400) 0,75 (0,02) 251 759 (6 400) 0,75 (0,02) 2012-08-13
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 061 267 (4 767) 3,17 (0,01) 1 061 267 (4 767) 3,17 (0,01) 2012-08-13
Lizon Mariusz 245 359 (3 900) 0,73 (0,01) 245 359 (3 900) 0,73 (0,01) 2012-05-07
Masłowski Piotr 984 713 (34 739) 2,94 (0,10) 984 713 (34 739) 2,94 (0,10) 2011-11-02
Lizon Mariusz 241 459 (1 035) 0,72 (0,01) 241 459 (1 035) 0,72 (0,01) 2011-11-02
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 056 500 (56 500) 3,16 (0,17) 1 056 500 (56 500) 3,16 (0,17) 2011-11-02
NNLife PTE SA 4 148 090 (90 257) 12,41 (0,42) 4 148 080 (90 247) 12,41 (0,42) 2011-09-29
NNLife PTE SA 4 057 833 (176 061) 11,99 (0,38) 4 057 833 (176 061) 11,99 (0,38) 2011-06-01
NNLife PTE SA 3 881 772 (416 169) 11,61 (1,24) 3 881 772 (416 169) 11,61 (1,24) 2011-05-04
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 000 000 (9 160) 2,99 (0,03) 1 000 000 (9 160) 2,99 (0,03) 2010-11-03
Maniecki Maciej 920 728 2,75 920 728 2,75 2010-06-30
Lizon Mariusz 240 424 (-1 149) 0,71 (-0,01) 240 424 (-1 149) 0,71 (-0,01) 2010-05-05
NNLife PTE SA 3 465 603 (524 000) 10,37 (1,57) 3 465 603 (524 000) 10,37 (1,57) 2010-03-08
NNLife PTE SA 2 941 603 (861 663) 8,80 (2,58) 2 941 603 (861 663) 8,80 (2,58) 2010-03-07
Lizon Mariusz 241 573 (1 149) 0,72 (0,01) 241 573 (1 149) 0,72 (0,01) 2010-01-14
NNLife PTE SA 2 079 940 6,22 2 079 940 6,22 2009-12-08
Lizon Mariusz 240 424 0,71 240 424 0,71 2009-08-24
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 990 840 (7 049) 2,96 (0,02) 990 840 (7 049) 2,96 (0,02) 2009-01-26
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 983 791 (19 657) 2,94 (0,06) 983 791 (19 657) 2,94 (0,06) 2009-01-15
Ząbek Wiktor 173 802 0,00 (-0,60) 173 802 0,00 (-0,60) 2008-11-06
Rutkowski Romuald 426 828 1,27 (-0,22) 426 828 1,27 (-0,22) 2008-11-06
Masłowski Piotr 949 974 2,84 949 974 2,84 2008-11-06
Maciejewski Cezary 546 058 1,00 (-0,90) 546 058 1,00 (-0,90) 2008-11-06
Lipińska Małgorzata 48 144 0,00 (-0,16) 48 144 0,00 (-0,16) 2008-11-06
Frysztak Wojciech 822 650 2,00 (-0,87) 822 650 2,00 (-0,87) 2008-11-06
Dutkowski Marek 394 578 1,00 (-0,37) 394 578 1,00 (-0,37) 2008-11-06
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 964 134 2,88 964 134 2,88 2008-11-06
Maniecki Maciej 920 728 (1) 2,75 (-0,46) 920 728 (1) 2,75 (-0,46) 2008-05-08
Ząbek Wiktor 173 802 0,60 173 802 0,60 2008-02-19
Rutkowski Romuald 426 828 1,49 426 828 1,49 2008-02-19
Maniecki Maciej 920 727 (-1) 3,21 920 727 (-1) 3,21 2008-02-19
Maciejewski Cezary 546 058 1,90 546 058 1,90 2008-02-19
Lipińska Małgorzata 48 144 0,16 48 144 0,16 2008-02-19
Frysztak Wojciech 822 650 2,87 822 650 2,87 2008-02-19
Dutkowski Marek 394 578 1,37 394 578 1,37 2008-02-19
Duch Jacek 460 340 1,00 (-0,60) 460 340 1,00 (-0,60) 2008-02-19
Duch Jacek 460 340 1,60 460 340 1,60 2008-02-19
Maniecki Maciej 920 728 (-460 294) 3,21 (-2,79) 920 728 (-460 294) 3,21 (-2,79) 2007-11-27
Maniecki Maciej 1 381 022 6,00 1 381 022 6,00 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 67,47 (13,21) 15 528 570 67,47 (13,21) 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 54,26 (7,80) 15 528 570 54,26 (7,80) 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 46,46 15 528 570 46,46 2007-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2022-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2021-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2021-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2020-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2020-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2019-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2018-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2017-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2015-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2014-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2013-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2013-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2012-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2011-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2010-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2009-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2009-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.