27,4000 zł
-0,72% -0,2000 zł
Asseco Business Solutions SA (ABS)

Akcjonariat - ASSECOBS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 915 658 488,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 33 418 193 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 605 520
Liczba głosów na WZA: 33 418 193 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,64%
Kapitał akcyjny: 167 090 965,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 605 520
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 15 528 570 (46,47%) 15 528 570 (46,47%) 2016-12-19 -
MetLife PTE SA portfel 4 550 116 (13,61%) 4 550 116 (13,61%) 2018-12-31 JCA, WSE, CPG
OFE Aviva Santander portfel 3 526 834 (10,55%) 3 526 834 (10,55%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PKP, PEP, OPF, DOM, MIL, DCR, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ACP, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, GTC, KTY, ING, CAR, KGH, LCC, LVC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PKN, PKO, HDR, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, WWL, ADV, WPL, UNI, PHN, KRU

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy na Asseco Business Solutions SA

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie jako Incenti SA 2001-05-18 5 000 000
0,00
10,00 0,00 5 000 000
50 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2001-07-17
2007-11-19
seria B - połączeniowa udziałowcy: Safo sp. z o.o., Softlab sp. z o.o., Softlab Trade sp. z o.o., Wa-Pro sp. z o.o. 2007-05-21 6 506 957
91 097 398,00
10,00 14,00 11 506 957
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-07-01
split 1:2 2007-07-02 0
0,00
5,00 0,00 23 013 914
115 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-07-02 5 600 000
61 600 000,00
5,00 11,00 28 613 914
143 069 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-28
2007-11-27
2007-12-12
seria D - akcjonariusze ANICA SYSTEM SA 2008-04-22 4 804 279
57 651 348,00
5,00 12,00 33 418 193
167 090 965,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2008-06-18
połączenie z Anica System Sa bez podwyższania kapitału 2009-02-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-01
połączenie z Macrologic SA bez podwyższania kapitału 2017-10-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 392 304 (3 304) 1,17 (0,01) 392 304 (3 304) 1,17 (0,01) 2018-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 404 389 (-611) 1,21 404 389 (-611) 1,21 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 164 342 (342) 0,49 164 342 (342) 0,49 2018-12-31
NN OFE portfel 1 567 321 (42 321) 4,69 (0,13) 1 567 321 (42 321) 4,69 (0,13) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 281 943 (-57) 0,84 281 943 (-57) 0,84 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 000 000 2,99 1 000 000 2,99 2018-12-31
Union Investment TFI SA portfele 3 057 (-27 513) 0,01 (-0,08) 3 057 (-27 513) 0,01 (-0,08) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 21 479 (-13 281) 0,06 (-0,04) 21 479 (-13 281) 0,06 (-0,04) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 578 824 (-47 455) 1,73 (-0,14) 578 824 (-47 455) 1,73 (-0,14) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 2 347 (-21 123) 0,01 (-0,06) 2 347 (-21 123) 0,01 (-0,06) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 46 085 (-443 551) 0,14 (-1,33) 46 085 (-443 551) 0,14 (-1,33) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 129 144 (4 021) 0,39 (0,02) 129 144 (4 021) 0,39 (0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 948 589 (-613 467) 2,84 (-1,83) 948 589 (-613 467) 2,84 (-1,83) 2018-06-30
OFE Aviva Santander ZWZ 3 492 000 (23 545) 10,45 (0,07) 3 492 000 (23 545) 10,45 (0,07) 2018-04-23
Union Investment TFI SA portfele 30 570 0,09 30 570 0,09 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 34 760 0,10 34 760 0,10 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 626 279 1,87 626 279 1,87 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 389 000 1,16 389 000 1,16 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 23 470 0,07 23 470 0,07 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 405 000 1,21 405 000 1,21 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 164 000 0,49 164 000 0,49 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 320 0,00 320 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 1 525 000 4,56 1 525 000 4,56 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 489 636 (-202 777) 1,47 (-0,60) 489 636 (-202 777) 1,47 (-0,60) 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 125 123 0,37 125 123 0,37 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 282 000 0,84 282 000 0,84 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 562 056 4,67 1 562 056 4,67 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 000 000 2,99 1 000 000 2,99 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 3 468 455 (131 455) 10,38 (0,39) 3 468 455 (131 455) 10,38 (0,39) 2017-08-11
MetLife PTE SA 4 500 000 (-316 439) 13,47 (-0,94) 4 500 000 (-316 439) 13,47 (-0,94) 2017-08-03
OFE Aviva Santander portfel 3 337 000 (-3 234 636) 9,99 (-9,67) 3 337 000 (-3 234 636) 9,99 (-9,67) 2016-12-31
Asseco Poland SA 0 (-15 528 570) 0,00 (-67,47) 0 (-15 528 570) 0,00 (-67,47) 2016-12-19
MetLife PTE SA 4 816 439 (-14 561) 14,41 (-0,05) 4 816 439 (-14 561) 14,41 (-0,05) 2016-12-13
MetLife PTE SA portfel 4 831 000 (773 167) 14,46 (2,32) 4 831 000 (773 167) 14,46 (2,32) 2016-12-13
OFE Aviva Santander 6 571 636 (4 455 321) 19,66 (13,33) 6 571 636 (4 455 321) 19,66 (13,33) 2015-04-30
OFE Aviva Santander 2 116 315 6,33 2 116 315 6,33 2013-07-01
Lizon Mariusz 254 954 (3 195) 0,76 (0,01) 254 954 (3 195) 0,76 (0,01) 2012-11-05
MetLife PTE SA 4 057 833 (-90 257) 12,14 (-0,27) 4 057 833 (-90 247) 12,14 (-0,27) 2012-08-13
Masłowski Piotr 985 063 (350) 2,94 985 063 (350) 2,94 2012-08-13
Lizon Mariusz 251 759 (6 400) 0,75 (0,02) 251 759 (6 400) 0,75 (0,02) 2012-08-13
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 061 267 (4 767) 3,17 (0,01) 1 061 267 (4 767) 3,17 (0,01) 2012-08-13
Lizon Mariusz 245 359 (3 900) 0,73 (0,01) 245 359 (3 900) 0,73 (0,01) 2012-05-07
Masłowski Piotr 984 713 (34 739) 2,94 (0,10) 984 713 (34 739) 2,94 (0,10) 2011-11-02
Lizon Mariusz 241 459 (1 035) 0,72 (0,01) 241 459 (1 035) 0,72 (0,01) 2011-11-02
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 056 500 (56 500) 3,16 (0,17) 1 056 500 (56 500) 3,16 (0,17) 2011-11-02
MetLife PTE SA 4 148 090 (90 257) 12,41 (0,27) 4 148 080 (90 247) 12,41 (0,27) 2011-09-29
MetLife PTE SA 4 057 833 12,14 (0,15) 4 057 833 12,14 (0,15) 2011-06-01
MetLife PTE SA 4 057 833 (176 061) 11,99 (0,38) 4 057 833 (176 061) 11,99 (0,38) 2011-06-01
MetLife PTE SA 3 881 772 (416 169) 11,61 (1,24) 3 881 772 (416 169) 11,61 (1,24) 2011-05-04
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 1 000 000 (9 160) 2,99 (0,03) 1 000 000 (9 160) 2,99 (0,03) 2010-11-03
Maniecki Maciej 920 728 2,75 920 728 2,75 2010-06-30
Lizon Mariusz 240 424 (-1 149) 0,71 (-0,01) 240 424 (-1 149) 0,71 (-0,01) 2010-05-05
MetLife PTE SA 3 465 603 (524 000) 10,37 (1,57) 3 465 603 (524 000) 10,37 (1,57) 2010-03-08
MetLife PTE SA 2 941 603 (861 663) 8,80 (2,58) 2 941 603 (861 663) 8,80 (2,58) 2010-03-07
Lizon Mariusz 241 573 (1 149) 0,72 (0,01) 241 573 (1 149) 0,72 (0,01) 2010-01-14
NN Investment Partners TFI SA 692 413 (-1 327 587) 2,07 (-4,98) 692 413 (-1 327 587) 2,07 (-4,98) 2009-12-11
MetLife PTE SA 2 079 940 6,22 2 079 940 6,22 2009-12-08
Lizon Mariusz 240 424 0,71 240 424 0,71 2009-08-24
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 990 840 (7 049) 2,96 (0,02) 990 840 (7 049) 2,96 (0,02) 2009-01-26
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 983 791 (19 657) 2,94 (0,06) 983 791 (19 657) 2,94 (0,06) 2009-01-15
Ząbek Wiktor 173 802 0,00 (-0,60) 173 802 0,00 (-0,60) 2008-11-06
Rutkowski Romuald 426 828 1,27 (0,27) 426 828 1,27 (0,27) 2008-11-06
Rutkowski Romuald 426 828 1,00 (-0,49) 426 828 1,00 (-0,49) 2008-11-06
Masłowski Piotr 949 974 2,84 949 974 2,84 2008-11-06
Maciejewski Cezary 546 058 1,63 (0,63) 546 058 1,63 (0,63) 2008-11-06
Maciejewski Cezary 546 058 1,00 (-0,90) 546 058 1,00 (-0,90) 2008-11-06
Lipińska Małgorzata 48 144 0,00 (-0,16) 48 144 0,00 (-0,16) 2008-11-06
Frysztak Wojciech 822 650 2,46 (0,46) 822 650 2,46 (0,46) 2008-11-06
Frysztak Wojciech 822 650 2,00 (-0,87) 822 650 2,00 (-0,87) 2008-11-06
Dutkowski Marek 394 578 1,00 (-0,37) 394 578 1,00 (-0,37) 2008-11-06
Barczentewicz, Wojciech Juliusz 964 134 2,88 964 134 2,88 2008-11-06
Maniecki Maciej 920 728 (1) 2,75 (-0,46) 920 728 (1) 2,75 (-0,46) 2008-05-08
Ząbek Wiktor 173 802 0,60 173 802 0,60 2008-02-19
Rutkowski Romuald 426 828 1,49 426 828 1,49 2008-02-19
NN Investment Partners TFI SA 2 020 000 7,05 (1,01) 2 020 000 7,05 (1,01) 2008-02-19
NN Investment Partners TFI SA 2 020 000 (489 871) 6,04 (0,70) 2 020 000 (489 871) 6,04 (0,70) 2008-02-19
Maniecki Maciej 920 727 (-1) 3,21 920 727 (-1) 3,21 2008-02-19
Maciejewski Cezary 546 058 1,90 546 058 1,90 2008-02-19
Lipińska Małgorzata 48 144 0,16 48 144 0,16 2008-02-19
Frysztak Wojciech 822 650 2,87 822 650 2,87 2008-02-19
Dutkowski Marek 394 578 1,37 394 578 1,37 2008-02-19
Duch Jacek 460 340 1,00 (-0,60) 460 340 1,00 (-0,60) 2008-02-19
Duch Jacek 460 340 1,60 460 340 1,60 2008-02-19
Pioneer Pekao IM SA 1 455 000 4,35 (-0,73) 1 455 000 4,35 (-0,73) 2007-11-27
Pioneer Pekao IM SA 1 455 000 5,08 1 455 000 5,08 2007-11-27
Ogółem 28 613 914 (5 600 000) 0 28 613 914 (5 600 000) 0 2007-11-27
NN Investment Partners TFI SA 1 530 129 5,34 1 530 129 5,34 2007-11-27
Maniecki Maciej 920 728 (-460 294) 3,21 (-2,79) 920 728 (-460 294) 3,21 (-2,79) 2007-11-27
Ogółem 23 013 914 0 23 013 914 0 2007-07-01
Maniecki Maciej 1 381 022 6,00 1 381 022 6,00 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 67,47 (13,21) 15 528 570 67,47 (13,21) 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 54,26 (7,80) 15 528 570 54,26 (7,80) 2007-07-01
Asseco Poland SA 15 528 570 46,46 15 528 570 46,46 2007-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2018-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2018-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2017-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2017-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2016-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2015-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2014-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2014-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2013-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2013-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2012-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2012-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,96 zł
2011-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2011-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2010-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2009-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2009-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.