15,0000 zł
-0,66% -0,1000 zł
AMBRA SA (AMB)

Akcjonariat - AMBRA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 378 099 660 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 25 206 644 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 205
Liczba głosów na WZA: 25 206 644 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Kapitał akcyjny: 25 206 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 205
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 15 406 644 (61,12%) 15 406 644 (61,12%) 2006-02-28 -
OFE Aviva Santander portfel 2 510 561 (9,95%) 2 510 561 (9,95%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PKP, PEP, KRU, OPF, WPL, ADV, DOM, MIL, DCR, ABE, ALR, AML, AMC, ARH, ABS, ACP, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELB, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, GTC, KTY, ING, CAR, KGH, LCC, LVC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PHN, PKN, PKO, PCM, HDR, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, UNI, KGN, INL, HRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Kram sp. z o.o. w SA 1994-08-23 117 000
117 000,00
1,00 1,00 117 000
117 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-08-31
seria B - Faber Gmbh & Co. 1994-09-02 23 000
0,00
1,00 0,00 140 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-10-01
seria B - Faber Gmbh & Co. aport 1995-01-17 12 643
0,00
1,00 0,00 152 643
152 643,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-01-31
seria B - Sektkellerei Faber Gmbh & Co. aport 1995-03-24 2 657
0,00
1,00 0,00 155 300
155 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-02-28
seria B - Saar Sekt Kellerei Gmbh KG aport 1995-06-02 700
0,00
1,00 0,00 156 000
156 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-12-29
seria C - subskrypcja prywatna 1999-04-13 11 538 000
11 538 000,00
1,00 1,00 11 694 000
11 694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-08-05
seria D - Impercia BV 1999-04-13 1 299 333
11 992 843,59
1,00 9,23 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-05-05
seria E - SSW AG 1999-12-22 1 741 106
17 672 225,90
1,00 10,15 14 734 439
14 734 439,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2000-02-15
umorzenie akcji akcje Janusza Palikota i Bogdana Palikota 2000-01-17 -1 741 106
-17 672 225,90
1,00 10,15 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria D 2003-05-14 -1 082 734
0,00
1,00 0,00 11 910 599
11 910 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie F - SSW AG aport: akcje Soare 2003-11-24 6 780 000
13 560 000,00
1,00 2,00 18 690 599
18 690 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
seria G - SSW AG aport: udziały w Karom Drinks 2003-11-24 599 000
1 198 000,00
1,00 2,00 26 285 644
26 285 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
umorzenie akcji akcjeBogdana Palikota 2004-05-04 -382 955
0,00
1,00 0,00 18 906 644
18 906 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-24
zmiana oznaczeń akcji A-E na A, F na B, G na C 2004-12-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-21 6 300 000
59 850 000,00
1,00 9,50 25 206 644
25 206 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2005-07-07
2005-07-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Pocztylion OFE portfel 36 458 (-542) 0,14 (-0,01) 36 458 (-542) 0,14 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 639 015 (39 015) 2,53 (0,15) 639 015 (39 015) 2,53 (0,15) 2018-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 975 674 (-4 326) 3,87 (-0,02) 975 674 (-4 326) 3,87 (-0,02) 2018-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 51 521 (11 536) 0,20 (0,04) 51 521 (11 536) 0,20 (0,04) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 131 226 (50 462) 0,52 (0,20) 131 226 (50 462) 0,52 (0,20) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 379 635 (-142 728) 1,51 (-0,56) 379 635 (-142 728) 1,51 (-0,56) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 27 267 0,11 27 267 0,11 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 273 145 (89 477) 1,08 (0,35) 273 145 (89 477) 1,08 (0,35) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 70 731 (-4 944) 0,28 (-0,02) 70 731 (-4 944) 0,28 (-0,02) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 314 917 (-68 900) 1,25 (-0,27) 314 917 (-68 900) 1,25 (-0,27) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 100 953 0,40 100 953 0,40 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 39 0,00 39 0,00 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 39 985 0,16 39 985 0,16 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 80 764 0,32 80 764 0,32 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 522 363 2,07 522 363 2,07 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 37 000 0,15 37 000 0,15 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 27 267 0,11 27 267 0,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 600 000 2,38 600 000 2,38 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 183 668 0,73 183 668 0,73 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 75 675 0,30 75 675 0,30 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 980 000 3,89 980 000 3,89 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 383 817 1,52 383 817 1,52 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 100 953 0,40 100 953 0,40 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 010 0,01 3 010 0,01 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 2 511 000 (1 000) 9,96 2 511 000 (1 000) 9,96 2016-12-31
OFE Aviva Santander WZA 2 510 000 (279 439) 9,96 (1,11) 2 510 000 (279 439) 9,96 (1,11) 2014-10-10
OFE Aviva Santander WZA 2 230 561 (230 561) 8,85 (0,92) 2 230 561 (230 561) 8,85 (0,92) 2013-10-08
Reh, Nick Gunther 326 119 (130 000) 1,29 (0,52) 326 119 (130 000) 1,29 (0,52) 2013-04-10
Reh, Nick Gunther 196 119 (50 000) 0,77 (0,20) 196 119 (50 000) 0,77 (0,20) 2013-03-26
Ogór, Robert Piotr 171 352 (-20 000) 0,67 (-0,08) 171 352 (-20 000) 0,67 (-0,08) 2013-03-26
Kaźmierczak Piotr 32 432 (-30 000) 0,12 (-0,12) 32 432 (-30 000) 0,12 (-0,12) 2013-03-26
Dziarski Piotr 113 290 0,44 113 290 0,44 2012-05-30
Dziarski Piotr 113 290 (21 000) 0,44 (0,08) 113 290 (21 000) 0,44 (0,08) 2012-01-11
Reh, Nick Gunther 146 119 (46 119) 0,57 (0,18) 146 119 (46 119) 0,57 (0,18) 2011-12-28
OFE Aviva Santander WZA 2 000 000 (82 746) 7,93 (0,33) 2 000 000 (82 746) 7,93 (0,33) 2011-10-10
Seiler, Wilhelm Max Ludwig 3 000 0,01 3 000 0,01 2010-06-02
Kaźmierczak Piotr 62 432 (11 542) 0,24 (0,04) 62 432 (11 542) 0,24 (0,04) 2010-01-20
Kaźmierczak Piotr 50 890 (11 150) 0,20 (0,05) 50 890 (11 150) 0,20 (0,05) 2009-11-24
Dziarski Piotr 92 290 (-3 000) 0,36 (-0,01) 92 290 (-3 000) 0,36 (-0,01) 2009-09-04
OFE Aviva Santander 1 917 254 (504 661) 7,60 (2,00) 1 917 254 (504 661) 7,60 (2,00) 2009-05-15
AS Trigon Funds 1 217 613 (-69 371) 4,83 (-0,27) 1 217 613 (-69 371) 4,83 (-0,27) 2009-02-26
AS Trigon Funds 1 286 984 (-169 303) 5,10 (-0,67) 1 286 984 (-169 303) 5,10 (-0,67) 2009-02-20
Reh, Nick Gunther 100 000 (77 000) 0,39 (0,30) 100 000 (77 000) 0,39 (0,30) 2009-01-27
Reh, Nick Gunther 23 000 (3 000) 0,09 (0,02) 23 000 (3 000) 0,09 (0,02) 2009-01-23
Ogór, Robert Piotr 191 352 (129 352) 0,75 (0,51) 191 352 (129 352) 0,75 (0,51) 2009-01-13
Kaźmierczak Piotr 39 740 0,15 39 740 0,15 2008-10-31
Ogór, Robert Piotr 62 000 0,24 62 000 0,24 2008-10-29
Dziarski Piotr 95 290 (92 800) 0,37 (0,37) 95 290 (92 800) 0,37 (0,37) 2008-10-29
Dziarski Piotr 2 490 0,00 2 490 0,00 2008-07-14
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00 1 000 0,00 2008-02-14
OFE Aviva Santander 1 412 593 5,60 1 412 593 5,60 2008-02-11
Pioneer Pekao IM SA 1 114 134 (-192 668) 4,41 (-0,77) 1 114 134 (-192 668) 4,41 (-0,77) 2008-01-18
AS Trigon Funds 1 456 287 (201 754) 5,77 (0,80) 1 456 287 (201 754) 5,77 (0,80) 2007-10-24
AS Trigon Funds 1 254 533 4,97 1 254 533 4,97 2007-10-23
Generali OFE 1 156 571 (-145 153) 4,58 (-0,58) 1 156 571 (-145 153) 4,58 (-0,58) 2007-10-02
Reh, Nick Gunther 20 000 (1 830) 0,07 20 000 (1 830) 0,07 2007-09-28
Reh, Nick Gunther 18 170 (11 420) 0,07 (0,05) 18 170 (11 420) 0,07 (0,05) 2007-09-24
PZU Asset Management SA 1 176 969 (-94 136) 4,66 (-0,38) 1 176 969 (-94 136) 4,66 (-0,38) 2007-04-25
Generali OFE 1 301 724 5,16 1 301 724 5,16 2007-04-25
PZU Asset Management SA 1 271 105 (-856 053) 5,04 (-3,39) 1 271 105 (-856 053) 5,04 (-3,39) 2007-04-24
PZU Asset Management SA 2 127 158 (-395 201) 8,43 (-1,57) 2 127 158 (-395 201) 8,43 (-1,57) 2006-12-01
Reh, Nick Gunther 6 750 0,02 6 750 0,02 2006-11-15
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00 1 000 0,00 2006-11-15
Pioneer Pekao IM SA 1 306 802 (1 098) 5,18 (0,01) 1 306 802 (1 098) 5,18 (0,01) 2006-05-15
PZU Asset Management SA 2 522 359 (522 359) 10,00 (2,07) 2 522 359 (522 359) 10,00 (2,07) 2006-05-04
Pioneer Pekao IM SA 1 305 704 5,17 1 305 704 5,17 2006-03-28
PZU Asset Management SA 2 000 000 7,93 2 000 000 7,93 2006-03-01
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 100,00 (25,00) 18 906 644 100,00 (25,00) 2004-05-24
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 75,00 18 906 644 75,00 2004-05-24
Ogółem 18 906 644 0 18 906 644 0 2004-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2018-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2017-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2016-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-10-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-11-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2013-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2010-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-02-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-01-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-01-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-01-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.