22,4000 zł
-0,44% -0,1000 zł
AMBRA SA (AMB)

Akcjonariat - AMBRA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 564 628 825,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 25 206 644 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 916 644
Liczba głosów na WZA: 25 206 644 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Kapitał akcyjny: 25 206 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 916 644
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 15 406 644 (61,12%) 15 406 644 (61,12%) 2006-02-28 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 510 000 (9,96%) 2 510 000 (9,96%) 2021-02-17 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT, WPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Kram sp. z o.o. w SA 1994-08-23 117 000
117 000,00
1,00 1,00 117 000
117 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-08-31
seria B - Faber Gmbh & Co. 1994-09-02 23 000
1,00 140 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-10-01
seria B - Faber Gmbh & Co. aport 1995-01-17 12 643
1,00 152 643
152 643,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-01-31
seria B - Sektkellerei Faber Gmbh & Co. aport 1995-03-24 2 657
1,00 155 300
155 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-02-28
seria B - Saar Sekt Kellerei Gmbh KG aport 1995-06-02 700
1,00 156 000
156 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-12-29
seria C - subskrypcja prywatna 1999-04-13 11 538 000
11 538 000,00
1,00 1,00 11 694 000
11 694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-08-05
seria D - Impercia BV 1999-04-13 1 299 333
11 992 843,59
1,00 9,23 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-05-05
seria E - SSW AG 1999-12-22 1 741 106
17 672 225,90
1,00 10,15 14 734 439
14 734 439,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2000-02-15
umorzenie akcji akcje Janusza Palikota i Bogdana Palikota 2000-01-17 -1 741 106
-17 672 225,90
1,00 10,15 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria D 2003-05-14 -1 082 734
1,00 11 910 599
11 910 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie F - SSW AG aport: akcje Soare 2003-11-24 6 780 000
13 560 000,00
1,00 2,00 18 690 599
18 690 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
seria G - SSW AG aport: udziały w Karom Drinks 2003-11-24 599 000
1 198 000,00
1,00 2,00 26 285 644
26 285 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
umorzenie akcji akcjeBogdana Palikota 2004-05-04 -382 955
1,00 18 906 644
18 906 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-24
zmiana oznaczeń akcji A-E na A, F na B, G na C 2004-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-21 6 300 000
59 850 000,00
1,00 9,50 25 206 644
25 206 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2005-07-07
2005-07-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 639 015 (39 015) 2,53 (0,15) 639 015 (39 015) 2,53 (0,15) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 36 458 (-542) 0,14 (-0,01) 36 458 (-542) 0,14 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 975 674 (-4 326) 3,87 (-0,02) 975 674 (-4 326) 3,87 (-0,02) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 510 561 (-439) 9,95 (-0,01) 2 510 561 (-439) 9,95 (-0,01) 2018-12-31
Uniqa TFI SA portfele 314 917 (-68 900) 1,25 (-0,27) 314 917 (-68 900) 1,25 (-0,27) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 131 226 (50 462) 0,52 (0,20) 131 226 (50 462) 0,52 (0,20) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 379 635 (-142 728) 1,51 (-0,56) 379 635 (-142 728) 1,51 (-0,56) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 27 267 0,11 27 267 0,11 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 273 145 (89 477) 1,08 (0,35) 273 145 (89 477) 1,08 (0,35) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 70 731 (-4 944) 0,28 (-0,02) 70 731 (-4 944) 0,28 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 51 521 (11 536) 0,20 (0,04) 51 521 (11 536) 0,20 (0,04) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 100 953 0,40 100 953 0,40 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 39 0,00 39 0,00 2018-06-30
Uniqa TFI SA portfele 383 817 1,52 383 817 1,52 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 80 764 0,32 80 764 0,32 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 522 363 2,07 522 363 2,07 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 27 267 0,11 27 267 0,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 600 000 2,38 600 000 2,38 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 37 000 0,15 37 000 0,15 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 183 668 0,73 183 668 0,73 2017-12-31
NN OFE portfel 980 000 3,89 980 000 3,89 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 75 675 0,30 75 675 0,30 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 39 985 0,16 39 985 0,16 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 100 953 0,40 100 953 0,40 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 3 010 0,01 3 010 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 2 511 000 (1 000) 9,96 2 511 000 (1 000) 9,96 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 510 000 (279 439) 9,96 (1,11) 2 510 000 (279 439) 9,96 (1,11) 2014-10-10
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 230 561 (230 561) 8,85 (0,92) 2 230 561 (230 561) 8,85 (0,92) 2013-10-08
Reh, Nick Gunther 326 119 (130 000) 1,29 (0,52) 326 119 (130 000) 1,29 (0,52) 2013-04-10
Reh, Nick Gunther 196 119 (50 000) 0,77 (0,20) 196 119 (50 000) 0,77 (0,20) 2013-03-26
Ogór, Robert Piotr 171 352 (-20 000) 0,67 (-0,08) 171 352 (-20 000) 0,67 (-0,08) 2013-03-26
Kaźmierczak Piotr 32 432 (-30 000) 0,12 (-0,12) 32 432 (-30 000) 0,12 (-0,12) 2013-03-26
Dziarski Piotr 113 290 0,44 113 290 0,44 2012-05-30
Dziarski Piotr 113 290 (21 000) 0,44 (0,08) 113 290 (21 000) 0,44 (0,08) 2012-01-11
Reh, Nick Gunther 146 119 (46 119) 0,57 (0,18) 146 119 (46 119) 0,57 (0,18) 2011-12-28
Aviva OFE Aviva Santander WZA 2 000 000 (82 746) 7,93 (0,33) 2 000 000 (82 746) 7,93 (0,33) 2011-10-10
Seiler, Wilhelm Max Ludwig 3 000 0,01 3 000 0,01 2010-06-02
Kaźmierczak Piotr 62 432 (11 542) 0,24 (0,04) 62 432 (11 542) 0,24 (0,04) 2010-01-20
Kaźmierczak Piotr 50 890 (11 150) 0,20 (0,05) 50 890 (11 150) 0,20 (0,05) 2009-11-24
Dziarski Piotr 92 290 (-3 000) 0,36 (-0,01) 92 290 (-3 000) 0,36 (-0,01) 2009-09-04
Aviva OFE Aviva Santander 1 917 254 (504 661) 7,60 (2,00) 1 917 254 (504 661) 7,60 (2,00) 2009-05-15
AS Trigon Funds 1 217 613 (-69 371) 4,83 (-0,27) 1 217 613 (-69 371) 4,83 (-0,27) 2009-02-26
AS Trigon Funds 1 286 984 (-169 303) 5,10 (-0,67) 1 286 984 (-169 303) 5,10 (-0,67) 2009-02-20
Reh, Nick Gunther 100 000 (77 000) 0,39 (0,30) 100 000 (77 000) 0,39 (0,30) 2009-01-27
Reh, Nick Gunther 23 000 (3 000) 0,09 (0,02) 23 000 (3 000) 0,09 (0,02) 2009-01-23
Ogór, Robert Piotr 191 352 (129 352) 0,75 (0,51) 191 352 (129 352) 0,75 (0,51) 2009-01-13
Kaźmierczak Piotr 39 740 0,15 39 740 0,15 2008-10-31
Ogór, Robert Piotr 62 000 0,24 62 000 0,24 2008-10-29
Dziarski Piotr 95 290 (92 800) 0,37 (0,37) 95 290 (92 800) 0,37 (0,37) 2008-10-29
Dziarski Piotr 2 490 0,00 2 490 0,00 2008-07-14
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00 1 000 0,00 2008-02-14
Aviva OFE Aviva Santander 1 412 593 5,60 1 412 593 5,60 2008-02-11
Pioneer Pekao IM SA 1 114 134 (-192 668) 4,41 (-0,77) 1 114 134 (-192 668) 4,41 (-0,77) 2008-01-18
AS Trigon Funds 1 456 287 (201 754) 5,77 (0,80) 1 456 287 (201 754) 5,77 (0,80) 2007-10-24
AS Trigon Funds 1 254 533 4,97 1 254 533 4,97 2007-10-23
Generali OFE 1 156 571 (-145 153) 4,58 (-0,58) 1 156 571 (-145 153) 4,58 (-0,58) 2007-10-02
Reh, Nick Gunther 20 000 (1 830) 0,07 20 000 (1 830) 0,07 2007-09-28
Reh, Nick Gunther 18 170 (11 420) 0,07 (0,05) 18 170 (11 420) 0,07 (0,05) 2007-09-24
PZU Asset Management SA 1 176 969 (-94 136) 4,66 (-0,38) 1 176 969 (-94 136) 4,66 (-0,38) 2007-04-25
Generali OFE 1 301 724 5,16 1 301 724 5,16 2007-04-25
PZU Asset Management SA 1 271 105 (-856 053) 5,04 (-3,39) 1 271 105 (-856 053) 5,04 (-3,39) 2007-04-24
PZU Asset Management SA 2 127 158 (-395 201) 8,43 (-1,57) 2 127 158 (-395 201) 8,43 (-1,57) 2006-12-01
Reh, Nick Gunther 6 750 0,02 6 750 0,02 2006-11-15
Hilla, Claudius Joahim 1 000 0,00 1 000 0,00 2006-11-15
Pioneer Pekao IM SA 1 306 802 (1 098) 5,18 (0,01) 1 306 802 (1 098) 5,18 (0,01) 2006-05-15
PZU Asset Management SA 2 522 359 (522 359) 10,00 (2,07) 2 522 359 (522 359) 10,00 (2,07) 2006-05-04
Pioneer Pekao IM SA 1 305 704 5,17 1 305 704 5,17 2006-03-28
PZU Asset Management SA 2 000 000 7,93 2 000 000 7,93 2006-03-01
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 100,00 (25,00) 18 906 644 100,00 (25,00) 2004-05-24
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 18 906 644 75,00 18 906 644 75,00 2004-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2020-10-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2019-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2019-10-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2018-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2018-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2017-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2016-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-10-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-11-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2013-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2010-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-02-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-01-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-01-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-01-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.