20,9000 zł
1,46% 0,3000 zł
AMBRA SA (AMB)

Komunikaty spółki - AMBRA

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
Wyniki finansowe
Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 ”Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.”
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
Informacja o dywidendzie
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej
Ambra Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
AMBRA 1,46% 20,90
2022-08-12 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.