Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CUN26

Wartość jednostki: 117,41 zł
Aktywa: 61 398 575,66 zł
Max 1R: 139,21 zł
Min 1R: 117,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 119,84 -2,03% -0,86%
7D 122,05 -3,80% -2,09%
1M 128,74 -8,80% -5,41%
3M 123,09 -4,61% -2,70%
6M 133,01 -11,73% -12,54%
1R 129,35 -9,23% -13,26%
3L 118,56 -0,90% 5,65%
YTD 138,94 -15,36% -16,52%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Frączek
Piotr Friebe
Rafał Janczyk
Bartosz Pawlak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl