Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR78

Wartość jednostki: 195,69 zł
Aktywa: 38 102 800 zł
Max 1R: 195,69 zł
Min 1R: 137,90 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Skarbiec TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 195,69 0,63% 0,32%
7D 192,74 1,53% 0,77%
1M 190,81 3,49% 3,15%
3M 175,89 11,66% 6,85%
6M 160,47 20,84% 12,99%
1R 142,01 37,36% 27,05%
3L -- 33,62%
YTD 146,74 34,10% 22,22%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBartosz Szymański
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl