QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS23

Wartość jednostki: 121,74 zł
Aktywa: 10 544 400 zł
Max 1R: 123,78 zł
Min 1R: 81,81 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 121,48 0,21% -0,07%
7D 122,85 -0,90% -0,78%
1M 120,07 1,39% 2,31%
3M 117,92 3,24% 2,20%
6M 104,56 16,43% 12,35%
1R 100,68 20,92% 7,38%
3L 107,12 13,30% 15,26%
YTD 108,60 13,82% 1,53%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 240,83 zł 111,87%
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 170,61 zł 44,99%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 242,37 zł 44,85%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 264,59 zł 39,71%
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 174,92 zł 30,69%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl