REKLAMA

Zysk netto grupy mBanku poniżej oczekiwań

2020-04-30 07:16, akt.2020-04-30 12:40
publikacja
2020-04-30 07:16
aktualizacja
2020-04-30 12:40

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 32 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 132,8 mln zł.

/ fot. Łukasz Wróbel / Shutterstock

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 110,6 mln zł do 147 mln zł.

Odpisy w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 409,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 18 proc. niższych odpisów na poziomie 345,6 mln zł.

Bank podał, że w wynikach I kwartału utworzył dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 141 mln zł portfelu wycenianym w zamortyzowanym koszcie.

Bank podał, że w segmencie bankowości detalicznej istotny wzrost kosztu ryzyka wynikał między innymi z przyjęcia pesymistycznego scenariusza sytuacji makroekonomicznej w szacowaniu rezerw portfelowych, związanego z wpływem koronawirusa na gospodarkę.

Z kolei wyższe odpisy w segmencie korporacyjnym wynikały między innymi z dodatkowego przeglądu sektorów i pojedynczych klientów, w szczególności klientów znajdujących się pod obserwacją, w celu "weryfikacji potencjalnego wzrostu prawdopodobieństwa braku realizacji planów restrukturyzacyjnych z powodu zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w wyniku pandemii COVID-19".

Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w I kwartale 2020 roku wyniosła 12,9 mln zł w porównaniu do 293,5 mln zł w IV kwartale 2019 roku.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1.065,5 mln zł i był zgodny do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.052,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.002,2 - 1.076 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 362,7 mln zł i był 23 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 295,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 256 mln zł do 342 mln zł).

mBank oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku - poinformował bank w raporcie finansowym za I kwartał.

Bank podał, że spodziewa się dalszego wpływu pandemii oraz działań z nią związanych, podjętych w Polsce i na świecie, na wyniki kolejnego kwartału i całego 2020 roku.

"Grupa wprowadziła szereg udogodnień dla klientów, aby ograniczyć wpływ stanu pandemii na ich sytuację finansową. Mimo tego, ze względu na potencjalne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, Grupa spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców w kolejnych kwartałach i tym samym znaczącego wzrostu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w II kwartale i całym 2020 roku w porównaniu do odpisów za II kwartał 2019 roku i za cały 2019 rok" - napisano w raporcie.

"Ponadto, osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na wysokość rezerw tworzonych na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i mieszkaniowymi" - dodano.

Prezes: Koszty ryzyka mBanku w kolejnych kwartałach mogą być wyższe

mBank spodziewa się, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na ryzyko wynikające z pandemii COVID-19 i zakłada, że koszty ryzyka mogą być wyższe niż w I kwartale. Bank liczy, że 2020 rok zakończy zyskiem - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

„Przyjmuję założenie takie, że one będą wyższe” – powiedział prezes, pytany o poziom kosztów rezerw w kolejnych kwartałach.

Koszty ryzyka banku w I kwartale wzrosły do 151 pb z 67 pb w IV kwartale 2019 roku i z 61 pb w I kwartale 2019 roku.

Odpisy w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 409,3 mln zł. Odpisy wzrosły 180 proc. rdr i 134 proc. kdk.

„409 mln zł to jest dość, czy nie jest dość? Powiem wprost – to nie jest dość” - powiedział Stypułkowski.

„Warunki, w których funkcjonujemy nie pozwalają tak naprawdę do końca przypisać tych nadmiarowych w stosunku do rutyny rezerw do końca w sposób +twardy+ w stosunku do poszczególnych zaangażowań" – dodał.

Prezes podał, że mBank będzie dążył, by zakończyć 2020 rok dodatnim wynikiem, ale ocenia, że dopiero w połowie lata będzie wiadomo, jak zjawiska w gospodarce wpływają na sytuację sektora bankowego

„Jest rzeczą oczywistą, że bank będzie poszukiwał drogi do tego, by mieć dodatni wynik (za 2020 rok – PAP) - to jest poza dyskusją - natomiast wydaje mi się, że dopiero w połowie lata będziemy więcej wiedzieli, jakie realne zjawiska w gospodarce będą decydowały o sytuacji sektora bankowego” – powiedział Stypułkowski.

Bank podał w czwartek, że oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku.

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej. Zysk w I kwartale 2020 roku spadł o 44 proc. rdr i 22 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 2,2 proc.

"Powiedziałabym, że to ostatni dobry kwartał, bo wydaje mi się, że i II i III i IV kwartał będą z +odrobiną płaczu+ - z mniejszą, czy większą to trudno obecnie przesądzić, ale niewątpliwie pierwszy kwartał to był taki, w którym styczeń i luty obiecywały bardzo dużo, a w marcu zdaliśmy sobie sprawę, że obraz tego roku będzie inny" - powiedział Stypułkowski.

Prezes poinformował, że bank brał udział w ostatnich emisjach obligacji przez BGK i PFR.

"Z raportów, które dostałem jest zainteresowanie głównie instytucji niefinansowych tymi instrumentami i dobrze, żeby się ukształtował rynek wtórny tych papierów. Długoterminowo to powinny być w miarę atrakcyjne instrumenty (...), na pewno jest to jakiś instrument, który w portfelach banków będzie się osadzał" - powiedział Stypułkowski.

"My też zakładamy, że miejsce na ten rodzaj instrumentów bank będzie utrzymywał” – dodał.

Prezes nie skomentował na jakim etapie jest zapowiedziany wcześniej proces sprzedaży mBanku przez jego obecnego strategicznego inwestora, niemieckiego Commerzbanku.

mBank liczy, że 2020 rok zakończy zyskiem

mBank będzie chciał zakończyć 2020 rok dodatnim wynikiem i ocenia, że dopiero w połowie lata będzie wiadomo, jak zjawiska w gospodarce wpływają na sytuację sektora bankowego - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

„Jest rzeczą oczywistą, że bank będzie poszukiwał drogi do tego, by mieć dodatni wynik (za 2020 rok – PAP) - to jest poza dyskusją - natomiast wydaje mi się, że dopiero w połowie lata będziemy więcej wiedzieli, jakie realne zjawiska w gospodarce będą decydowały o sytuacji sektora bankowego” – powiedział Stypułkowski.

Bank podał w czwartek, że oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku. (PAP Biznes)

seb/ asa/

mBank spodziewa się, że będzie zawiązywał kolejne rezerwy na ryzyko wynikające z pandemii COVID-19 i zakłada, że koszty ryzyka mogą być wyższe niż w I kwartale. Bank liczy, że 2020 rok zakończy zyskiem - poinformował prezes banku Cezary Stypułkowski.

„Przyjmuję założenie takie, że one będą wyższe” – powiedział prezes, pytany o poziom kosztów rezerw w kolejnych kwartałach.

Koszty ryzyka banku w I kwartale wzrosły do 151 pb z 67 pb w IV kwartale 2019 roku i z 61 pb w I kwartale 2019 roku.

Odpisy w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 409,3 mln zł. Odpisy wzrosły 180 proc. rdr i 134 proc. kdk.

„409 mln zł to jest dość, czy nie jest dość? Powiem wprost – to nie jest dość” - powiedział Stypułkowski.

„Warunki, w których funkcjonujemy nie pozwalają tak naprawdę do końca przypisać tych nadmiarowych w stosunku do rutyny rezerw do końca w sposób +twardy+ w stosunku do poszczególnych zaangażowań" – dodał.

Prezes podał, że mBank będzie dążył, by zakończyć 2020 rok dodatnim wynikiem, ale ocenia, że dopiero w połowie lata będzie wiadomo, jak zjawiska w gospodarce wpływają na sytuację sektora bankowego

„Jest rzeczą oczywistą, że bank będzie poszukiwał drogi do tego, by mieć dodatni wynik (za 2020 rok – PAP) - to jest poza dyskusją - natomiast wydaje mi się, że dopiero w połowie lata będziemy więcej wiedzieli, jakie realne zjawiska w gospodarce będą decydowały o sytuacji sektora bankowego” – powiedział Stypułkowski.

Bank podał w czwartek, że oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku.

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 90,9 mln zł z 163 mln zł rok wcześniej. Zysk w I kwartale 2020 roku spadł o 44 proc. rdr i 22 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 2,2 proc.

"Powiedziałabym, że to ostatni dobry kwartał, bo wydaje mi się, że i II i III i IV kwartał będą z +odrobiną płaczu+ - z mniejszą, czy większą to trudno obecnie przesądzić, ale niewątpliwie pierwszy kwartał to był taki, w którym styczeń i luty obiecywały bardzo dużo, a w marcu zdaliśmy sobie sprawę, że obraz tego roku będzie inny" - powiedział Stypułkowski.

Prezes poinformował, że bank brał udział w ostatnich emisjach obligacji przez BGK i PFR.

"Z raportów, które dostałem jest zainteresowanie głównie instytucji niefinansowych tymi instrumentami i dobrze, żeby się ukształtował rynek wtórny tych papierów. Długoterminowo to powinny być w miarę atrakcyjne instrumenty (...), na pewno jest to jakiś instrument, który w portfelach banków będzie się osadzał" - powiedział Stypułkowski.

"My też zakładamy, że miejsce na ten rodzaj instrumentów bank będzie utrzymywał” – dodał.

Prezes nie skomentował na jakim etapie jest zapowiedziany wcześniej proces sprzedaży mBanku przez jego obecnego strategicznego inwestora, niemieckiego Commerzbanku.(PAP Biznes)

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
lightning_network
"Tesla zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 16 mln USD zysku"

umówmy się, żałosny mBank - ma wyższy zysk niż Tesla
i jęczy
znawca_wszystkiego
H wie czyje oczekiwania, ale takie teksty zamawiają w mediach bonzowie, żeby skierować rynek we właściwą dla siebie stronę.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki