REKLAMA

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '18 wyniósł 360,4 mln zł

2019-03-14 08:14, akt.2019-03-14 13:20
publikacja
2019-03-14 08:14
aktualizacja
2019-03-14 13:20

Skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w 2018 r. wzrósł o 29 proc. do 360,4 mln zł - poinformował bank w raporcie.

/ fot. Wojciech Boczoń /

Czynnikiem zaburzającym porównywalność wyników banku w 2018 roku z rokiem 2017 było ujęcie przychodów i kosztów nabytej podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska za dwa ostatnie miesiące 2018 r.

Zamknięcie tej transakcji nastąpiło 31 października 2018 r. W efekcie na koniec 2018 r. udział banku w rynku kredytów osiągnął poziom 6 proc., a w rynku depozytów 6,6 proc., a grupa Banku BGŻ BNP Paribas została szóstą pod względem wartości aktywów grupą bankową w Polsce.

Wynik odsetkowy wyniósł w 2018 r. 2.107 mln zł, rosnąc 9 proc., a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 567 mln zł, czyli wzrósł 17 proc. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,7 proc. Wynik z działalności bankowej grupy wyniósł 3,29 mld zł, rosnąc 22 proc.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły w 2018 roku 1.860 mln zł, rosnąc 23 proc. rdr.

Bank podał, że łączne koszty integracji w 2018 r. wyniosły 265,8 mln zł (w tym 9,1 mln zł dotyczyło przejęcia SKOK Rafineria) wobec 35,6 mln zł w 2017 r.

Wskaźnik kosztów do dochodów (bez kosztów integracji i zysku na okazyjnym nabyciu podstawowej działalności RBPL) wynosi 59,9 proc.

Saldo rezerw w 2018 roku wynosiło 558 mln zł, czyli wzrosło 57 proc. rdr.

Wskaźnik kosztów ryzyka obniżył się w porównaniu do poziomu odnotowanego w 2017 r. o 0,06 p.p. i wyniósł 0,55 proc. Bank podał, że z uwzględnieniem kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem podstawowej działalności RBPL koszt ryzyka kredytowego wyniósł w 2018 r. 0,96 proc.

Wybrane dane finansowe grupy Banku BGŻ BNP Paribas
mln zł 2018 2017
Wynik odsetkowy 2 107 1 927 9%
Wynik z prowizji 567 486 17%
Koszty ogółem 1 860 1 507 23%
Saldo rezerw -558 -355 57%
Zysk netto 360 280 29%

Suma bilansowa grupy na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 109 mld zł i była wyższa o 50,1 proc. niż rok wcześniej, a zmiana skali działalności grupy była rezultatem nabycia podstawowej działalności RBPL. Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 76,6 mld zł, rosnąc o 37,4 proc.

Pod koniec 2018 roku bank posiadał 674 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej (466 oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas oraz 208 oddziałów exRBPL, w tym 48 placówek partnerskich).

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 14,63 proc. i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 p.p. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) grupy na koniec 2018 r. były identyczne i wyniosły 12,38 proc.

BGŻ BNP Paribas z początkiem II kw. przeprowadzi rebranding

BGŻ BNP Paribas chce z początkiem drugiego kwartału przeprowadzić rebranding przejętej sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, który będzie połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas Bank Polska. Na IV kwartał 2019 r. zaplanowana jest fuzja operacyjna - poinformował Przemysław Gdański, prezes banku.

"Już za chwilę czeka nas rebranding, fuzja operacyjna planowana jest na ostatni kwartał 2019 roku. W tym roku oprócz fuzji będzie presja na wynik, szczególnie na przychody, chcemy wzrosnąć w tym roku" – powiedział Gdański.

Zamknięcie transakcji zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska nastąpiło 31 października 2018 r. W efekcie na koniec 2018 r. udział banku w rynku kredytów osiągnął poziom 6 proc., a w rynku depozytów 6,6 proc., a grupa Banku BGŻ BNP Paribas została szóstą pod względem wartości aktywów grupą bankową w Polsce.

W grudniu 2018 roku akcjonariusze banku zdecydowali o zmianach w statucie banku, w tym m.in. o zmianie nazwy na BNP Paribas Bank Polska.

Koszty integracji przejętych aktywów Raiffeisen Bank Polska w 2018 r. wyniosły 236 mln zł, w tym w IV kwartale 219 mln zł. Przedstawiciele banku poinformowali w czwartek, że w 2019 roku koszty z tego tytułu powinny się rozkładać bardziej równomiernie.

Zgodnie z planami zakładane jest osiągnięcie 500 mln zł brutto synergii kosztowych w latach 2019-2021 (od 2021 r. 350 mln zł powtarzalnych synergii kosztowych rocznie) i kosztów restrukturyzacji brutto w kwocie 500 mln zł w latach 2018-2019.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami celem strategicznym banku jest osiągnięcie tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek, wzrost wskaźnika ROE powyżej 10 proc. i spadek wskaźnika C/I do ok. 50 proc. w 2021 r. Bank podał, że po wyłączeniu kosztów integracji wskaźnik kosztów do dochodów wyniósłby w 2018 roku 59,9 proc.

"W 2018 roku osiągnęliśmy wyniki zgodne z zakładaną trajektorią, podtrzymujemy nasze cele” – powiedział Gdański.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 14,63 proc. i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 p.p.

"Prowadzimy kilka inicjatyw, które wzmocnią nas kapitałowo, ale nie planujemy emisji akcji” – powiedział Gdański.

Skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w 2018 r. wzrósł o 29 proc. do 360,4 mln zł. Bank podał w czwartek, że zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2018 roku.

seb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki