REKLAMA

Zmiany w kwalifikacjach i szkoleniach okresowych kierowców

2016-04-18 07:57
publikacja
2016-04-18 07:57
Zmiany w kwalifikacjach i szkoleniach okresowych kierowców
Zmiany w kwalifikacjach i szkoleniach okresowych kierowców
/ materiały dla mediów

Z dniem 31 marca br. weszły w życie znaczące zmiany w zakresie przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kandydatów na zawodowych kierowców oraz w zakresie ich obowiązkowych szkoleń okresowych. Zmiany te mają na celu ułatwienie organizacji tych szkoleń. Umożliwiają m.in. przystępowanie do testu kwalifikacyjnego przez osoby, które go nie zdały, w innych ośrodkach niż te, w których kończyły kurs kwalifikacyjny.

Kierowca może wybrać ośrodek

Osoby chcące wykonywać zawód kierowcy (pojazdami powyżej 3,5 tony oraz autobusami) muszą odbyć tzw. kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną, potwierdzającą ich uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowca zobowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

  • C1, C1+E, C i C+E,
  • D1, D1+E, D i D+E.

Zmiany z dniem 31 marca br. w zakresie organizacji kwalifikacji oraz szkoleń okresowych kierowców zawodowych wprowadziło rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 251). Podstawowe zmiany, jakie wynikają z tej nowelizacji, są efektem postulatów zgłaszanych przez środowiska organizacji transportowych. Omawiane rozporządzenie wprowadziło możliwość przystąpienia do testu kwalifikacyjnego osobom, które uzyskały negatywny wynik z tego testu w innym ośrodku niż ten, w którym ukończyły kurs kwalifikacyjny. Umożliwiono również przystąpienie do testu kwalifikacyjnego przez osoby, które w ogóle nie podeszły do takiego testu albo uzyskały z niego wynik negatywny, a ośrodek szkolenia, który przeprowadził kurs kwalifikacyjny, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia. Dotychczas regułą było zgłaszanie na test kwalifikacyjny kierowców w tym ośrodku, w którym osoby szkolone ukończyły kurs. Po zmianach istnieje możliwość przystąpienia do testu w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę. Taka możliwość dotyczy dwóch kategorii osób, tj. osób, które uzyskały wynik negatywny i zostały zgłoszone przez kierownika ośrodka szkolenia na kolejny test kwalifikacyjny w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę oraz osób, które nie przystąpiły do testu albo uzyskały wynik negatywny, a ośrodek szkolenia, w którym ukończyły kurs, zaprzestał działalności. Przy czym te osoby na test zgłaszają się same.


Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.


Zasady wyznaczania ośrodków szkolenia przez wojewodę również określa znowelizowane rozporządzenie. Na mocy tych przepisów wojewoda wyznacza, co najmniej raz w miesiącu, ośrodek szkolenia do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla osób, które uzyskały negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, jeżeli kierownik co najmniej jednego ośrodka szkolenia złożył w danym miesiącu wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

Wprowadzono również możliwość przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w większych niż dotychczas grupach, tj. liczących 25, a nie 20 osób.

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Zawodowi kierowcy podlegający przepisom ustawy o transporcie drogowym zobowiązani są co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonują przewóz drogowy.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,

2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w formie:

  • kursu okresowego,
  • cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

  • C1, C1+E, C i C+E,
  • D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (np. C i D czy C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

Na wniosek organizacji transportowych omawiane rozporządzenie wprowadza modyfikacje w zakresie tematycznym i czasie trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć. Kierowcy przystępujący do szkolenia okresowego, oprócz obowiązkowych modułów tematycznych, mogą wybrać moduły dodatkowe, których tematyka ciekawi ich w związku z wykonywanym rodzajem przewozu.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego realizowanego w formie kursu okresowego zawiera tabela nr 1 stanowiąca załącznik do omawianej nowelizacji rozporządzenia, natomiast realizowanego w formie cyklu zajęć tabela nr 2.


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 2016-04-18

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (9)

dodaj komentarz
mateuszkaskas
Jeżeli chodzi o KW to polecam OES. Można tez tam zrobić kursy na prawo jazdy i badania dl a kierowców. Mają dobry sprzęt i dobrą kadrę instruktorów.
adrzejandrew
Szkolenia okresowe robię w OSK Master w Łomży. Tam tez robiłem prawko. Znają się na rzeczy mają dobrych instruktorów i są dobrze zorganizowani.
jackpikow
Szkolenia okresowe i wszystkie kursy robię w Oesie. Są dobrzy w te klocki. Maja dobrą kadrę. Są elastyczni jeżeli chodzi o terminy kursów. Świetnie tez prowadzą zajęcia. Bez przynudzania i zbędnych ceregieli
arekbili
Szkolenia okresowe zawsze robię w Autodrive w Poznaniu i jest ok. Sprawnie i w dobrej atmosferze przeprowadzają kursy nie ma problemów z terminami.
tomaszekkwolk
Kurs na kwalifikacje wstępna robię tutaj http://www.oes.krakow.pl/. Z resztą wszystkie kursy tam robię. Dobrze organizuje kursy i maja duża wiedzę na temat egzaminów.
andrzejkrunski
Ja też kursy robię w oesie. Robiłem tam kwalifikacje wstępną, robię szkolenia okresowe i psychotesty. Zawsze dobrze i bez problemów
~Emce
Co 10 lat to ok ale co 5??? Racja haracz
~Flex
Regularny haraczod kierowców zawodowych (co 5 lat ok.600 zł. za szkolenie okresowe), do tego psychotesty i orzeczenie lekarskie + wymiana prawa jazdy (zdjęcie + sporo czasu potrzecnego na te wszystkie sprawy. No i co 3 lata ponad 160zł na aktualną kartę do tachografu cyfrowego. I w większości przypadków wszystko z kieszeni kierowcy.
~tom
A wszystko to by wyciągać od ludzi kasę!

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki