REKLAMA
WAŻNE

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V.

2019-05-15 16:44
publikacja
2019-05-15 16:44

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GLOBALWORTH POLAND REAL ESTATE N.V. - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2019 r. przez Globalworth Holding B.V. („Wzywający”) oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o zmianie treści Wezwania polegającej na rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) Dotychczasowy punkt 18 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane od klientów detalicznych w następujących placówkach (dalej: „Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”):

a) oddziały Santander Bank Polska S.A.:

Miasto Adres Godziny otwarcia (czasu środkowoeuropejskiego)
Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00
Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22 9.00-17.00
Bolesławiec ul. Bankowa 12 9.30-17.00
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A 10.00-17.00
Bytom ul. Dworcowa 4 9.00-17.00
Gdańsk ul. 3 Maja 3 9.30-17.00
Gdynia ul. 10 Lutego 11 10.00-17.00
Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 10.00-17.00
Gniezno ul. Sienkiewicza 17 9.00-17.30
Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.30-17.00
Jelenia Góra pl. Niepodległości 4 9.30-17.00
Kalisz ul. Parczewskiego 9a 10.00-17.00
Katowice ul. Katowicka 61 9.00-17.00
Katowice ul. Wita Stwosza 2 10.00-17.00
Kępno ul. Kościuszki 6 10.00-17.00
Kielce ul. Wspólna 2 9.30-17.00
Konin ul. Energetyka 6a 9.30-17.00
Kraków ul. Karmelicka 9 10.00-18.00
Legnica ul. Gwarna 4a 9.00-17.00
Leszno ul. Słowiańska 33 9.30-17.00
Lubin ul. Odrodzenia 5 10.00-17.00
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37 9.30-17.00
Łódź al. Piłsudskiego 3 10.00-17.00
Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 9.30-17.00
Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62 10.00-17.00
Opole ul. Ozimska 6 9.00-17.00
Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1 10.00-17.00
Piła ul. Sikorskiego 81 10.00-17.00
Płock ul. Kolegialna 22 10.00-17.00
Poznań Plac Wolności 15 9.00-16.30
Poznań Plac Andersa 5 9.30-17.00
Sopot ul. Chopina 6 10.00-17.00
Szczecin ul. Matejki 22 10.00-17.00
Tarnów ul. I. Mościckiego 25 9.00-17.00
Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 9.30 – 17.30
Toruń ul. Krasińskiego 2 9.30-17.00
Wałbrzych ul. Chrobrego 7 9.00-17.00
Warszawa ul. Kasprowicza 119a 9.00-18.00
Warszawa al. Jana Pawła II 17 10.30-18.00
Warszawa ul. Marszałkowska 142 10.30-18.00
Wrocław Rynek 9/11 9.00-18.00
Wrocław Plac Kościuszki 7/8 9.00-18.00
Zgorzelec ul. Wolności 11 9.30-17.00
Zielona Góra ul. Bankowa 5 9.30-17.00
b)
Lp. Miejscowość Adres Godziny otwarcia
1. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80 8.30 – 17.30
2. Białystok ul. Piękna 1 8.30 – 17.15
3. Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 8.30 – 17.15
4. Katowice ul. Kościuszki 43 8.30 – 17.15
5. Kraków ul. Stradomska 5A/10 8.30 – 17.15
6. Łódź ul. Piotrkowska 166/168 8.30 – 17.15
7. Poznań ul. Dąbrowskiego 79a 8.30 – 17.15
8. Rzeszów ul. S. Moniuszki 8 8.30 – 17.15
9. Szczecin ul. Wielka Odrzańska 18/2 8.30 – 17.15
10. Wrocław ul. Sukiennice 6 8.30 – 17.15

c) Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku:

Lp. Miejscowość Adres Godziny otwarcia
1. Białystok ul. Świętojańska 15 8.30 – 16.00
2. Bielsko-Biała Plac Wolności 7 8.30 – 16.00
3. Bydgoszcz ul. Grodzka 17 8.30 – 16.00
4. Gdańsk ul. Jana z Kolna 11 8.30 – 16.00
5. Gdynia ul. Śląska 47 8.30 – 16.00
6. Katowice ul. Powstańców 43 8.30 – 16.00
7. Kraków ul. Augustiańska 15 8.30 – 16.00
8. Lublin ul. Spokojna 2 8.30 – 16.00
9. Łódź ul. Kilińskiego 74 8.30 – 16.00
10. Poznań ul. Roosevelta 22 8.30 – 16.00
11. Rzeszów ul. Sokoła 6 8.30 – 16.00
12. Szczecin ul. Zbożowa 4 8.30 – 16.00
13. Warszawa-CENTRALA ul. Wspólna 47/49 8.30 – 16.00
14. Wrocław ul. Jana Pawła II 8 8.30 – 16.00

Zapisy na Akcje w Punktach Przyjmowania Zapisów przyjmowane będą w godzinach pracy PPZ, wskazanych w powyższych tabelach.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym, Domu Maklerskim BOŚ S.A. i Domu Maklerskim mBanku, o ile jest to zgodne z regulacjami ww. podmiotów i posiadają one odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 28 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Globalworth Poland Real Estate N.V." lub „Tender Offer – Globalworth Poland Real Estate N.V.”

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 28 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona lista Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o ewentualnym rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.”

Warszawa, 15 maja 2019 r.

W imieniu Wzywającego:

___________________________

Ewa Bober, pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

_____________________________ ______________________________

Anna Kucharska – pełnomocnik Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki