REKLAMA

WIELTON S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2021-2023

2020-07-30 16:56
publikacja
2020-07-30 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy z SAF – HOLLAND na lata 2021-2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez wszystkie strony umowa o współpracy (”Umowa ramowa”) zawarta pomiędzy SAF-HOLLAND GmbH, SAF-HOLLAND France i SAF-HOLLAND Polska Sp. z o. o. (”Sprzedający”), a Emitentem, Fruehauf SAS i Langendorf GmbH (łącznie: „Kupujący”), której przedmiotem jest produkcja oraz dostarczanie na rzecz Kupujących osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep.

Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach Umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 128 mln EUR tj. ok. 564 mln zł po przeliczeniu według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia. Strony Umowy ramowej zadeklarowały również wspólne działanie w innych dziedzinach m.in. takich jak serwis, promocja, rozwój oraz testowanie produktów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2020-07-30 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki