Uwaga: Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Podatnicy, którzy nie płacą w terminie podatków muszą pamiętać, że ich dług wobec fiskusa będzie jeszcze większy. Od wczoraj obowiązuje nowa stawka odsetek od zaległości podatkowych. Wzrosła o 0,5 pkt proc., do 13,5%. Od początku roku oprocentowanie zaległości podatkowych wzrosło już o 1,5 pkt. proc.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę wynosi tyle, ile suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, nie mniej jednak niż 8%. Z uwagi na to, że stopa kredytu lombardowego ulega zmianom, w konsekwencji ma wpływ na wielkość stopy odsetek od zaległości podatkowych.

Większe odsetki po decyzji RPP


Potrzebujesz więcej informacji
o podatkach?
Skorzystaj z naszego
Niezbędnika przedsiębiorcy i podatnika

Do wczoraj stopa lombardowa wynosiła 5,50%, co po przeliczeniu według wzoru wynikającego z ordynacji podatkowej, dawało stopę odsetek od zaległości podatkowych równą 13%. Zgodnie z ostatnią decyzją RPP, stopa lombardowa wzrosła do 5,75% z 5,5%. W wyniku tej podwyżki nastąpiła także zmiana stopy odsetek od zaległości podatkowych. Obecnie wynosi ona 13,5%.

Od początku tego roku RPP podniosła już stopę lombardową trzykrotnie, w sumie o 0,75 pkt. proc. W efekcie stopa odsetek od zaległości podatkowych wzrosła aż o 1,5 pkt. proc.

TerminStopa lombardowa NBPStopa odsetek od zaległości podatkowych:

200% stopy lombardowej + 2%
Obniżona stopa odsetek od zaległości podatkowych (75%)
Od 12 maja 2011r.5,75%13,5%10,13%
Od 6 kwietnia do 11 maja 2011r.5,50%13,0%9,75%
Od 20 stycznia do 5 kwietnia 2011r.5,25%12,59,38%
Od 9 listopada 2010r. do 19 stycznia 2011r.5,0%12,0%9,0%


Zmiana dotyczy także stopy obniżonej


W niektórych sytuacjach stopa odsetek za zwłokę może być obniżona. Dzieje się tak w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości w ciągu 7 dni, ma prawo do zastosowania obniżonej stawki. Wynosi ona 75% stawki podstawowej, czyli obecnie 10,13%.

Podatnik sam oblicza odsetki


Odsetki za zwłokę podatnik sam oblicza i reguluje bez wezwania urzędu skarbowego według wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005r.

Kz × L × O

------------ = On = Opz

365


- Kz - kwota zaległości,

- L - liczba dni zwłoki,

- O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

- 365 - liczba dni w roku,

- On - kwota odsetek,

- Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę, podatnik zobowiązany jest naliczać odsetki odrębnie za każdy z tych okresów. Przykładowo, jeśli nie zapłacił zobowiązania VAT, które powinno zostać uregulowane do 25 kwietnia, zobowiązany będzie do naliczania odsetek za okres od 26 kwietnia do 11 maja w wysokości 13% w skali roku, natomiast od 12 maja będzie trzeba naliczać odsetki według stopy 13,5%.

Wyliczone przez podatnika odsetki należy zaokrąglić. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Odsetki należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Joanna Szlęzak-Matusewicz, Tax Care

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl