9,0400 zł
0,44% 0,0400 zł
Unibep SA (UNI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocony_skonsolidowany_raport_za_III_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Unibep_2019_IIIQ_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_GRUPA_UNIBEP-_IIIQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 1 197 404 1 226 785 277 910 288 418
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 308 33 661 6 106 7 914
III. Zysk (strata) brutto 29 061 34 261 6 745 8 055
IV. Zysk (strata) netto 20 360 26 927 4 725 6 331
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 523 25 943 4 531 6 099
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 574 -149 268 15 916 -35 093
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 191 -18 274 -2 133 -4 296
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 426 -421 -5 205 -99
IX. Przepływy pieniężne netto razem 36 957 -167 963 8 578 -39 488
X. Aktywa razem 1 111 566 956 231 254 154 222 379
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 844 693 692 575 193 134 161 064
XII. Zobowiązania długoterminowe 209 484 150 023 47 897 34 889
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 635 209 542 551 145 237 126 175
XIV. Kapitał własny ogółem 266 873 263 656 61 019 61 315
XV. Kapitał podstawowy 3 507 3 507 802 816
XVI. Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
XVII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,58 0,76 0,13 0,18
XVIII. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,58 0,76 0,13 0,18
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,89 7,59 1,80 1,77
JEDNOSTKOWE
XX. Przychody ze sprzedaży 1 128 999 1 059 989 262 034 249 204
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 727 4 256 4 578 1 001
XXII. Zysk (strata) brutto 16 219 6 124 3 764 1 440
XXIII. Zysk (strata) netto 11 906 3 804 2 763 894
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 323 -109 004 15 161 -25 627
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 108 25 007 -1 650 5 879
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 625 8 679 -4 555 2 040
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 38 590 -75 317 8 957 -17 707
XXVIII. Aktywa razem 898 977 809 229 205 546 188 193
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 700 312 605 313 160 123 140 770
XXX. Zobowiązania długoterminowe 179 977 130 142 41 151 30 266
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 520 334 475 170 118 972 110 505
XXXII. Kapitał własny ogółem 198 665 203 916 45 424 47 422
XXXIII. Kapitał podstawowy 3 507 3 507 802 816
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
XXXV. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) 0,36 0,11 0,08 0,03
XXXVI. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR) 0,36 0,11 0,08 0,03
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,01 5,99 1,37 1,39


Wybrane dane finansowe za okres 01-01-2018 do 30-09-2018 zawierają dane
bilansowe na dzień 31-12-2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku.pdfSkrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku.pdf Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r.
Sprawozdanie Finansowe Unibep_2019 IIIQ_.pdfSprawozdanie Finansowe Unibep_2019 IIIQ_.pdf Sprawozdanie finansowe Unibep S.A. za III kwartał 2019 r.
Sprawozdanie Finansowe GRUPA UNIBEP- IIIQ 2019.pdfSprawozdanie Finansowe GRUPA UNIBEP- IIIQ 2019.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Unibep za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
2019-11-15 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2019-11-15 Krzysztof Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu Krzysztof Mikołajczyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.