REKLAMA

TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS – aktualizacja informacji

2021-10-19 17:30
publikacja
2021-10-19 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 8 października 2021 r., informuje o wykreśleniu z KRS w dniu 19 października 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 1784754239 akcji, zgodnie z treścią uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2021 roku.

Usunięto tym samym omyłkę techniczną jaka pozostawała w rejestrze po rejestracji zmian Statutu Spółki opisanych w raporcie 18/2021.

Aktualną wysokość, strukturę kapitału zakładowego oraz ogólną liczbę głosów w Spółce zaprezentowano w raporcie 18/2021 i w tym zakresie nie dokonano zmian.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-19 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-10-19 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki