REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2022-06-29 10:21
publikacja
2022-06-29 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TORPOL_ESPI_22_2022_zalacznik..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 5 do 7 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 11 marca 2022 r., natomiast (i) Sprawozdanie Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok, które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2021 oraz za okres 01 stycznia – 01 czerwca 2022 r., które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2021 rok, które było przedmiotem obrad w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 czerwca 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
TORPOL_ESPI_22_2022_załącznik..pdfTORPOL_ESPI_22_2022_załącznik..pdf Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 29.06.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-06-29 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki