REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

TEN SQUARE GAMES S.A.: Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

2022-07-21 16:23
publikacja
2022-07-21 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 31/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku oraz raportu numer 39/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku informuje, że w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C subskrybowano i należycie opłacono 33 039 akcje serii C o wartości nominalnej PLN 0,10 każda i łacznej wartości PLN 3 303,90, w związku z czym Zarząd Spółki w dniu 21 lipca 2022 r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie, w którym:
1)oświadczył, że w toku podwyższenia kapitału zakładowego objęty został kapitał zakładowy w wysokości PLN 3 303,90 (słownie: trzy tysiące trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) w związku z czym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę PLN 3 303,90 (słownie: trzy tysiące trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) to jest do kwoty PLN 733 482,20 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy), co nastąpiło poprzez objęcie 33 039 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej PLN 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda;
2)dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki do kwoty PLN 733 482,20 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy), w związku z czym § 6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 733 482,20 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 76.783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
3) 33.039 (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
Zmiana Statutu wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-07-21 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki