REKLAMA

Synthos wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za '16 w wys. 701,3 mln zł (opis)

2016-11-21 16:48
publikacja
2016-11-21 16:48

Zarząd Synthosu podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 701,3 mln zł, czyli 0,53 zł brutto na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Synthos poinformował też, że odwołał przyjętą w 2013 roku politykę dywidendową. Kurs spółki ok. godz. 16.30 rośnie o 6 proc.

Dzień prawa do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to 22 grudnia, a wypłata zaliczki nastąpi 28 grudnia 2016 roku.

Synthos wskazał, że w trzecim kwartale 2016 roku została sfinalizowana transakcja przejęcia biznesu EPS od grupy Ineos za kwotę 80 mln euro. Grupa podała, że przejęcie biznesu EPS grupy INEOS zostało sfinansowane ze środków grupy, nie pozbawiając jej przy tym możliwości wypłaty dywidendy. Jak podano, grupa nie uczestniczy obecnie w innych projektach akwizycyjnych mogących wymagać "znacznego zaangażowania kapitałowego".

"Zarząd ocenia, że dla zachowania prawidłowych relacji kapitałów własnych do długu, pozwalających na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy, celowe jest zatem wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy. W ocenie zarządu nie wpłynie to negatywnie na możliwość realizacji inwestycji przez grupę kapitałową Synthos" - podano w komunikacie.

W chwili ogłoszenia tej informacji, o godz. 16.03 stopa dywidendy wyniosła 13,1 proc. (przy kursie 4,05 zł). Konsensus Bloomberga zakładał, że stopa dywidendy w 2016 roku wyniesie 3,27 proc.

W odrębnym komunikacie Synthos poinformował, że odwołał przyjętą 4 marca 2013 roku politykę dywidendową.

Zakładała ona rekomendowanie przez zarząd wypłaty "jak najwyższych dywidend", jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA będzie znajdował się poniżej przedziału 1,0-2,5.

Uchwalona wówczas polityka dywidendowa Synthosu zakładała coroczną rekomendację wypłaty dywidendy, z kilkoma zastrzeżeniami.

Jeżeli relacja długu netto grupy Synthos do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, wyliczona na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego byłaby równa lub mniejsza niż 1,0, możliwa była rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości wyższej niż wypracowany skonsolidowany zysk netto grupy. Jeżeli relacja ta byłaby wyższa niż 1,0, zarząd Synthos miał rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie nie wyższym niż skonsolidowany zysk netto grupy.

Jeżeli natomiast relacja długu netto grupy Synthos do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację przekroczyłaby poziom 2,5, zarząd miał rekomendować niewypłacanie dywidendy.

Wypłata rekomendowanej dywidendy nie mogła także negatywnie wpływać na możliwość realizacji planów rozwojowych spółki.

W marcu 2016 roku zarząd Synthosu zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 rok. Inwestorzy zareagowali negatywnie na tę wiadomość. Następnie, zgodnie z rekomendacją zarządu, walne zgromadzenie Synthosu uchwaliło w maju, aby spółka przeznaczyła cały zysk za 2015 rok na kapitał zapasowy.

W całym 2015 roku zysk netto Synthosu, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrósł do 426 mln zł z 357 mln zł przed rokiem, EBIT spadł do 450 mln zł z 480 mln zł, EBITDA do 617 mln zł z 636 mln zł, a przychody do 4,1 mld zł z 4,6 mld zł.

Rok wcześniej Synthos wypłacił 0,25 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło 330,8 mln zł. (PAP)

sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki